Nyhet / 18.6.2018

Ny värmepump byggs igen i Helsingfors

Helen fortsätter med sina investeringar i återvinning av spillvärme och bygger en ny värmepump som komplement till den underjordiska fjärrvärme- och fjärrkyleverket i Sörnäs. Tack vare den nya värmepumpen minskar värmeutsläppen i Östersjön märkbart, då värmen från renat avloppsvatten kan tas tillvara ännu bättre än förut.

I Helen Ab:s fjärrvärme- och fjärrkyleverk, som ligger under Katri Valas park och är världens största, byggs en ny värmepump som blir klar att tas i drift 2021. Anläggningen har sedan tidigare fem stora värmepumpar, och genom att utveckla produktionsprocessen har man kunnat höja deras produktion år för år.

I fjol producerade anläggningen mer värme än någonsin tidigare, sammanlagt 570 000 MWh. Tack vare den nya värmepumpen kan produktionen höjas med hela 200 000 MWh eller närmare 30 %. Med hjälp av den nya pumpen tas värme tillvara ur avloppsvatten vars värme redan utnyttjats en gång, vilket gör återvinningen av värmeenergi ännu effektivare. Det här minskar också betydligt värmeutsläppen i Östersjön från det renade avloppsvattnet.

Den nya pumpen förbättrar också anläggningens tillgänglighet året om – tack vare den kan anläggningen i högre grad användas även i kallt vinterväder.

Katri Valas fjärrvärme- och fjärrkyleverk togs i drift 2006, och redan i byggnadsskedet gjordes extra schaktningar med tanke på en eventuell utbyggnad. Den nya värmepumpen är nu lätt att placera eftersom utrymmet redan finns där.

– De gamla pumparna har varit i bruk i över tio år, och genom att utveckla produktionsprocessen har vi kunnat öka deras produktion år för år. Nu är det ett bra läge att också investera i en ny värmepump, som gör att vi kan höja anläggningens effekt året om, berättar direktör Heikki Hapuli på Helen.

Totalt uppgår värmepumpsinvesteringen till cirka 20 miljoner euro. Investeringen minskar Helens koldioxidutsläpp med 65 000 ton per år.

Spillvärme tas tillvara från fastigheter och renat avloppsvatten

I Katri Valas fjärrvärme- och fjärrkyleverk som finns i en insprängd grotta i Sörnäs utnyttjas värmeenergi från avloppsvatten och värmeenergi från solen, som kommer till anläggningen från fastigheterna via fjärrkylenätet. När de underjordiska värmepumparna arbetar som effektivast producerar de både kyla och värme samtidigt. Helens värmepumpsproduktion ökas nu också av de nya värmepumparna under Esplanaden, som provkörs som bäst. Esplanadens värmepumpsanläggning invigs i augusti. Den nya investeringen höjer årsenergin från Helens värmepumpar till nästan en terawattimme, vilket motsvarar uppvärmningsbehovet i en stad av Kuopios storlek eller hälften av uppvärmningsbehovet i Esbo, Tammerfors eller Åbo. Mer information: Heikki Hapuli, direktör, Produktion och egendom, Helen Ab, tfn 09 617 3200.

Fakta:

Värmepumpsinvestering

• En ny, sjätte värmepump tas i drift i Katri Valas fjärrvärme- och fjärrkyleverk sommaren 2021.
• Den nya värmepumpen har en fjärrvärmeeffekt på 18 MW och en fjärrkyleeffekt på 12 MW.
• Investeringen höjer Katri Valas värmepumpsanläggnings värmeeffekt till sammanlagt 123 MW och kyleffekt till sammanlagt 82 MW.
• Återvinningen av spillvärme ökar med 130 000 MWh/år. Det här minskar värmeutsläppen till Östersjön med samma mängd.

Katri Valas fjärrvärme- och fjärrkyleverk

• Världens största värmepumpsanläggning som producerar fjärrvärme och fjärrkyla i samma process.
• Finns i en insprängd grotta under Katri Valas park i Sörnäs i Helsingfors.
• Värmeproduktionen från Katri Vala tillgodoser sommartid största delen av värmebehovet i Helsingfors innerstad.

Katri Valas fjärrevärme- och fjärrkyleverk