Nyhet / 29.4.2016

Fiskehamnen får ny elstation

Helen Elnät bygger en elstation i Fiskehamnen för att förstärka eldistributionen i närområdena och förbättra eldistributionssäkerheten. Staden utvecklas i Fiskehamnen, på Sörnäsudden och Sundholmen och elförbrukningen i området ökar. Förutom en elstation byggs också nytt underjordiskt distributionsnät i området.

Elstationen byggs vid det nya gatuområde som planerats som en förlängning till Vilhelmsbergsgatan. Området har en framträdande plats i stadsbilden och är beläget i omedelbar närhet av en värdefull kulturmiljö, vilket har beaktats i elstationens arkitektur. I slutskedet kommer elstationen att omges av ett graffitiplank och för byggnadens del satsar man på utseendet genom att använda högklassiga betong- och metallkonstruktioner.


Byggnadsarbetena startar i april 2016 och byggnaden står färdig i februari 2017. Därefter börjar arbetet med att installera processutrustningen och dra kablar för distributionsnätet. Elstationen tas i drift hösten 2017.

Helen Elnät använder årligen närmare 40 miljoner euro till investeringar som upprätthåller den höga leveranssäkerheten i huvudstaden. Helsingforsborna upplever i medeltal ett halvtimmeslångt strömavbrott bara vart tionde år.