Uutinen / 23.12.2019

Kaupunkijalostamon suunnittelu etenee – TEM-tukipäätös vauhdittaa projektia

Helenin, Lassila & Tikanojan ja VTT:n yhteishankkeen Kaupunkijalostamon suunnittelu etenee. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi Helenille energiatukea Kaupunkijalostamo-projektiin, jossa kierrätykseen kelpaamattomista aineksista voidaan jalostaa uusiutuvia raaka-aineita liikenne- ja materiaalisektoreille. Kaupunkijalostamoa suunnitellaan Vuosaareen.

Teksti: Marina Galkin-Aalto

Kaupunkijalostamo on globaalissa mittakaavassa ainutlaatuinen esimerkki siitä, miten energiasektori voi toimia kiertotalouden mahdollistajana. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi Helenille 7,9 miljoonan euron energiatuen Kaupunkijalostamon investointiin.

- Olemme iloisia siitä, että Helenille on myönnetty tuki Kaupunkijalostamon investointiin. Tämä antaa vahvan yhteiskunnallisen signaalin siitä, että tämän tyyppisiä kiertotaloushankkeita tarvitaan ja että olemme oikealla polulla, sanoo johtaja Maiju Westergren Helenistä.

Helen kutsuu nyt lisää yhteistyökumppaneita mukaan kehittämään Kaupunkijalostamoa. Helenin, Lassila & Tikanojan ja VTT:n tavoite on, että Kaupunkijalostamosta saadaan maailmanluokan ratkaisu ja konsepti, jota voidaan soveltaa muissa kaupungeissa, ja joka vahvistaa Suomen asemaa kiertotalousosaajana.

- Tarjoamme mahdollisuuden erilaisille kiertotaloudesta kiinnostuneille toimijoille tulla mukaan kehittämään kanssamme Kaupunkijalostamoa. Haluamme kehittää kierto- ja biotalouden ratkaisuja yli toimialarajojen. Toivomme siis lisää kumppaneita matkaamme, sanoo tutkimus- ja kehityspäällikkö Jussi Uitto Helenistä.

Materiaalit ja energia hyödyksi

Kaupunkijalostamossa raaka-aineina käytetään metsä- ja maatalouden tuottamaa biomassaa sekä erilaisia vaikeasti kierrätettäviä materiaaleja. Jalostuksen lopputuotteina syntyy raaka-aineita teollisuuden tarpeisiin, kuten uusiomuovia muoviteollisuuden käyttöön tai liikennepolttoaineita.

Kaupunkijalostamo perustuu synteesikaasutusteknologiaan, joka pitää kaasutettavien materiaalien  sisältämän hiilen suljetussa kierrossa, eikä vapauta sitä ilmakehään hiilidioksidina. Lopputuotteiden lisäksi biojalostamoprosessissa syntyy sivutuotteena lämpöä, joka otetaan Kaupunkijalostamossa talteen ja hyödynnetään kaukolämpöverkossa kotien lämmittämiseen.

- Kaupunkijalostamon suunnittelu etenee nyt hyvää vauhtia, ja toivomme, että voimme tehdä investointipäätöksen vuoden 2020 loppuun mennessä, sanoo Maiju Westergren.


Faktat:

• Helenin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä, ja tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan monia keinoja, joista yhtenä on kiertotalous.

• Kaupunkijalostamossa kaupungin tähdevirroista jalostetaan uusia korkean jalostusasteen tuotteita.

• Raaka-aineina käytetään metsä- ja maatalouden tuottamaa biomassaa sekä mekaaniseen kierrätykseen kelpaamattomia materiaaleja.

• Kaupunkijalostamon jalostusteknologia on kaasutus, joka pitää tuotteiden sisältämän hiilen suljetussa kierrossa, eikä vapauta sitä ilmakehään hiilidioksidina.

• Lopputuotteina syntyy raaka-aineita teollisuuden tarpeisiin, kuten liikennepolttoaineita tai uusiomuovia muoviteollisuuden käyttöön. Sivutuotteena syntyy lämpöä, joka otetaan talteen ja hyödynnetään ohjaamalla se kaukolämpöverkkoon.

• Laitoksen tuotantoteho tulee olemaan demovaiheessa 5 megawattia. Mikäli demovaiheen laitos osoittautuu onnistuneeksi hankkeeksi, voidaan siirtyä teollisuusmittaluokan laitosinvestointiin. 

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus