Uutinen / 27.4.2016

Kalasatamaan uusi sähköasema

Helen Sähköverkko rakentaa Kalasatamaan sähköaseman, joka vahvistaa lähialueiden sähkönjakelua ja parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Kalasataman, Sörnäistenniemen ja Sompasaaren alueella kaupunki kehittyy ja sähkönkulutus alueella kasvaa. Sähköaseman rakentamisen lisäksi alueelle rakennetaan uutta maanalaista jakeluverkkoa.

Sähköasema rakennetaan uuden Vilhovuorenkadun jatkeeksi suunnitellun katualueen varteen. Alue on kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla arvokkaan kulttuuriympäristön välittömässä läheisyydessä, mikä on huomioitu sähköaseman arkkitehtuurissa. Sähköasemaa tulee loppuvaiheessa kiertämään graffitiaita, ja rakennuksen osalta tullaan panostamaan ulkonäköön korkeatasoisilla betoni- ja metallirakenteilla.

Sähköaseman rakentaminen käynnistyy huhtikuussa 2016 ja rakennus on valmis helmikuussa 2017. Tämän jälkeen alkavat sähköaseman prosessilaiteasennukset ja jakeluverkkokaapeloinnit. Sähköasema otetaan käyttöön syksyllä 2017.

Helen Sähköverkko käyttää vuosittain lähes 40 miljoonaa euroa investointeihin, joilla ylläpidetään pääkaupungin huippuluokan toimitusvarmuus. Keskimäärin helsinkiläinen kokee puolen tunnin sähkökatkon vain joka kymmenes vuosi.