Uutinen / 19.3.2019

Helenin uusi palvelu mahdollistaa kiinteistöjen energiatehokkuuden tehostamisen kaikkialla Suomessa

Helen tarjoaa kaukolämmitetyille asuinkerrostaloille uuden palvelun, joka mahdollistaa energiatehokkuuden parantamisen ja sitä kautta myös lämmityksestä aiheutuvien ympäristövaikutusten pienentämisen. Palvelu on merkittävä apu energiatehokkaampaan asumiseen.

Helen tarjoaa uudenlaisen energiatehokkuuspalvelun nyt helposti ja edullisesti jokaisen suomalaisen kaukolämmitetyn asuinkerrostalon ulottuville. Valtakunnallisessa Kiinteistövahti-palvelussa asiakkaat saavat mittareiden avulla tietoa kiinteistön sisäolosuhteista: asuntojen lämpötilasta ja kosteudesta. Mittaustiedon perusteella taloyhtiössä voidaan optimoida kiinteistön lämmitysjärjestelmää, lisätä asuntojen sisälämpötilamukavuutta sekä samalla vähentää lämmityksestä aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Lämpötilaoptimoinnin avulla taloyhtiöt voivat säästää energiakustannuksissa keskimäärin 5 %. Kosteusvahti puolestaan auttaa puuttumaan mahdollisiin kosteusongelmiin ajoissa.

- Tavoitteenamme kaukolämmön kehittämisessä on, että energiatehokkuuspalvelut ovat saatavilla mahdollisimman laajasti. Tulevaisuuden älykkäässä energiajärjestelmässä taloyhtiöt ovat merkittävä osa energiajärjestelmän ohjausta: ne toimivat lämpövarastoina sekä energiajärjestelmän tasapainottajina, ja samalla hyötyvät siitä myös itse, sanoo johtaja Marko Riipinen Helenistä.

Helen on jo aiemmin käynnistänyt Helsingin kaupungin vuokra-asuntojen, Hekan, kanssa laajan energiatehokkuushankkeen, jossa hyödynnetään vastaavaa IoT-ratkaisua vuokra-asuntojen lämmityksen energiatehokkuuden parantamiseen ja asuntojen lämpötilojen optimointiin. Hankkeessa on mukana noin 50 000 asuntoa ja yhteensä yli 90 000 asukasta. Hankkeen tulokset ovat olleet hyvin positiivisia.

Kaukolämpöä ja energiadatan hyödyntämistä kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa

Helen kehittää kaukolämpöä sekä energiadatan hyödyntämiseen ja asumisolosuhteiden parantamiseen liittyviä palveluita yhdessä asiakkaiden kanssa. Kehitykseen on osallistunut useita taloyhtiöitä ja isännöitsijöitä sekä valtakunnallisesti Suomen suurimpia kiinteistöjen omistajia. Asiakkaiden palaute vahvistaa palveluiden kuvatut hyödyt. Jatkokehityksessä panostetaan tunnistamaan erilaisten käyttäjien tarpeet entistäkin paremmin, jotta energiatehokkuutta voidaan toteuttaa mahdollisimman laaja-alaisesti.

Kiinteistövahti-palvelun ohella kaukolämpö uudistuu myös älykkäiden lämmönjakokeskusten kautta: ohjattavat älykkäät lämmönvaihtimet yleistyvät nopeasti, mikä lisää entisestään mahdollisuuksia taloyhtiöiden energiatehokkuuden parantamiseen. Samalla ne mahdollistavat lämmön kulutusjouston, lämmöntuotannon optimoinnin ja päästöjen vähentämisen suuressa mittakaavassa.

Kaukolämpö on Suomen suosituin lämmitysmuoto, ja Helsingin kiinteistöistä yli 90 prosenttia on kaukolämmityksen piirissä. Kaukolämmitetyissä kerrostaloissa asuu yli 500 000 helsinkiläistä ja 2,8 miljoonaa suomalaista.

Lisää Kiinteistövahti-palvelusta

Faktat:

  • Kiinteistövahti-palvelussa asiakkaat saavat mittareiden avulla tietoa kiinteistön sisäolosuhteista: asuntojen lämpötilasta ja kosteudesta.
  • Palvelun avulla taloyhtiöt voivat säästää energiakustannuksissa keskimäärin 5 %.
  • Palvelun piirissä on jo nyt noin 50 000 Helsingin kaupungin vuokra-asuntoa.
  • Palvelun hinta on alkaen 41 euroa kuukaudessa, mikä on alle 3 % keskimääräisen kaukolämmitetyn kiinteistön lämmityskuluista. Kuukausihintaan vaikuttaa taloyhtiön koko ja mittaroinnin laajuus.
  • Kiinteistövahti-palvelu toimii hyvin yhdessä älykkään lämmönjakokeskuksen kanssa.

blobid1.jpg