Uutinen / 18.6.2018

Helsinkiin rakennetaan jälleen uusi lämpöpumppu

Helen jatkaa investoimista hukkalämpöjen kierrättämiseen ja rakentaa uuden lämpöpumpun täydentämään Sörnäisissä sijaitsevaa maanalaista lämpö- ja jäähdytyslaitosta. Uuden lämpöpumpun ansiosta Itämeren lämpökuormitus pienenee merkittävästi, kun puhdistetun jäteveden lämpö saadaan entistä paremmin talteen.

Helen Oy:n Katri Valan puiston alla sijaitsevaan, maailman suurimpaan lämpö- ja jäähdytyslaitokseen rakennetaan uusi lämpöpumppu, joka saadaan käyttöön vuonna 2021. Ennestään laitoksessa on viisi isoa lämpöpumppua, joiden tuotantomäärää on pystytty nostamaan vuosittain tuotantoprosessia kehittämällä.  

Viime vuonna laitoksessa tuotettiin lämpöä enemmän kuin koskaan aiemmin, yhteensä 570 000 MWh. Uuden lämpöpumpun ansiosta laitoksen tuotantomäärää voidaan nostaa peräti 200 000 MWh eli lähes 30 %. Uuden pumpun avulla lämpöä otetaan talteen jo kertaalleen hyödynnetystä jäteveden lämmöstä ja tehostetaan näin merkittävästi lämpöenergian kierrättämistä. Tämä vähentää myös puhdistetun jäteveden mukana Itämereen päätyvää lämpökuormaa huomattavasti. Uusi pumppu parantaa lisäksi laitoksen ympärivuotista käytettävyyttä – sen ansiosta laitosta voidaan käyttää enemmän myös talvipakkasilla.  

Vuonna 2006 käyttöön otettuun Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitokseen louhittiin jo rakennusvaiheessa ylimääräistä tilaa mahdollista laajennusta ajatellen. Uusi lämpöpumppu on nyt helppo sijoittaa jo valmiiseen tilaan.  

- Yli kymmenen vuotta käytössä olleiden lämpöpumppujen tuotantomäärä on kasvanut vuosittain pelkästään tuotantoprosessia kehittämällä. Nyt on hyvä aika investoida myös uuteen lämpöpumppuun, jonka ansiosta laitoksen tehoa voidaan nostaa ympärivuotisesti, kertoo johtaja Heikki Hapuli Helenistä.

Lämpöpumppuinvestoinnin määrä on kaiken kaikkiaan noin 20 miljoonaa euroa. Investoinnin myötä Helenin hiilidioksidipäästöt vähenevät 65 000 tonnia vuodessa.  

Puhdistetun jäteveden ja kiinteistöjen hukkalämpö talteen

Sörnäisissä kallioluolaan louhitussa Katri Valan laitoksessa hyödynnetään puhdistetun jäteveden lämpöenergiaa sekä auringon lämpöenergiaa, jota tuodaan laitokselle jäähdytysverkon kautta kiinteistöistä. Tehokkaimmillaan maanalaiset lämpöpumput tuottavat samanaikaisesti sekä jäähdytystä että lämmitystä. Helenin lämpöpumpputuotannon määrää kasvattavat nyt myös Esplanadin alla sijaitsevat uudet lämpöpumput, jotka ovat parhaillaan koekäytössä. Esplanadin lämpöpumppulaitos vihitään käyttöön elokuussa. Uuden investoinnin myötä Helenin lämpöpumppujen tuottama vuosienergia nousee lähes yhteen terawattituntiin, joka vastaa Kuopion kokoisen kaupungin lämmitystarvetta tai puolta Espoon, Tampereen tai Turun lämmitystarpeesta.

Faktat:

Lämpöpumppuinvestointi

• Uusi, kuudes lämpöpumppu Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitoksessa otetaan tuotantokäyttöön kesällä 2021.
• Uuden lämpöpumpun kaukolämpöteho 18 MW ja jäähdytysteho 12 MW.
• Investointi nostaa Katri Valan lämpöpumppulaitoksen lämpötehon yhteensä 123 MW:iin ja jäähdytystehon yhteensä 82 MW:iin. • Hukkalämpöä otetaan kiertoon 130 000 MWh/vuosi enemmän. Tämä vähentää Itämereen johdettavaa lämpökuormaa saman verran.

Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitos

• Maailman suurin kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä samassa prosessissa tuottava lämpöpumppulaitos.
• Sijaitsee Katri Valan puiston alle louhitussa luolastossa Helsingin Sörnäisissä.
• Katri Valan laitoksen lämmöntuotanto riittää kesäisin kattamaan valtaosan Helsingin kantakaupungin lämmöntarpeesta. 

 

Maailman suurin lämpö- ja jäähdytyslaitos Katri Vala