Uutinen / 13.11.2018

Helen suunnittelee pellettilämpölaitosta Patolaan

Helen selvittää mahdollisuuksia biolämpölaitoksen rakentamiseen Helsingin Patolaan Helenin käytössä olevalle lämpökeskustontille. Patolaan suunniteltava lämpölaitos edellyttää asemakaavamuutosta, joka mahdollistaa toisen laitoksen rakentamisen nykyiselle tontille.

Helen valmistautuu luopumaan kivihiilen käytöstä vuonna 2029 hallituksen linjauksen mukaisesti. Nopein tapa korvata kivihiiltä on biomassa, siksi selvityksen alla on uusien biolämpölaitosten rakentaminen Helsinkiin. Tavoitteena on vähentää Helsingin energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä.

Patolaan suunnitellaan 120 MW:n biolämpölaitosta, jonka pääpolttoaineena on pelletti. Suunniteltu lämpölaitos sijoittuisi Helenin käytössä olevalle tontille olemassa olevan öljy/maakaasukäyttöisen lämpölaitoksen viereen. Uuden lämpölaitoksen rakentaminen edellyttää muutosta nykyiseen lämpölaitosalueen asemakaavaan. Tontin käyttötarkoitus tai koko ei muutu asemakaavamuutoksen yhteydessä.

Esittely- ja keskustelutilaisuus asemakaavamuutoksesta

Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimiala järjestää alueen asukkaille esittely- ja keskustelutilaisuuden alueella käynnissä olevista kaavoitushankkeista tiistaina 20.11.2018 Oulunkylän yhteiskoulussa (Siltavoudintie 24) klo 17.30 – 20.

Asukastilaisuus on kaikille avoin eikä erillistä ilmoittautumista tarvita. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (havainnekuvia ja tehdyt selvitykset) on esillä 19.11.–10.12.2018 seuraavissa paikoissa:

- Oulunkylän kirjastossa, Kylänvanhimmantie 27

- verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Helenin tavoitteena korvata kivihiiltä energiantuotannossa

Helen suunnittelee uusien biolämpölaitosten rakentamista Helsinkiin. Suunnitelmissa ovat alueet Vuosaaressa, Patolassa ja Tattarisuolla. Biolämpölaitoksilla korvataan kivihiilen käyttöä ja varmistetaan kaukolämmön riittävyys. Suunnitteilla olevat lämpölaitokset tuottaisivat uusiutuvaa kaukolämpöä ja korvaisivat kivihiiltä kaukolämmön tuotannossa. Lämpölaitokset käyttäisivät kestävistä lähteistä hankittuja biopolttoaineita, kuten pellettiä ja metsähaketta.

Helenin tavoitteena on ilmastoneutraali energiantuotanto. Helen investoi parhaillaan uusiutuvaan, hajautetumpaan kaupunkienergiaan, ja biolämpölaitokset ovat osa mittavaa investointiohjelmaa.

Faktat:

  • Helen valmistautuu kivihiilestä luopumiseen vuonna 2029 hallituksen linjauksen mukaisesti.
  • Nopein tapa korvata kivihiili on biomassa, siksi Helen suunnittelee Helsinkiin uusia biolämpölaitoksia, jotka toteutettaisiin vaiheittain.
  • Patolan lisäksi suunnitteilla ovat alueet Tattarisuolla ja Vuosaaressa.
  • Patolaan suunnitellaan pellettilämpölaitosta, jonka kaukolämpöteho on 120 MW.
  • Helen edellyttää niin biomassan kuin muidenkin polttoaineiden kaupassa sopimuskumppaneiltaan vastuullisuutta.
  • Helenin tavoitteena on 100 % kestävä biomassa. Hankkimamme puupolttoaineet ovat joko kestävyyssertifioituja (esim. PEFC, FSC tai SBP) tai muulla tavoin alkuperävalvottuja.