Uutinen / 16.6.2016

Helen alkaa tuottaa kaukolämpöä biokaasulla

Helen ja Gasum ovat solmineet merkittävän biokaasukumppanuussopimuksen. Helen alkaa tuottaa kaukolämpöä kotimaisella jätteestä valmistetulla biokaasulla ja lisää näin uusiutuvien energianlähteiden käyttöä.

Teksti: Marina Galkin-Aalto

KaukolämpötalojaHelen tuo markkinoille yritysasiakkaille tarjottavan uusiutuvan kaukolämpötuotteen, jonka tuotanto perustuu alkuvaiheessa biokaasuun. Uusiutuvan biokaasun lämmöntuotannon suorat hiilidioksidipäästöt ovat nolla. Kaasusta ei synny myöskään lainkaan ilman laatua heikentäviä pienhiukkaspäästöjä.

Helenin tavoitteena on käyttää biokaasua siten, että uusiutuva kaukolämpöä voidaan toimittaa useille kymmenille yritys- tai kerrostalokiinteistöille. Ensimmäisinä Helenin uusiutuvan yritysasiakkaille suunnatun kaukolämmön ovat valinneet Ympäristötalo ja Sitra. Kotitalouksille Helenillä on tarjolla oma uusiutuva lämpötuote.

Biokaasu on täysin uusiutuvista raaka-aineista valmistettu kotimainen biopolttoaine. Gasum tuottaa biokaasua kaasuverkostoon yhteistyökumppaneiden kanssa Espoossa, Kouvolassa ja Lahdessa. Yhtiö käsittelee biohajoavia jätteitä ja tuottaa biokaasua seitsemässä biokaasulaitoksessa eri puolilla Suomea sekä kierrättää biokaasuntuotannossa syntyvän ravinnejäännöksen lannoitekäyttöön.

Päästöt vähenevät

Biokaasun käytön myötä Helenin hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 6 000 tonnia vuodessa. Jos määrää verrataan henkilöautojen hiilidioksidipäästöihin, vähenemä kattaisi noin 2 500 henkilöauton vuosittaisen ajomäärän (20 000 km) aiheuttamat päästöt.

Biokaasun kuljettamisesta ei aiheudu lainkaan liikenteen päästöjä, sillä se toimitetaan Helenin lämpökeskuksille kaasuverkoston kautta. Jalostettu biokaasu vastaa koostumukseltaan maakaasua ja on joustavasti käytettävissä eri kaasua käyttävissä kohteissa. Biokaasu soveltuu luontevasti tiiviisti rakennetun kaupungin maakaasua käyttävien lämpökeskusten energianlähteeksi.

- Biokaasun on erinomainen lisä Helenin monipuoliseen polttoainevalikoimaan ja jälleen uusi askel matkallamme kohti ilmastoneutraalia energiatulevaisuutta. Samalla biokaasu mahdollistaa uusiutuvan lämpötuotteen markkinoille tuomisen nopealla aikataululla. Uusiutuva kaukolämpötuote kiinnostaa yritysasiakkaitamme, samalla tavoin kuin Helenin tarjoamat kokonaan uudet kaupunkienergiaratkaisut. Yritystuote on erinomainen valinta niille asiakkaillemme, jotka haluavat vaikuttaa omilla valinnoillaan tulevaisuuden kehittymiseen ja siten nopeuttaa siirtymistä kohti ilmastoneutraalia energiataloutta, sanoo johtaja Marko Riipinen Helenistä.

- Helenin uusiutuva kaukolämpötuote ja asiakkaiden valintamahdollisuuksien lisääminen energiahankinnassa on oiva esimerkki kehittyvään asiakastarpeeseen vastaamisesta. Olen iloinen, että Helen on valinnut kiertotaloutta parhaimmillaan toteuttavan biokaasun osaksi uusiutuvaa kaukolämpötuotettaan. Yhteistyömme on hyvä esimerkki siitä, että kaasusta on moneksi, toteaa biokaasuliiketoimintayksikön johtaja Jukka Metsälä Gasumilta.

Faktat: biokaasu

 • Kotimainen energia - 100-prosenttinen suomalainen energia
 • Uusiutuva energia - valmistetaan biohajoavasta jätteestä, mahdollisuus laajentaa tuotantoa peltobiomassaan, karjanlantaan ja metsäteollisuuden sivuvirtoihin
 • Alhaiset päästöt - Ei pienhiukkaspäästöjä eikä laskennallisia suoria CO2-päästöjä
 • Tehokas jakelu - Jakelu olemassa olevassa ja kehittyvässä kaasujärjestelmässä
 • Joustava käyttö - Soveltuu samoihin käyttökohteisiin kuin maakaasu ja nesteytetty maakaasu
 • Joutsenmerkillä varustettua, ympäristöystävällistä suomalaista energiaa

Faktat: Yritysasiakkaan uusiutuva kaukolämpö

 • Tuotettu uusiutuvilla kotimaisilla polttoaineilla.
 • Tuotteen valitseva yritys edistää valinnallaan ilmastoneutraalia energiantuotantoa.
 • Yritys voi valita uusiutuvaa lämpöä 5-100 prosenttia kiinteistön vuosittaisesta lämmönkäytöstä.
 • Yritys voi edistää ympäristöluokituksen saavuttamista tai parantaa nykyistä luokitusta.
 • Yritys saa CO2-päästöjen vähennyksen hyödykseen heti, muutoksia lämmitysjärjestelmään ei tarvita.

Lue lisää aiheesta

Lämpö Hiilineutraalisuus