Uutinen / 3.12.2020

Helen on ensimmäisenä suomalaisena energiayhtiönä sitoutunut tieteeseen perustuvaan päästövähennystavoitteeseen - päästöt puolittuvat lähivuosina

Energiayhtiö Helen on sitoutunut rajoittamaan lämpötilan nousun Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen 1,5 asteeseen ensimmäisenä suomalaisena energiayhtiönä. Yhtiö asettaa tieteeseen perustuvan päästövähennystavoitteen (Science Based Target).

Helenillä on meneillään mittava investointiohjelma fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi. Kivihiilen käyttö puolittuu jo vuosien 2022 - 2023 aikana, kun Hanasaaren yhteistuotantolaitos siirtyy varakäyttöön. Lopullisesti laitos suljetaan vuonna 2024. Helsingissä kivihiilen käyttö loppuu kokonaan viimeistään vuonna 2029. Helenin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035.

Helenin nykyinen päästövähennystavoite ja ilmastovaikutusten seurantamenettelyt asetetaan ulkopuolisen tahon arvioitavaksi. Tieteellisyyden varmistaa Science Based Target -organisaatio, joka on mm. YK:n Global Compactin ja Maailman luonnonsäätiön yhteistyöelin. Ulkopuolisen arvioinnin myötä Helenin nykyistä päästövähennystavoitetta tarvittaessa muutetaan siten, että se vastaa Pariisin ilmastosopimuksen mukaista 1,5 asteen lämpenemisrajaa. Myös yhtiön ilmastovaikutusten seuranta ja raportointi tulevat perustumaan uusimpaan tieteelliseen tietoon.

Uudessa tieteelliseen tietoon perustuvassa ilmastovaikutusten arvioinnissa huomioidaan suorien ns. piipun päästä tulevien päästöjen lisäksi myös elinkaaren aikaiset päästöt. Tämä tarkoittaa, että kaikki yhtiön toiminnasta syntyvät välilliset päästöt lasketaan tavoiteasetantaan mukaan, esimerkiksi kiinteistöjen ja liikkumisen sekä hankintojen päästöt.

-Ulkopuolisen arvioinnin myötä haluamme osoittaa asiakkaillemme, että olemme kunnianhimoisia ja sitoutuneet päästöjen merkittäviin vähennyksiin. Tavoitteiden saavuttamiseksi etsimme uusia keinoja tuottaa energiaa niin maalta, mereltä kuin ilmastakin, kertoo johtaja Maiju Westergren Helenistä.  

Ulkopuoliseen arviointiprosessiin on varattu aikaa 24 kuukautta. Helenin oma tavoite on saada hyväksyntä jo syksyllä 2021.

Helenin mittavalla investointiohjelmalla ja päästöjen vähentämisellä ei arvioida olevan vaikutusta kaukolämmön hintatasoon.

Faktat:

 • Hiilen käyttö Helsingissä ja hiilidioksidipäästöt puolittuvat, kun Hanasaaren yhteistuotantolaitos siirtyy varakäyttöön 2022-2023 ja lopullisesti suljetaan 2024
 • Helenin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035
 • Helen hyödyntää monipuolisesti kaupungissa syntyviä hukkalämpöjä
 • Katri Valan lämpöpumppulaitoksella rakennetaan kuudetta lämpöpumppua ja seitsemäs on jo suunnitteilla
 • Vuosaareen rakennetaan merivesilämpöpumppu
 • Vuosaareen rakennetaan biolämpölaitos
 • Mustikkamaalle rakennetaan luolalämpövarasto
 • Ensimmäisiä maalämpöpilotteja rakennetaan sekä Postipuistossa että Espoossa
 • Ruskeasuolle on suunnitteilla 2-3 kilometrin syvyyteen ulottuva geolämpölaitos
 • Meriveden hyödyntämistä Helsingin lämmittämiseen selvitetään
 • Helen panostaa voimakkaasti tuulivoimaan, tänä syksynä on tehty kaksi investointia tuulivoimaan Pohjanmaalle