Nyhet / 20.6.2016

Helen börjar producera fjärrvärme med biogas

Helen och Gasum har ingått ett betydande partnerskapsavtal om biogas. Helen börjar producera fjärrvärme med biogas som framställts av inhemskt avfall och ökar därmed användningen av förnybara energikällor.

Helen lanserar en förnybar fjärrvärmeprodukt som är avsedd för företagskunder och där produktionen i inledningsskedet baserar sig på biogas. De direkta koldioxidutsläppen från värmeproduktion med förnybar biogas är noll. Gasen ger inte heller upphov till utsläpp av små partiklar som försämrar luftkvaliteten.

Helens mål är att använda biogas så att förnybar fjärrvärme kan levereras till flera tiotals företags- eller flervåningshusfastigheter. De första som valt Helens förnybara fjärrvärme för företagskunder är Ympäristötalo och Sitra. För hushåll har Helen en annan förnybar värmeprodukt.

Biogas är ett inhemskt bränsle som helt och hållet framställs av förnybara råvaror. Gasum producerar biogas för gasnätet tillsammans med samarbetspartners i Esbo, Kouvola och Lahtis. Bolaget hanterar bionedbrytbart avfall och producerar biogas vid sju biogasanläggningar på olika håll i landet samt tillvaratar den näringsrest som uppkommer vid biogasproduktionen för användning som gödningsmedel.

Utsläppen minskar

I och med användningen av biogas minskar Helens koldioxidutsläpp med cirka 6 000 ton per år. Jämfört med koldioxidutsläppen från personbilar motsvarar minskningen årsutsläppen från cirka 2 500 personbilar som körs 20 000 km per år. Transporten av biogas ger inte upphov till trafikutsläpp, eftersom gasen levereras till Helens värmecentraler via gasnätet. Den förädlade biogasen har en sammansättning som motsvarar naturgas och kan flexibelt användas i olika objekt där gas behövs. Biogas lämpar sig bra som energikälla för naturgasdrivna värmecentraler i tätbebyggd stadsmiljö.

- Biogas är ett utmärkt tillskott till Helens mångsidiga bränslemix och ett nytt steg på vår väg mot en klimatneutral energiframtid. Samtidigt ger biogasen möjlighet att på kort tid lansera en förnybar värmeprodukt. Våra företagskunder är intresserade av en förnybar värmeprodukt liksom även av de helt nya stadsenergilösningar Helen tillhandahåller. Företagsprodukten är ett utmärkt val för de av våra kunder som vill påverka framtiden genom sina egna val och därmed påskynda övergången till klimatneutral energihushållning, säger direktör Marko Riipinen på Helen.

- Helens förnybara fjärrvärmeprodukt och konsumenternas ökade valmöjligheter vid anskaffningen av energi är ett utmärkt exempel på hur man kan möta ett framväxande kundbehov. Jag är glad att Helen har valt biogas som en del av sin förnybara fjärrvärmeprodukt, eftersom biogas är cirkulär ekonomi när den är som bäst. Vårt samarbete är ett bra exempel på gasens mångsidighet, konstaterar Jukka Metsälä som är direktör för Gasums biogasverksamhet.

Fakta: biogas

• Inhemsk energi - 100-procentigt finsk energi
• Förnybar energi – framställs av bionedbrytbart avfall, möjlighet att utvidga produktionen till åkerbiomassa, kreatursgödsel och sidoflöden från skogsindustrin
• Låga utsläpp – inga utsläpp av små partiklar och inga beräknade direkta CO2-utsläpp
• Effektiv distribution – distribution i det befintliga och växande gassystemet
• Flexibel användning – kan användas för samma ändamål som naturgas och flytande naturgas
• Svanenmärkt, miljövänlig finsk energi

Fakta: Förnybar fjärrvärme för företagskunder

• Producerad med förnybara inhemska bränslen.
• Ett företag som väljer produkten främjar klimatneutral energiproduktion genom sitt val.
• Företaget kan välja att 5-100 procent av fastighetens årliga värmeförbrukning är förnybar värme.
• Företaget kan främja uppnåendet av miljöklassning eller förbättra sin nuvarande klassning.
• Företaget kan genast dra nytta av de minskade CO2-utsläppen, det behövs inga ändringar i uppvärmningssystemet.

Läs mer om ämnet

Värme Klimatneutralitet