Nyhet / 15.2.2017

Nytt rekord för värmepumparna i Helsingfors

De stora värmepumparna som finns i en grotta i Sörnäs producerade i fjol rekordmycket förnybar fjärrvärme, sammanlagt 491 000 MWh.Jämfört med föregående år togs över 16 procent mer spillvärme tillvara.

För Helen Ab:s fjärrvärme- och fjärrkyleanläggning under Katri Valas park noterades nytt produktionsrekord, och med de fem stora värmepumparna producerades sammanlagt 491 000 MWh värme. Det skulle räcka till att värma en stad av Kotkas storlek eller cirka 27 000 enfamiljshus (uppvärmning och tappvarmvatten).

- Värmepumparna har varit i drift tio år och produktionsvolymerna har ökat för varje år, i fjol var ökningen hela 16 procent. Genom att utveckla värmepumpsanläggningens produktionsprocess har vi höjt de nuvarande värmepumparnas produktionseffekt utan att investera i nya maskiner, berättar direktör Heikki Hapuli på Helen.

Anläggningen som ligger insprängd i en grotta utnyttjar värmeenergi från renat avloppsvatten samt värmeenergi från solen, som transporteras till anläggningen från fastigheterna via fjärrkylenätet. När värmepumparna går som effektivast producerar de både kyla och värme samtidigt.

Helen bygger som bäst en ny stor värmepumpsanläggning i Helsingfors. De nya värmepumparna som ska producera både fjärrvärme och fjärrkyla placeras i fjärrkylecentralen under Esplanadparken. De tas i drift 2018. Investeringen minskar Helens koldioxidutsläpp med cirka 20 000 ton per år.

År 2016 var Helens totala fjärrvärmeproduktion 7 100 GWh, vilket är cirka 10 % mer än föregående år. Till ökningen bidrog det kalla vädret och ett tillskott av nya kunder. Största delen av fjärrvärmen producerades i kraftvärmeverken i Nordsjö samt på Sundholmen och Hanaholmen, där el och värme produceras effektivt i samma process.

Förnybar fjärrvärme även med pellets och biogas

I Katri Valas värmepumpsanläggning producerades i fjol med förnybara energikällor 7 procent av all fjärrvärmeproduktion i Helsingfors. I Hanaholmens och Sundholmens kraftvärmeverk blandas pellets i stenkolet. I fjol användes 37 000 ton pellets. Inom fjärrvärmeproduktionen användes i fjol för första gången också inhemsk biogas i värmecentralerna. 

Fakta:
Katri Valas fjärrvärme- och fjärrkyleanläggning

• Världens största värmepumpsanläggning som producerar fjärrvärme och fjärrkyla.
• Ligger i ett grottsystem under Katri Valas park i Sörnäs i Helsingfors.
• Värme tas tillvara ur fjärrkylans returvatten och ur renat avloppsvatten från Viksbacka avloppsreningsverk.
• Värmen som produceras i Katri Vala tillgodoser sommartid största delen av värmebehovet i Helsingfors innerstad.
• Spillenergi som samlats in med hjälp av fjärrkyla förädlas i värmepumpsanläggningen för att vidareanvändas som fjärrvärme.
• Stod färdig 2006.


Esplanadens fjärrvärme- och fjärrkyleanläggning

• Byggs i den befintliga kylcentralen i ett insprängt underjordiskt utrymme.
• Investeringen omfattar två nya värmepumpar: 2 x 7,5 MW kyla och 2 x 11 MW värme.
• Värmepumparna höjer kyleffekten i Esplanadens kylcentral till sammanlagt 50 MW (de nya värmepumparna 15 MW och det befintliga kyllagret 35 MW).
• Med effekten från värmepumparna kan sammanlagt 15 MW värme återvinnas.

 

Värmepumpar i Sörnäs

Läs mer om ämnet

Värme