Uutinen / 24.11.2016

Helen tukee ilmastoneutraaliutta

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan kunnianhimoisia tavoitteita, joita hallituksen tuoreista linjauksista löytyy. Helen investoi tällä hetkellä eniten Suomessa kivihiilen käytön vähentämiseen ja tavoitteena on ilmastoneutraali tuotanto vuoteen 2050 mennessä.

Helsingin monipuolinen energiajärjestelmä mahdollistaa monenlaiset uudet ratkaisut, joilla ilmastoneutraalius voidaan toteuttaa pakkokeinoja kustannustehokkaammin ja markkinaehtoisesti. Jo nyt lähes puolet kesäaikaan tarvittavasta lämmitysenergiasta tuotetaan hukkalämpöjä hyödyntämällä.

- Positiivista on, että hallituksen esityksessä on huomioitu energian huoltovarmuus. Kannatamme kivihiilen käytön vähentämistä kustannustehokkaasti toteutettuna, toteaa toimitusjohtaja Pekka Manninen Helenistä. – Näkisimme kuitenkin ilmaston kannalta ensisijaisena tavoitteena päästöjen vähentämisen yksittäisten polttoaineiden kohtelun sijaan.

Kotimaisen metsäenergian riittävyys huolestuttaa

Helenin Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksilla käytetään kotimaista pellettiä kivihiilen rinnalla, ja Salmisaareen on rakenteilla kokonaan uusi pellettilämpölaitos. Tällä hetkellä Helen käyttää kolmasosan Suomessa tuotetuista puupelletistä. Jo nyt on nähtävissä, että kotimainen biopolttoaine ei tule riittämään, jos kaikki Suomessa suunnitellut metsäenergiaan pohjautuvat investoinnit toteutuvat.

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto tärkeä osa tulevaisuuden vähäpäästöistä energiajärjestelmää

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on ilmaston kannalta ylivoimainen ratkaisu. Myös Sitran tuoreen selvityksen mukaan maailma voisi vähentää päästöjä neljällä gigatonnilla vuoteen 2030 mennessä, jos 15 pohjoismaista ilmastoratkaisua otettaisiin kattavasti käyttöön. Määrä vastaa kaikkien EU-maiden yhteensä tuottamia päästöjä. Tämänkin selvityksen mukaan lämmön ja sähkön yhteistuotanto on tärkein ilmastoratkaisu, jonka hyödyntäminen muissa maissa yhtä kattavasti kuin Suomessa ja Tanskassa vähentäisi päästöjä huomattavasti.

- Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on polttoaineesta riippumaton, tärkeä osa tulevaisuuden vähäpäästöistä energiajärjestelmää, sillä se on ennustettavaa, tukee hyvin säiden mukaan vaihtelevaa uusiutuvaa tuotantoa sekä vakauttaa sähköverkkoa, sanoo Pekka Manninen. – Nähtävissä on, että sähkön riittävyys Suomessa mitataan talven huippupakkasilla. Yhteistuotantolaitokset kannattaa säilyttää, jotta tehopulalta vältytään.

Helenin tavoitteena on ilmastoneutraali tuotanto vuoteen 2050 mennessä

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Hiilineutraalisuus