Uutinen / 28.4.2017

Osavuosikatsaus: Helen nousi Suomen energiayhtiöiden vastuullisimmaksi brändiksi

Helen nousi suomalaisten energiayhtiöiden ykköseksi Pohjoismaiden laajimmassa tutkimuksessa, jossa selvitetään kansalaisten näkemyksiä tunnettujen yritysten vastuullisuudesta. 

Helen jatkoi liiketoiminnan, palveluiden ja energiantuotannon kehittämistä vastuullisesti ja entistä asiakaslähtöisemmin. Tavoitteena on kehittää uusiutuvan energian tuotantoa ja uusia palveluita sekä varmistaa toiminnan kilpailukyky haastavassa markkinatilanteessa.

- Vastuullisuus on osa kaikkea toimintaamme ja se näkyy vahvasti strategiassamme, joka tähtää täysin ilmastoneutraaliin energiantuotantoon. Tuomme markkinoille jatkuvasti uusia ratkaisuja ja palveluita, joilla asiakas voi halutessaan vaikuttaa, miten energiaa tuotetaan ja käytetään entistä tehokkaammin ja päästöttömämmin. Siirryttäessä kohti ilmastoneutraalia tulevaisuutta on kuitenkin tärkeä kantaa vastuu myös energian toimitusvarmuudesta ja riittävyydestä, sanoo Helen Oy:n toimitusjohtaja Pekka Manninen.

Helen-konserni on liiketoiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Suomen Energia-Urakointi Oy ja Helsingin Energiatunnelit Oy. Osakkuusyhtiöitä ovat Voimapiha Oy sekä Suomen Merituuli Oy.
Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisvuoden saman ajanjakson vertailukelpoisiin lukuihin.

TAMMI-MAALISKUU 2017

Konsernin alkuvuoden tulos toteutui suunnitellusti. Liikevaihto kasvoi ja oli 280 milj. euroa (262 milj. euroa) ja liikevoitto oli 54 milj. euroa (52 milj. euroa). Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat myynnin hyvä kehitys ja veronkorotusten vaikutus hintoihin. 

 • Liiketoiminnan rahavirta oli 72 milj. euroa (65 milj. euroa).
 • Lämmin alkuvuosi pienensi lämmön myyntiä 7 % edellisvuodesta. Lämpöä myytiin 2 579 GWh (2 760 GWh). 
 • Sähkön kokonaismyynti kasvoi 5 % ja oli 2 352 GWh (2 249 GWh).
 • Kaukojäähdytyksen myynti kasvoi 8 % ja oli 24 GWh (22 GWh). 
 • Sähkönsiirto Helsingissä väheni 2 % ja oli 1 208 GWh (1 227 GWh).

KONSERNIN AVAINLUVUT

  1-3/2017 1-3/2016 Muutos
Liikevaihto, M€ 280 262 7 %
Liikevoitto, M€ 54 52 3 %
Liikevoitto, % 19 20 -3 %
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja, M€ 48 46 4 %
Investoinnit, M€ -19 -15 -23 %
Omavaraisuusaste, % 71 71 0 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 2 2 0 %
Henkilöstön määrä 31.3. 1 214 1 313 -8 %
Taseen loppusumma, M€ 2 765 2 721 2 %

HELENIN TAPAHTUMIA TAMMI-MAALISKUUSSA

 • Helen nousi Suomen energiayhtiöiden vastuullisimmaksi brändiksi Pohjoismaiden laajimmassa tutkimuksessa (”Sustainable brand indexTM”), jossa selvitetään kansalaisten näkemyksiä tunnettujen yritysten vastuullisuudesta. Helen sai tutkimuksessa toimialan korkeimmat arviot molemmista pisteytetyistä osa-alueista, ympäristövastuullisuudesta ja sosiaalisesta vastuusta.
 • Salmisaareen rakennettavan pellettilämpökeskuksen rakennustyöt edistyivät, kun Suomen suurimman pellettikattilan asennus aloitettiin. Kyseessä on yksi Suomen suurimmista uusiutuvan energian investoinnista. Pellettilämpölaitos valmistuu vuoden 2018 alussa. Valmistuttuaan se tuottaa uusiutuvaa kaukolämpöä noin 25 000 kerrostalokaksion tarpeisiin. Puupelletillä korvataan fossiilisten polttoaineiden käyttöä Helenin kaukolämmön tuotannossa.
 • Suomen suurin lämpöpumppulaitos, Helenin Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitos, valittiin osaksi kansallista tehoreservijärjestelmää tulevalle kolmivuotiskaudelle. Helen osallistuu näin jatkossa osana tehoreserviä Suomen sähkön riittävyyden turvaamiseen vähentämällä lämpöpumppulaitoksen sähkönkulutusta poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa tehoreserviä tarvitaan.
 • Helen toi markkinoille aurinkovoimalakonseptin, jossa yritysasiakas saa kaikki oman aurinkoenergian hyödyt ilman pääomainvestointeja. Helen huolehtii voimalan toteutuksesta, rahoituksesta ja ylläpidosta.
 • Helen jatkoi panostuksia myös yritysasiakkaille tarjottavien sähkön kysyntäjoustopalveluiden kehittämiseen ja myyntiin. Helen hyödyntää mm. hajautetun energiajärjestelmän hallintaohjelmistoa, joka mahdollistaa asiakkaan aktiivisen osallistumisen sähkömarkkinoille ja uuden ansaintamallin asiakkaalle.
 • SunZEB-hanke eteni. Helen, Asuntosäätiö, Fira Oy, ja VVO-konserni (4.4. alkaen Kojamo) valmistelevat yhdessä Helsingin Kalasatamaan monimuotoisen asumisen korttelia, jossa tavoitteena on viedä asumisen laatu ja energiatehokkuus tulevaisuuden vaatimusten tasolle. Niin kutsutussa SunZEB-plusenergiamallissa käännetään nykyisessä rakentamistavassa ongelmaksi koettu, auringosta rakennuksille aiheutuva ylilämpökuorma hyödyksi, jolloin rakennukset toimivatkin uusiutuvan energian lähteinä. Ensimmäisten talojen rakentaminen käynnistyy vuonna 2018.

NÄKYMÄT TULEVAISUUTEEN

Talouden ja energiamarkkinoiden epävarmuustekijät heijastuvat edelleen liiketoimintaan. Lähivuosien sähkömarkkinat tulevat ennusteiden mukaan olemaan hyvin vaikeat sähköntuottajille. Sähkön tukkuhinta pysyy Pohjoismaissa alhaisena tulevina vuosina, eikä olennaisia merkkejä sähkön hinnan kohoamisesta ole näköpiirissä. Sähköntuotantoon investoiminen ei ole kannattavaa ilman tukia. Korkeampia hintoja voidaan ennakoida ainoastaan talviaikaan, jolloin sähkötehosta voi olla niukkuutta.

Nykyinen energia- ja ilmastopolitiikka ja sähkömarkkinamalli eivät takaa riittävää talviajan sähköntuotantokapasiteettia markkinaehtoisesti. Helen on ehdottanut markkinaehtoisena ratkaisuvaihtoehtona sähkömarkkinoita täydentävää tehomarkkinaa, jossa energiajärjestelmän tarvitsemalle teholle muodostuisi arvo. Helenin arvion mukaan tehomarkkina olisi taloudellisesti edullisin tapa huolehtia markkinan toimivuudesta tulevaisuudessa.

Vuoden 2017 tuloksen ennakoidaan toteutuvan vuoden 2016 tasolla.

Lataa Helenin osavuosikatsaus

Lisätietoja: Helen Oy, toimitusjohtaja Pekka Manninen, puh. 09 617 2000