Nyhet / 28.2.2017

Bostadskvarter blir innovativ källa till förnybar energi

Helen förbereder ett bostadskvarter på Fiskehamnen i Helsingfors för varierande former av boende, där målet är att lyfta boendekvaliteten och energieffektiviteten till framtidens standard.

Asuntosäätiö, Fira Ab, VVO-koncernen och Helen Ab förbereder tillsammans ett bostadskvarter för varierande former av boende, där målet är att lyfta boendekvaliteten och energieffektiviteten till framtidens standard. Den överflödiga värmelast från solen som upplevts som ett problem vid dagens byggnadssätt förvandlas i den så kallade SunZEB-plusenergimodellen till en möjlighet, där byggnaderna fungerar som källor till förnybar energi. De första husen börjar byggas 2018.

I det nya konceptet släpper stora fönsterytor in optimalt med solljus och värme under sommaren och vintern. Sommartid tillvaratas solenergi och övrig spillenergi och överskottsvärmen utnyttjas i Helsingfors fjärrvärmenät med hjälp av fjärrkylesystemet. Vintertid när solen står lågt värmer solstrålarna rummen och släpper in rikligt med dagsljus också under årets gråaste dagar. Lösningen ger ett bra boende alla årstider.

Kvarteret blir en del av energilösningen på stadsnivå

– Boendet har en viktig roll i bekämpningen av klimatförändringen. Det är viktigt att snabbt komma vidare från energisparlösningar för enskilda hus till resurskloka och energieffektiva koncept som omfattar större områden. Därför anser vi att det är ett mycket viktigt utvecklingssteg att genomföra ett pilotprojekt på kvartersnivå, säger utvecklingschef Jouni Kivirinne på Helen Ab.

I Helens SunZEB-modell granskas energiflödena inom energianvändning och energiproduktion i ett större perspektiv än för en enskild byggnad. På områdesnivå blir användningen av primärenergi och CO2-utsläppen betydligt lägre än vid lösningar där värme- och kylenergin produceras och används bara i ett enskilt objekt. Därmed ökar användningen av lokal förnybar energi samtidigt som utsläppen minskar.

Kvartersstrukturen på Sumparn i Fiskehamnen är naturligt lämpad för SunZEB-byggande. Rent tekniskt kräver tillämpningen av modellen inte automatiskt någon övergripande lösning för hela området, utan kan även genomföras för ett objekt och hus i taget.

Byggherrarna Asuntosäätiö, Fira Ab och VVO-koncernen bygger alla var sin fastighet i samma kvartershelhet.

Solarkitektur ger boendekomfort

Vid planeringen av bostäderna ger SunZEB-modellen möjlighet att använda stora fönsterytor utan att ge avkall på ett behagligt inomhusklimat. Med den solarkitektur som kommer att tillämpas i kvarteret kan den fina havs- och parkutsikten utnyttjas på ett nytt sätt. Det ger glädje att kunna njuta av ljuset och landskapet från sin bostad.

Läs mer om ämnet

Värme Smarta lösningar