Uutinen / 25.11.2015

Sääksipariskunnalle rakennettiin uusi pesä

Sääksien voimajohtopylvääseen tekemä pesä korvattiin lintujen syysmuuton aikaan männyn latvaan rakennetulla keinotekoisella pesäalustalla.

Helsinkiläinen sääksipari oli tehnyt pesänsä Helen Sähköverkon voimajohtopylvääseen ja pesinyt siinä onnistuneesti viime kesänä. Koska paikka oli kuitenkin sähköverkon kannalta ongelmallinen, rakennettiin linnuille uusi pesä hieman sivummalle sähkölinjasta, männyn latvaan.

- Lintujen pesänrakennuspuuhat havaittiin jo viime keväänä, kertoo siirtoverkkoasiantuntija Tiina Saransaari Helen Sähköverkko Oy:stä. – Annoimme niiden pesiä rauhassa, mutta nyt syysmuuton aikana pesä oli mahdollista vaihtaa turvallisempaan paikaan. Otimme yhteyttä lintuasiantuntijoihin, joiden kanssa vaihtopesä tehtiin. Toivottavasti sääksipari pesii ensi vuonna tässä uudessa pesässä.

Sääksen pesä oli kasvanut jo yhdessä kesässä melko suurikokoiseksi ja se olisi voinut aiheuttaa häiriöitä sähkönsiirrossa. Varsinkin voimalaitokset ovat erittäin herkkiä jännitetason nopeille muutoksille ja useamman voimalaitoksen irtoaminen sähköverkosta saattaisi aiheuttaa laajan sähkönjakeluhäiriön Helsingissä.

Pesäpaikan siirto tehtiin yhteistyössä Luonnontieteellisen keskusmuseon valtakunnallista sääksiseurantaa tekevän tutkija Tapio Solosen kanssa. Kevään tullessa odotetaan jännityksellä, kelpaako linnulle uusi pesä.

- Mahdollisuudet siihen, että sääkset hyväksyvät uuden tekopesän, ovat hyvät, kertoo Tapio Solonen. – Voi myös olla, että niillä on edellinen onnistunut pesintä niin hyvin muistissa, että ne alkavat rakentamaan samaan voimajohtopylvääseen uutta pesää.

Solosen mukaan merkittävä määrä Suomen sääksistä pesii ihmisen rakentamissa tekopesissä. Sääkset saattavat käyttää samaa pesää vuosikymmeniä. Sopivia pesäpuita niille on tarjolla vain vähän, varsinkin Helsingin seudulla. Lisäksi merikotka ja sääksi voivat kilpailla samoista pesäpaikoista.