Nyhet / 30.1.2020

Planeringen av stadsraffinaderiet går vidare – ANM-stödbeslut sätter fart på projektet

Planeringen av Helens, Lassila & Tikanojas och VTT:s samprojekt Stadsraffinaderiet går vidare. Arbets- och näringsministeriet har beviljat Helen energistöd för Stadsraffinaderi-projektet, inom vilket material som inte går att återvinna kan förädlas till förnybara råvaror för trafik- och materialsektorn. Stadsraffinaderiet är tänkt att placeras i Nordsjö.

Globalt sett är Stadsraffinaderiet ett unikt exempel på hur energisektorn kan fungera som möjliggörare av cirkulär ekonomi. Arbets- och näringsministeriet har beviljat Helen ett energistöd på 7,9 miljoner euro för investeringar i Stadsraffinaderiet.

– Vi är glada att Helen har beviljats stöd för investeringar i Stadsraffinaderiet. Det ger en stark samhällelig signal om att den här typen av cirkulärekonomiska projekt behövs och att vi är på rätt väg, säger direktör Maiju Westergren på Helen.

Helen inbjuder nu fler samarbetspartner som kan delta i utvecklingen av Stadsraffinaderiet. Helen, Lassila & Tikanoja och VTT har som mål att Stadsraffinaderiet ska bli en lösning av världsklass och ett koncept som kan tillämpas i andra städer och som stärker Finlands ställning som expert inom cirkulär ekonomi.

– Vi erbjuder olika aktörer med intresse för cirkulär ekonomi att komma med och utveckla Stadsraffinaderiet tillsammans med oss. Vi vill utveckla lösningar kring cirkulär ekonomi och bioekonomi på ett sektorsövergripande sätt. Vi hoppas alltså få fler partners med oss på vägen, säger forsknings- och utvecklingschef Jussi Uitto på Helen.

Material och energi tas till vara

Som råvara i Stadsraffinaderiet används biomassa från jord- och skogsbruk samt olika slags material som är svåra att återvinna. Slutprodukterna efter förädlingen är råvaror för industrins behov, så som återvunnen plast för plastindustrins behov eller drivmedel för trafiken.

Tekniken i Stadsraffinaderiet baserar sig på förgasning och syntes, där kolet som finns i det förgasade materialet hålls i sluten cirkulation och inte släpps ut i atmosfären i form av koldioxid. I bioraffinaderiprocessen uppkommer förutom slutprodukterna även värme som biprodukt. Värmen tas till vara i Stadsraffinaderiet och utnyttjas i fjärrvärmenätet för uppvärmning av bostäder.

– Planeringen av Stadsraffinaderiet går nu raskt framåt och vi hoppas kunna fatta ett investeringsbeslut före utgången av 2020, säger Maiju Westergren.

Fakta:

* Helen har som mål att vara klimatneutralt år 2035, och för att nå målet behövs det många metoder, varav cirkulär ekonomi är ett.
* I Stadsraffinaderiet förädlas nya produkter med hög förädlingsgrad ur stadens rejektflöden.
* Som råvara används biomassa från jord- och skogsbruk samt material som inte duger till mekanisk återvinning.
* Stadsraffinaderiets förädlingsteknik är förgasning, som håller kolet i produkterna i ett slutet kretslopp och inte släpper ut det i atmosfären i form av koldioxid.
* Slutprodukterna är råvaror för industrins behov, så som drivmedel eller återvunnen plast för plastindustrins behov. Som biprodukt uppkommer värme, som tas till vara och utnyttjas genom att leda den till fjärrvärmenätet.
* Anläggningens produktionseffekt blir i demonstrationsfasen 5 megawatt. Om demonstrationsfasens anläggning visar sig vara ett lyckat projekt, kan man gå vidare till att investera i en anläggning i industriell skala.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet