Uutinen / 7.1.2015

Lämmin vuosi 2014 vähensi energian käyttöä

 

Sähkön kokonaiskulutus Helsingissä oli vuonna 2014 yhteensä 4520 GWh, mikä on 0,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013. Helen Sähköverkko Oy:n jakelualueella sähkön käyttö oli suurimmillaan perjantai-iltapäivänä 14. tammikuuta 2014, jolloin sähköä kului yhden tunnin aikan 817 MWh.

 

Sähkön toimitusvarmuudessa saavutettiin Helsingissä jo kolmantena vuonna peräkkäin erittäin hyvä tulos, mikä tarkoittaa keskimääräisenä keskeytystaajuutena helsinkiläisen sähkönkäyttäjän kohdalla yhtä puolen tunnin keskeytystä kerran kahdessatoista vuodessa.


Yhteistuotannon osuus suuri

Helsingin Energian sähkön kokonaishankinta laski edellisvuodesta noin 3 prosenttia ja oli 7 010 GWh. Sähköstä tuotettiin 67 prosenttia yhteistuotantona Helsingin alueen voimalaitoksilla. Päästöttömien tuotantomuotojen osuus sähkön kokonaishankinnasta kasvoi. Vesivoiman, ydinvoiman ja tuulivoiman osuus oli noin 33 prosenttia kokonaishankinnasta. Vesivoiman osuus nousi 11 prosenttiin vuonna 2014.

Keskimääräistä lämpimämpi vuosi 2014 laski kaukolämmön tuotannon määrää. Tuotanto oli noin 6 900 GWh, mikä on noin prosentin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaukolämmöstä 91 prosenttia tuotettiin energiatehokkaalla yhteistuotannolla Hanasaaren, Salmisaaren ja Vuosaaren voimalaitoksilla sekä Katri Valan lämpöpumppuvoimalaitoksella.


Merivettä, jäteveden lämpösisältöä ja yhteistuotannon lämpöä hyödyntävän kaukojäähdytyksen tuotanto jatkoi kasvuaan vuonna 2014. Kaukojäähdytystä tuotettiin 130 GWh, joka on 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Helsingin hiilidioksidipäästöt vähenivät

Helsingin energiantuotannon hiilidioksidipäästöt olivat noin 3,2 miljoonaa tonnia, ja Helsingin ulkopuolisten voimaosuuksien ja ostosähkön hiilidioksidipäästöt olivat alle 0,1 miljoonaa tonnia. Helsingin hiilidioksidipäästöt laskivat kaksi prosenttia edellisvuodesta ja viiden vuoden keskiarvo jatkoi laskuaan. Salmisaaren B-voimalaitoksella valmistauduttiin loppuvuonna 2014 biopolttoaineen, pelletin, jatkuvaan käyttöön.


Hiilidioksidipäästötasot ovat tällä vuosituhannella vuosittain vaihdelleet mm. pohjoismaisen vesivoimatilanteen ja säiden mukaan, mutta trendi on ollut tasaisen laskeva viime vuosikymmeneltä lähtien. Vertailuvuonna 1990 Helsingin alueen energiantuotannon hiilidioksidipäästöt olivat noin 3,4 miljoonaa tonnia. Energiantuotanto on nyt yli puolet suurempi, eli hiilidioksidin ominaispäästöt ovat laskeneet. Vuonna 1990 hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 400 gCO2/kWh, kun ne vuonna 2014 olivat noin 240 gCO2/kWh.

Edellä mainitut luvut perustuvat ennakkolaskelmiin. Tarkemmat tiedot Helsingin Energian toiminnasta 2014 julkaistaan helmikuussa vuoden 2014 tilinpäätöksen yhteydessä. 1.1.2015 alkaen toimimme uudella nimellä Helen Oy.

 

Energiavuosi 2014