Uutinen / 2.8.2019

Helen-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019

Helenin hyvä tuloskehitys, vahva tase ja rahoitusasema mahdollistavat uuden energia-aikakauden ratkaisujen kehittämisen ja kasvun.

Helenin liikevaihto ja tulos ovat kehittyneet edelleen positiivisesti, mikä on seurausta onnistuneista toimenpiteistä sähkömarkkinoilla, voimalaitosten hyvästä käytettävyydestä sekä lämpöliiketoiminnan myönteisestä kehityksestä. Helen jatkaa investointeja päästöjen vähentämiseen ja uusiutuvan energian lisäämiseen. Kasvua haetaan uusia palveluja kehittämällä sekä sijoituksilla kasvuyrityksiin.

- Helenin vahva osaaminen ja vankka kokemus mahdollistavat nykyisten ja uusien liiketoimintojen kehittämisen yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Kasvamme investoimalla uuteen teknologiaan ja tuomme uuden energia-aikakauden ratkaisut asiakkaillemme. Kasvua haetaan myös sijoittamalla kasvuyrityksiin sekä yritysostojen kautta. Positiivisena jatkunut tuloskehitys tarjoaa tähän hyvät mahdollisuudet, sanoo Helen Oy:n toimitusjohtaja Pekka Manninen.

Helen-konsernin muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab ja Helsingin Energiatunnelit Oy. Osakkuusyhtiöinä konserniin on yhdistelty Voimapiha Oy, Suomen Merituuli Oy sekä Liikennevirta Oy. Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisvuoden saman ajanjakson lukuihin. Tytäryhtiö Suomen Energiaurakointi Oy on myyty 30.4.2019, jonka jälkeen sitä ei enää raportoida konsernin luvuissa.

 

huhti-kesäkuu 2019

 • Konsernin tulos parani edellisvuodesta. Liikevaihto kasvoi ja oli 166 milj. euroa (163 milj. euroa), liikevoitto oli 26 milj. euroa (6 milj. euroa).

 • Lämpöä myytiin 4 % enemmän 1 078 GWh (1 040 GWh).

 • Sähkön kokonaismyynti kasvoi 15 % ja oli 1 237 GWh (1 074 GWh).

 • Jäähdytyksen myynti kasvoi hieman ja oli 50 GWh (48 GWh).

 • Sähkönsiirto Helsingissä toteutui edellisvuoden tasolla ja oli 1 001 GWh (1 003 GWh).

 

tammi-kesäkuu 2019

 • Konsernin alkuvuoden tulos parani edellisvuodesta. Liikevaihto kasvoi ja oli 519 milj. euroa (489 milj. euroa) ja liikevoitto oli 116 milj. euroa (69 milj. euroa). Liikevaihdon kasvuun ja hyvään tulokseen vaikuttivat onnistuneet toimenpiteet sähkömarkkinoilla ja tuotannon optimoinnissa.

 • Leuto alkuvuosi vähensi lämmön myyntiä 6 % edellisvuodesta. Lämpöä myytiin 3 786 GWh (4 023 GWh).

 • Sähkön kokonaismyynti kasvoi 5 % ja oli 3 777 GWh (3 605 GWh).

 • Jäähdytyksen myynti kasvoi hieman ja oli 76 GWh (74 GWh).

 • Sähkönsiirto Helsingissä toteutui edellisvuoden tasolla ja oli 2 216 GWh (2 242 GWh).

 

KONSERNIN AVAINLUVUT

                             4-6/2019 4-6/2018 Muutos 1-6/2019 1-6/2018 Muutos
Liikevaihto, M€  166 163 2% 519 489 6 %
Liikevoitto, M€ 26 6   116 69 68 %
Liikevoitto, % 15,6 3,6   22,3 14,1 58 %
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja, M€ 21 0   107 58 85
Investoinnit, M€ 18 13 38 % 28 26 8 %
Omavaraisuusaste, % - -   77 74 4 %
Sijoitetun pääoman tuotto (rullaava 12 kk), % - -   6,7 3,3 103 %
Henkilöstön määrä 30.6 - -   997 1 175 - 15 %
Taseen loppusumma, M€ - -   2 644 2 672 - 1 %

 

MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA HUHTI-KESÄKUUSSA

 • Vuosaareen rakennetaan uusi, ainutlaatuinen meriveden lämpöä hyödyntävä lämpöpumppu. Rakentaminen alkaa vuonna 2020 ja käyttöön uusi lämpöpumppu saadaan 2022.

 • Helenistä tuli Olympiastadionin kumppani, yhteisenä tavoitteena energiatehokkuuden parantaminen.

 • Helen lanseerasi uuden virtuaaliakkupalvelun aurinkopaneelien ostajille. Virtuaaliakku on askel kohti uudenlaista puhtaampaa energiantuotantoa, johon myös asiakkaat osallistuvat.

 • Vuosaareen kehitetään ainutlaatuista kaupunkijalostamoa Helenin, Lassila & Tikanojan ja VTT:n yhteisessä hankkeessa. Tavoitteena on kiertotalouden mukainen materiaalien ja energian hyödyntäminen.

 • Suomen ensimmäinen työmaapyöräilijä polkaisi liikenteeseen. Helenin kesätyöntekijä kehittää sähkö- ja lämpöverkon työmaiden vuorovaikutusta ja kevyen liikenteen liikennejärjestelyjä.

 • Kilpilahden hukkalämpöjen selvitystyön ensimmäinen vaihe valmistui. Hukkalämmöt voisivat kattaa noin neljänneksen koko pääkaupunkiseudun kaukolämmön tarpeesta.

 • Helsingin kaupunki ja Helen sopivat yhteensä 59 uuden sähköauton latauspisteen toimittamisesta kantakaupunkiin.

 

NÄKYMÄT TULEVAISUUTEEN

Sähkön tukkumarkkinan hintavaihteluiden ennakoidaan voimistuvan tulevien vuosien aikana vaihtelevan tuotannon lisääntyessä. Sähkön vähittäismyynnissä jatkuvat myyntiorganisaatioiden yhdistymiset etenkin keskisuurissa energiayhtiöissä. Kaukolämmössä kilpailu suhteessa muihin lämmitysmuotoihin ja -toimijoihin kiristyy jatkuvasti, kun markkinoille tulee uusia aktiivisia ja näkyviä toimijoita sekä teknologioita.

Suomen uusi hallitusohjelma on energia- ja ilmastolinjausten osalta kunnianhimoinen, mutta konkreettisia toimenpiteitä hallitusohjelmaan ei ole vielä listattu.  

Helenin osalta myönteistä hallitusohjelmassa on linjaus kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavien lämpöpumppujen sähköveroluokan muuttamisesta nykyisestä I-veroluokasta alempaan II-veroluokkaan. Hallitusohjelma sisältää myös muita linjauksia, jotka tukevat Helenin uutta strategiaa vahvistamalla uusien ratkaisujen markkinakysyntää. Sen sijaan yhteistuotannon verotuksen kiristämiseen sekä lämmityspolttoaineiden verojen nostoon liittyvillä kirjauksilla on toteutuessaan negatiivinen vaikutus Helenin tuotannon kehittämiseen sekä tulevaan tuloskehitykseen.  

EU:ssa energia- ja ilmastoasiat pysyvät myös uuden komission agendalla. Suomi tuo heinäkuussa alkaneella puheenjohtajuuskaudellaan ilmastoasiat näkyvästi esille.  

- Helenin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä samassa aikataulussa keväällä julkistetun hallitusohjelman ja Helsingin kaupungin tavoitteiden kanssa. Uuden strategian mukaisesti Helen vastaa energia-alan murrokseen investoimalla voimakkaasti ratkaisuliiketoimintaan ja rakentamalla strategiaansa tukevia kumppanuuksia, sanoo Pekka Manninen.  

Lataa Helenin osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019