Nyhet / 25.11.2015

Nytt bo byggdes åt fiskgjusparet

Det bo som ett fiskgjuspar byggt i en kraftledningsstolpe ersattes under fåglarnas höstflyttning med en konstgjord boplattform uppe i en talltopp.

Ett fiskgjuspar i Helsingfors hade byggt bo i Helen Elnäts kraftledningsstolpe och häckade framgångsrikt där i somras. Eftersom platsen emellertid var problematisk med tanke på elnätet byggde man ett nytt konstgjort bo åt fåglarna i en talltopp lite på sidan om kraftledningen.

- Redan i våras upptäckte vi att fåglarna hade börjat bygga bo, berättar överföringsnätsexpert Tiina Saransaari på Helen Elnät Ab. – Vi lät dem häcka i lugn och ro, men nu under höstflyttningen hade vi tillfälle att flytta boet till en tryggare plats. Vi kontaktade fågelexperter och byggde ett ersättande bo tillsammans med dem. Nu hoppas vi att fiskgjusparet ska häcka i det nya boet nästa år.

Fiskgjusboet hade hunnit bli ganska stort redan under den första sommaren och skulle ha kunnat ställa till med problem i elöverföringen. Det är i synnerhet kraftverken som är mycket känsliga för snabba förändringar i spänningsnivån, och om flera kraftverk faller ur elnätet finns det risk för en omfattande störning i eldistributionen i Helsingfors. 

Boet flyttades i samarbete med forskaren Tapio Solonen som ägnar sig åt riksomfattande uppföljning av fiskgjusar vid Naturhistoriska centralmuseet. I vår blir det spännande att se om det nya boet duger.

- Chanserna är goda att fiskgjusarna godkänner det nya konstgjorda boet, säger Tapio Solonen. – Men det kan också hända att de har den senaste framgångsrika häckningen i så gott minne att de börjar bygga ett nytt bo i samma kraftledningsstolpe.

Solonen säger att en betydande del av fiskgjusarna i vårt land häckar i konstgjorda bon som byggts av människan. Fiskgjusar kan använda samma bo i flera årtionden. Det finns inte särskilt många lämpliga boträd för dem, särskilt inte i Helsingforstrakten. Dessutom kan havsörnar och fiskgjusar konkurrera om samma boplatser.