Uutinen / 18.2.2016

Päästöt vähentyneet Helsingissä merkittävästi

Helen on investoinut merkittävästi energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan ja lähipäästöjä vähentävään tekniikkaan. Tulokset näkyvät vähentyneinä päästöinä: viidessä vuodessa rikkidioksidi-, typen oksidien ja hiukkaspäästöt vähenivät lähes 40 % ja hiilidioksidipäästöt 22 %.

Helenin tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen näyttää mahdolliselta, mutta kehitystä uhkaavat polttoaineiden hintojen ja verotuksen muutokset ilmastomuutoksen torjunnan kannalta epäedulliseen suuntaan. Näistä yhtenä esimerkkinä on kaavailtu yhteistuotannon verotus.

- Helen on investoinut merkittävästi niin energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan kuin lähipäästöjä vähentävään tekniikkaan. Panostukset myös näkyvät, toteaa johtaja Maiju Westergren Helenistä. –  Iso takaisku tehokkaalle energiantuotannolle olisi hallituksen kaavailema yhteistuotannon veron nosto. Erityisesti tämä rankaisee maakaasulla tehtävää sähkön ja lämmön yhteistuotantoa.

Helenin päästöt ovat vähentyneet ennakkotietojen mukaan vuoteen 2010 verrattuna:

• hiilidioksidipäästöt vähenivät 22 %
• rikkidioksidipäästöt vähenivät 38 %
• typen oksidien päästöt vähenivät 37 % 
• pienhiukkaspäästöt vähenivät 38 %

Älykäs energiajärjestelmä mahdollistaa uudet ratkaisut

Helenin energiantuotantojärjestelmä mahdollistaa monipuolisen uusiutuvan energian tuotannon sekä erilaisten hukkalämpöjen hyödyntämisen laajassa mittakaavassa. Helen lisää uusiutuvan energian tuotantoa vaiheittain ja monipuolisesti. Helen on edelläkävijä suurten aurinkovoimaloiden rakentajana. Yhteistuotantovoimalaitoksissa Hanasaaressa ja Salmisaaressa kivihiiltä korvataan pelleteillä. Helen on tällä hetkellä ainoa energiayritys Suomessa, joka polttaa pellettiä voimalaitoskokoluokan pölypolttokattilassa.

Toteutusratkaisu, jossa investoidaan vaiheittain biopolttoaineiden lisäämiseen lämmöntuotannossa, hyväksyttiin Helsingin kaupunginvaltuustossa viime joulukuussa. Vaiheittaisilla investoinneilla voidaan huomioida uudet teknologiset ratkaisut ja mahdolliset muutokset asiakkaiden energiankäytössä. Myös esimerkiksi aurinkolämmön, geotermisen lämmön ja lämpöpumppujen laajamittaista hyödyntämistä selvitetään.