Uutinen / 31.1.2018

Helen suunnittelee uusia biolämpölaitoksia

Helen suunnittelee uusien biolämpölaitosten rakentamista Helsinkiin. Suunnitelmissa ovat alueet Vuosaaressa, Patolassa ja Tattarisuolla. Biolämpölaitoksilla korvataan kivihiilen käyttöä ja varmistetaan kaukolämmön riittävyys. 


Suunnitteilla olevat lämpölaitokset tuottavat uusiutuvaa kaukolämpöä ja korvaavat kivihiiltä kaukolämmön tuotannossa. Lämpölaitokset käyttävät kestävistä lähteistä hankittuja biopolttoaineita, kuten pellettiä ja metsähaketta. Biolämpölaitokset toteutetaan vaiheittain niin, että vuonna 2024 käytöstä poistuvan Hanasaaren voimalaitoksen lämmöntuotanto pystytään korvaamaan.

Helenin tavoitteena on ilmastoneutraali energiantuotanto. Helen investoi parhaillaan uusiutuvaan, hajautetumpaan kaupunkienergiaan ja biolämpölaitokset ovat osa mittavaa investointiohjelmaa.

- Kaupunkitilan suunnittelussa on hyvä huomioida, että hajautetumpi lämmöntuotanto tarvitsee paljon enemmän tilaa kuin keskitetty, fossiilisiin polttoaineisiin perustuva energiantuotanto. Tulemme näiden lisäksi tarvitsemaan myös uusia paikkoja energiantuotannolle ja odotamme kaupungin osoittavan käyttöömme energiantuotantoon soveltuvia tontteja, toteaa johtaja Maiju Westergren Helenistä.

Uusien lämpölaitosten suunnittelussa on hyödynnetty jo nyt energiantuotannon käytössä olevat tontit Vuosaaressa ja Patolassa. Sen lisäksi häiriöttömän lämmöntuotannon varmistamiseksi tarvitaan myös uusia alueita eri puolilta kaupunkia; yksi mahdollisuus on Tattarisuon alue.

Laitosten ympäristölupahakemusprosessit on käynnistetty, lisäksi Tattarisuon alueen ympäristövaikutusten arviointi on käynnistymässä.

Biopolttoaineet korvaavat kivihiiltä

Helen investoi merkittäviä määriä uusiutuvaan energiaan ja kivihiilen korvaamiseen. Salmisaareen valmistui tänä vuonna uusi pellettilämpölaitos, joka on parhaillaan koekäytössä. Se voi tuottaa lämpöä 25 000 kerrostalokaksiolle eli Savonlinnan kokoiselle kaupungille. Myös hukkalämpöjen keräämistä tehostetaan ja kasvatetaan, kun Esplanadin uusi lämpöpumppulaitos saadaan käyttöön keväällä 2018.

Biopolttoaineiden käyttöä on Helenissä testattu ja tutkittu jo pitkään mm. erilaisilla pellettilaaduilla sekä esimerkiksi metsätähteellä.

 Faktat:

  • Helen investoi merkittävästi uusiutuvaan energiaan. Investoinneilla korvataan fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja vähennetään hiilidioksidipäästöjä.
  • Vasta suunnitteilla olevien, uusien biolämpölaitosten lisäksi käynnissä on ison lämpöpumppulaitoksen rakentaminen Esplanadin alle. Salmisaaressa on jo koekäytössä uusi pellettilämpölaitos.
  • Suunnitteilla olevien biolämpölaitosten ympäristölupahakemusprosessit on käynnistetty.
  • Tattarisuon alueen ympäristövaikutusten arviointi –prosessi on käynnistymässä. 

Lue lisää aiheesta

Lämpö Hiilineutraalisuus