Nyhet / 2.12.2016

Helen stöder klimatneutralitet

För att bromsa klimatförändringen behövs det ambitiösa mål, och sådana finns i regeringens senaste riktlinjer. Helen är för närvarande det företag i Finland som investerar mest i att minska användningen av stenkol, och målet är att produktionen ska vara klimatneutral år 2050.

Helsingfors mångsidiga energisystem ger möjlighet till nya lösningar av olika slag, med vars hjälp klimatneutralitet kan uppnås på marknadsvillkor och kostnadseffektivare än genom tvångsmedel. Nästan hälften av den uppvärmningsenergi som behövs sommartid produceras redan nu genom att utnyttja spillvärme.

– Det är positivt att försörjningsberedskapen har beaktats i regeringens förslag. Vi stöder minskad användning av stenkol, när det sker på ett kostnadseffektivt sätt, säger VD Pekka Manninen på Helen. – Vi anser dock att det primära målet med tanke på klimatet är att minska utsläppen och inte hur enskilda bränslen behandlas.

Den inhemska skogsenergins tillräcklighet väcker oro

I Helens kraftverk på Hanaholmen och Sundholmen blandas inhemsk pellets i stenkolet, och på Sundholmen byggs som bäst en helt ny pelletsvärmeanläggning. För närvarande använder Helen en tredjedel av all träpellets som produceras i Finland. Redan nu är det tydligt att det inhemska biobränslet inte kommer att räcka till, om alla skogsenergibaserade investeringar som planeras i Finland blir verklighet.

Kraftvärmeproduktion en viktig del av framtidens utsläppssnåla energisystem

Kraftvärmeproduktion är en överlägsen lösning med tanke på klimatet. En färsk utredning från Sitra visar att världen skulle kunna minska utsläppen med fyra gigaton till 2030, om 15 nordiska klimatlösningar togs i bruk i stor skala. Mängden motsvarar de sammanlagda utsläppen från alla EU-länder. Också enligt Sitras utredning är kraftvärmeproduktion den viktigaste klimatlösningen, och utsläppen skulle minska betydligt om man även i andra länder utnyttjade kraftvärmeproduktion i samma utsträckning som i Finland och Danmark.

– Kraftvärmeproduktion är bränsleoberoende och en viktig del av framtidens utsläppssnåla energisystem, eftersom den är förutsägbar, utgör ett bra stöd till den förnybara produktionen som varierar med vädret samt stabiliserar elnätet, säger Pekka Manninen. – Vinterns köldknäppar kommer att utvisa om elen räcker till i Finland. För att undvika effektbrist är det klokt att bevara kraftvärmeverken.