Uutinen / 24.2.2017

Asuinkorttelista innovatiivinen uusiutuvan energian lähde

Helen valmistelee rakennuttajien kanssa Kalasatamaan uutta monimuotoisen asumisen korttelia, jossa tavoitteena on viedä asumisen laatu ja energiatehokkuus tulevaisuuden vaatimusten tasolle.

Asuntosäätiö, Fira Oy, VVO-konserni ja Helen Oy valmistelevat yhdessä Helsingin Kalasatamaan monimuotoisen asumisen korttelia, jossa tavoitteena on viedä asumisen laatu ja energiatehokkuus tulevaisuuden vaatimusten tasolle. Niin kutsutussa SunZEB-plusenergiamallissa käännetään nykyisessä rakentamistavassa ongelmaksi koettu, auringosta rakennuksille aiheutuva ylilämpökuorma mahdollisuudeksi, jossa rakennukset toimivatkin uusiutuvan energian lähteinä.  Ensimmäisten talojen rakentaminen käynnistyy vuonna 2018.

Uudessa konseptissa suuret ikkunapinnat tuovat auringon valon ja lämmön sisälle optimaalisesti kesällä ja talvella. Kesällä auringon energia ja muut hukkaenergiat kerätään talteen ja ylilämpö hyödynnetään kaukojäähdytysjärjestelmän avulla Helsingin kaukolämpöverkossa. Talviaikaan matalalta tuleva auringon säteily lämmittää tiloja ja tuo runsaasti luonnonvaloa asuntoihin myös vuoden harmaimpina päivinä. Ratkaisu tarjoaa mahdollisuuden hyvään asumiseen kaikkina vuodenaikoina.

Korttelista osa kaupunkitason energiaratkaisua

– Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä asumisen rooli on merkittävä. Talokohtaisista energiansäästöratkaisuista on päästävä pikaisesti alueellisiin, resurssiviisaisiin ja energiatehokkaampiin konsepteihin. Siksi koemme pilottihankkeen toteuttamisen korttelikokonaisuudessa erittäin tärkeäksi kehitysaskeleeksi, kehityspäällikkö Jouni Kivirinne Helen Oy:stä kertoo.

Helenin tarjoamassa SunZEB-mallissa energian käytön ja tuoton energiavirtoja tarkastellaan yksittäistä rakennusta laajemmalla tasolla. Alueellisesti primäärienergian käyttö ja CO2-päästöt jäävät merkittävästi alhaisemmiksi kuin ratkaisuissa, jossa lämpö- ja jäähdytysenergia tuotetaan ja käytetään vain kohdekohtaisesti. Näin paikallisen uusiutuvan energian käyttö lisääntyy ja päästöt vähenevät.

Kalasataman Sompasaaren korttelirakenne sopii luontevasti SunZEB-rakentamiseen. Teknisesti mallin soveltaminen ei automaattisesti edellytä alueellista kokonaisratkaisua vaan voidaan toteuttaa myös kohde ja talo kerrallaan.

Rakennuttajat Asuntosäätiö, Fira Oy ja VVO-konserni rakentavat jokainen oman kiinteistönsä samaan korttelikokonaisuuteen.

Aurinkoarkkitehtuurilla mukavuutta asumiseen

Asuntojen suunnittelussa SunZEB-malli mahdollistaa laajojen ikkunapintojen käytön tinkimättä miellyttävistä sisäolosuhteista. Korttelissa toteutuvalla aurinkoarkkitehtuurilla voidaan uudella tavalla hyödyntää rakennuspaikan hienot meri- ja puistonäköalat. Valoisuudesta ja maisemista nauttiminen tuovat iloa asumiseen.

Aurinkokortteli

Lue lisää aiheesta

Lämpö Älykkäät ratkaisut