Uutinen / 9.2.2017

Helsingin lämpöpumpuilla uusi ennätys

Sörnäisissä kallioluolassa toimivilla isoilla lämpöpumpuilla tuotettiin viime vuonna ennätysmäärä uusiutuvaa kaukolämpöä, yhteensä 491 000 MWh. Hukkalämpöä saatiin talteen yli 16 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Helen Oy:n Katri Valan puiston alla sijaitsevassa lämpö- ja jäähdytyslaitoksessa tehtiin uusi tuotantoennätys ja lämpöä tuotettiin viidellä isolla lämpöpumpulla yhteensä 491 000 MWh. Määrä riittäisi Kotkan kokoisen kaupungin tai noin 27 000 omakotitalon lämmittämiseen (lämmitys ja käyttövesi).

- Kymmenen vuotta käytössä olleiden lämpöpumppujen tuotantomäärä on kasvanut vuosittain, viime vuonna kasvua oli peräti 16 prosenttia. Kehittämällä lämpöpumppulaitoksen tuotantoprosessia olemme kasvattaneet nykyisten lämpöpumppujen tuotantotehoa ilman investointeja uusiin koneisiin, kertoo johtaja Heikki Hapuli Helenistä.

Kallioluolaan louhitussa laitoksessa hyödynnetään puhdistetun jäteveden lämpöenergiaa sekä auringon lämpöenergiaa, jota tuodaan jäähdytysverkon kautta kiinteistöistä. Tehokkaimmillaan lämpöpumput tuottavat samanaikaisesti sekä jäähdytystä että lämmitystä. Helen rakentaa parhaillaan Helsinkiin uutta suurta lämpöpumppulaitosta. Uudet lämpöpumput, jotka tuottavat sekä kaukolämpöä että kaukojäähdytystä, sijoitetaan Esplanadin puiston alla sijaitsevaan kaukojäähdytyskeskukseen. Ne saadaan tuotantokäyttöön vuonna 2018. Investointi vähentää Helenin hiilidioksidipäästöjä noin 20 000 tonnia vuodessa.

Helenin koko kaukolämmön tuotanto vuonna 2016 oli 7 100 GWh eli noin 10 % edellisvuotta suurempi. Kasvuun vaikuttivat kylmä sää ja uusien asiakkaiden määrä. Valtaosa kaukolämmöstä tuotettiin sähköä ja lämpöä tehokkaasti samassa prosessissa tuottavilla yhteistuotantovoimalaitoksilla Vuosaaressa, Salmisaaressa ja Hanasaaressa.

Uusiutuvaa kaukolämpöä myös pelleteillä ja biokaasulla

Katri Valan lämpöpumppulaitoksella tuotettiin viime vuonna uusiutuvilla energialähteillä 7 prosenttia koko Helsingin kaukolämmön tuotannosta. Hanasaaren ja Salmisaaren yhteistuotantovoimalaitoksilla poltetaan kivihiilen rinnalla pellettejä, joita käytettiin viime vuonna 37 000 tonnia. Viime vuonna kaukolämmön tuotannossa käytettiin lämpölaitoksilla ensimmäistä kertaa myös kotimaista biokaasua. 

Faktat:

Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitos
• Maailman suurin kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä tuottava lämpöpumppulaitos.
• Sijaitsee Katri Valan puiston alle louhitussa luolastossa Helsingin Sörnäisissä.
• Lämpö otetaan talteen kaukojäähdytyksen paluuvedestä sekä Viikin jätevedenpuhdistamolta tulevasta puhdistetusta jätevedestä. • Katri Valan laitoksen lämmöntuotanto riittää kesäisin kattamaan valtaosan Helsingin kantakaupungin lämmöntarpeesta. • Kaukojäähdytyksen avulla kerätty hukkaenergia jalostetaan lämpöpumppulaitoksessa käytettäväksi edelleen kaukolämpönä. • Valmistui vuonna 2006.

Esplanadin lämpö- ja jäähdytyslaitos
• Rakennetaan jo toiminnassa olevaan jäähdytyskeskukseen maan alle louhittuun tilaan.
• Investointi käsittää kaksi uutta lämpöpumppua: 2 x 7,5 MW jäähdytystä ja 2 x 11 MW lämpöä. • Lämpöpumput kasvattavat Esplanadin jäähdytyskeskuksen jäähdytystehon yhteensä 50 MW:iin (uudet lämpöpumput 15 MW ja olemassa oleva kylmävesiakku 35 MW).
• Lämpöpumppujen tuottamalla teholla saadaan lämpöä talteen yhteensä 15 MW.

 

Helsingin lämpöpumpuilla tuotantoennätys

Lue lisää aiheesta

Lämpö