Uutinen / 25.5.2018

Helenin Pekka Manninen: Epäjohdonmukaisilla veroratkaisuilla heikennetään mahdollisuuksia uusiutuvan energian lisäämiseen

Helen Oy näkee, että Suomeen tarvitaan johdonmukaisempaa energiapolitiikkaa. Hallituksen esittämä veronkorotus sähkön ja lämmön yhteistuotannolle yhdessä aikaistetun kivihiilikiellon kanssa heikentäisi merkittävästi energiayhtiöiden mahdollisuuksia panostaa uusiin energiainnovaatioihin ja päästöjen vähentämiseen.

- On epäjohdonmukaista, että energiantuottajia ajetaan uusilla veroratkaisuilla ahtaalle samanaikaisesti kun yhtiöiden pitäisi pystyä tekemään merkittäviä investointeja uusiutuvaan energiaan, sanoo Helen Oy:n toimitusjohtaja Pekka Manninen.

Hallituksen aiempi linjaus kivihiilen käytön kieltämisestä energiantuotannossa vuonna 2029 aiheuttaa Helenille merkittäviä haasteita toteuttaa korvaavia ratkaisuja nopeutetulla aikataululla. Hallituksen aikataululla ainoa käytettävissä oleva, ison mittakaavan vaihtoehto on siirtyminen laajamittaisesti puupohjaisiin biopolttoaineisiin lämmöntuotannossa.

- Suomeen tarvitaan energiapolitiikkaa, joka vahvistaa Suomea energia-alan edelläkävijänä ja luo edellytykset kehittää uusia innovaatioita ja radikaaleja keinoja ilmastohaasteen ratkaisemiseksi. Hallituksen toimilla heikennetään mahdollisuuksiamme panostaa näiden uusien ratkaisujen kehittämiseen, sanoo Pekka Manninen.

Hallituksen esitys maakaasun verotuksen alentamisesta on Helenin näkemyksen mukaan oikeansuuntainen. Maakaasun hinta ei kuitenkaan veromuutoksen jälkeenkään ole kilpailukykyinen. 

Satoja miljoonia uusiutuvaan energiaan

Helenillä on parhaillaan käynnissä satojen miljoonien eurojen investointiohjelma. Helmikuussa valmistui Salmisaareen Suomen suurin pellettikattila, jossa tuotetaan uusiutuvaa kaukolämpöä. Helenillä on entuudestaan lajissaan maailman suurin lämpöpumppulaitos ja parhaillaan rakennetaan uutta, teollisen mittakaavan lämpöpumppulaitosta, jolla pystytään edelleen lisäämään hukkalämpöjen hyödyntämistä kaukolämmön tuotannossa. Maaliskuussa tehtiin investointipäätös Suomen suurimman, maanalaisen luolalämpövaraston rakentamisesta Helsingin Mustikkamaalle. Investointi vähentää kivihiilen ja muiden fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Helen valmistelee Hanasaaren kivihiililaitoksen toiminnasta luopumista ja selvittää parhaillaan kolmen uuden biolämpölaitoksen rakentamista eri puolille Helsinkiä.

Helenin aurinkovoimala Suvilahdessa

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus