Uutinen / 7.12.2020

Mustikkamaan lämpöluolia aletaan täyttää vedellä

Helen on alkanut täyttää Suomen suurinta lämpövarastoa vedellä. Mustikkamaan alla sijaitsevat lämpöluolat ovat maailmanlaajuisestikin erityislaatuinen tapaus ja tärkeä askel Helsingin hiilineutraalilla polulla.

Mustikkamaan alla 80 metrin syvyydessä on kaksi käytöstä poistettua öljyluolaa, joita Helen täyttää nyt vedellä. Jatkossa luolat palvelevat kaukolämpöverkon asiakkaita tasaamalla kulutushuippuja vuoden ympäri.

– Tämä on erittäin fiksu tapa muuntaa menneen maailman energiainfraa hiilineutraalin tulevaisuuden tarpeisiin, iloitsee hankkeesta vastaava yksikönpäällikkö Juhani Aaltonen.

Esimerkiksi jätevesien ja kiinteistöjen hukkalämpöä on mahdollista muuntaa kaukolämmöksi, varastoida lämpöluolien veteen ja vapauttaa käyttöön tarpeen vaatiessa. Lämpö ei karkaa omia aikojaan, sillä kymmenien metrien kallioperä toimii oivallisena eristeenä.

Luolien täyttäminen kestää yli kolme kuukautta niiden valtavan 320 miljoonan litran kokonaistilavuuden vuoksi. Luolat vetävät vettä niin paljon, että tavallisella keittiöhanalla niiden täyttäminen kestäisi yli 50 vuotta. Veteen mahtuva lämpö vastaa 25 000 kaksion ympärivuotista lämmittämistä.

– Erityislaatuinen ilmastoteko, tiivistää projektipäällikkö Päivi Saajoranta ja jatkaa samaan innostuneeseen hengenvetoon, – lämpöluolat ovat herättäneet kiinnostusta ulkomaita myöten, sillä maanalainen toteutus vaatii aivan erityistä osaamista. Vastaavanlaisia ei ole käytössä Suomen ulkopuolella.

Tulevaisuudessa kierrätetään paitsi raaka-aineita myös energiaa

Mustikkamaan lämpöluolat rakentavat kestävää tulevaisuutta, jossa ei kierrätetä vain raaka-aineita vaan myös energiaa, jota tuotetaan lukuisilla eri tavoilla. Helenin tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035, ja maanalaiset lämpöluolat ovat yksi tärkeä askel tällä polulla.

– Hiilineutraali tulevaisuus on monen vihreän teknologian yhteispeliä. Lämpöluolamme tukevat kaikkia energiamuotoja, Aaltonen summaa.

Helenillä on lukuisia muitakin energian kierrätystä edistäviä hankkeita kuten Sörnäisten ja Esplanadin alaiset mittavat lämpöpumppulaitokset sekä Vuosaareen rakenteilla oleva, meriveden lämpöä hyödyntävä laitos.

Mustikkamaan lämpöluolat vihitään käyttöön ensi kesänä.

Faktat:

  • Kahteen Mustikkamaan kallioluolaan varastoidaan kaukolämpöä. Luolaveden lämpötila vaihtelee 50–90 °C:een välillä.
  • Luolavaraston tehollinen tilavuus on 260 000 kuutiometriä ja energiakapasiteetti noin 11 500 MWh. Lataus- ja purkausteho on 120 MW.
  • Lämpöluolan purkaminen tai lataaminen täydellä teholla kestää neljä vuorokautta
  • Lämpöluolat vähentävät Helenin hiilidioksidipäästöjä 21 000 tonnia vuodessa. Varastoidun lämmön avulla voidaan tasata kysyntäpiikkejä ja siten leikata fossiilista lämmöntuotantoa esimerkiksi kylminä talvipäivinä.
  • Mustikkamaan lämpöluolat saadaan tuotantokäyttöön kesällä 2021.
  • Helenillä on suunnitteilla lämpöluola myös Kruunuvuorenrantaan. Tämä energian kausivarasto toimisi eri periaatteella kuin Mustikkamaan lämpövarasto.

Lue lisää aiheesta

Lämpö