Uutinen / 25.1.2016

Uusiutuvan energian tavoitteet saavutettiin Sakarinmäen koulussa

Uusiutuvaan energiaan perustuva lämmitysjärjestelmä Helenin pilottihankkeessa Sakarinmäen koulukeskuksessa on täyttänyt odotukset. Ensimmäisenä käyttövuonna maalämmön osuus oli 79 prosenttia ja aurinkolämmön osuus 3 prosenttia.

Sakarinmäen pilottihankkeessa testataan uusia energiaratkaisuja. Koulukeskukseen on rakennettu uusiutuvan energian lämmitysratkaisu, jonka muodostaa aurinkokeräinten, maalämpöjärjestelmän, öljykattilan ja lämpövarastojen kokonaisuus.

Lämmitysjärjestelmää suunniteltaessa asetettiin tavoitteeksi 80 prosentin uusiutuvan energian osuus aurinko- ja maalämmöllä. Tämä tavoite on ensimmäisenä käyttövuonna 2015 saavutettu: maalämmön osuus oli 79 prosenttia ja aurinkolämmön osuus 3 prosenttia.

Kovilla pakkasilla maalämpö ja aurinkokeräinten lämpö eivät riitä, vaan lisälämmitystä tarvitaan. Lämmitysjärjestelmään kuuluu myös öljykäyttöinen lämpökeskus, ja sen kahdessa öljykattilassa on kokeiltu onnistuneesti bioöljyn polttoa. Se kasvatti uusiutuvan energian osuutta noin 90 prosenttiin.

- Sakarinmäen pilottikohteessa seuraamme, miten voidaan paikallisesti hyödyntää samassa kokonaisuudessa eri tuotantomuotoja, kertoo yksikönpäällikkö Juhani Aaltonen Helen Oy:stä.  - Nykyisessä energiamarkkinassa on ensiarvoisen tärkeätä ymmärtää eri tuotantomuodoista koostuvaa järjestelmää kokonaisuutena, jotta järjestelmä saadaan toimimaan ympäristön kannalta tehokkaasti. Tämä pätee niin pieniin kuin suuriinkin lämmityskokonaisuuksiin.

Sakarinmäen koulukeskuksen energiajärjestelmän rakentaminen on ensimmäinen askel laajemmasta Östersundomiin sijoittuvasta kokeilusta. Sakarinmäessä lämmöntuotanto on myös osa opetusta. Koululaiset ovat tutustuneet eri lämmitysmuotojen periaatteisiin fysiikantunnilla, opetelleet käsittelemään ja tulkitsemaan tilastotietoa koulun energiadatan avulla ja käyttäneet dataa taulukkolaskennan opettelussa tietotekniikkatunneilla.

Faktat:
• Sakarinmäen koulukeskus sijaitsee Itä-Helsingissä Östersundomissa
• Koulun vanha, kevyellä polttoöljyllä toimiva lämpökeskus on korvattu uudella lämmitysjärjestelmällä, joka muodostuu maalämmöstä, aurinkolämmöstä, lämpökeskuksesta, jossa voi polttaa myös bioöljyä sekä lämpövarastoista
• Uusi, hajautettu lämmitysjärjestelmä otettiin käyttöön lokakuussa 2014
• Koulukeskuksessa on päivittäin 550 koululaista ja 126 päiväkotilasta