Nyhet / 7.12.2020

En klimatinsats under våra fötter: Helen börjar fylla värmegrottorna på Blåbärslandet

Helen har börjat fylla Finlands största värmelager med vatten. Värmegrottorna som är belägna under Blåbärslandet är även globalt sett extraordinära, och ett viktigt steg på Helsingfors klimatneutrala väg.

På 80 meters djup under Blåbärslandet finns två oljegrottor som tagits ur bruk och som Helen nu fyller med vatten. I fortsättningen ska grottorna betjäna fjärrvärmenätets kunder genom att jämna ut förbrukningstoppar året om.

– Det här är ett väldigt smart sätt att förvandla infrastruktur från en svunnen värld så att den uppfyller en klimatneutral framtids behov, säger enhetschef Juhani Aaltonen som är ansvarig för projektet.

Till exempel kan spillvärme från avloppsvatten och fastigheter omvandlas till fjärrvärme, lagras i vattnet i värmegrottorna och sedan frigöras för användning när den behövs. Värmen är i säkert förvar i lagret, eftersom den tiotals meter tjocka berggrunden fungerar som utmärkt isolering.

Det tar över tre månader att fylla grottorna, eftersom de har en enorm totalvolym på hela 320 miljoner liter. Grottorna rymmer så mycket vatten att det skulle ta över 50 år att fylla dem via en vanlig kökskran. Värmen som kan lagras i vattnet motsvarar årsbehovet av värme för 25 000 tvårumslägenheter.

– En klimatinsats av extraordinärt slag, sammanfattar projektchef Päivi Saajoranta och fortsätter i samma entusiastiska andedrag, – värmegrottorna har väckt intresse också utomlands, eftersom de underjordiska arrangemangen kräver specialkunnande. Något motsvarande finns inte utanför Finland.

I framtiden återvinns inte bara råvaror utan också energi

Värmegrottorna på Blåbärslandet bygger en hållbar framtid där man inte bara återvinner råvaror utan också energi, som produceras på många olika sätt. Helens mål är att nå klimatneutralitet år 2035, och de underjordiska värmegrottorna är ett viktigt steg på den här vägen.

– En klimatneutral framtid är ett samspel mellan grön teknik av många olika slag. Våra värmegrottor stöder alla energiformer, sammanfattar Aaltonen.

Helen har också många andra projekt som främjar återvinning av energi, bland annat de stora värmepumpsanläggningarna i Sörnäs och under Esplanaden samt den under byggnad varande anläggningen i Nordsjö som ska utnyttja värme ur havsvatten.

Värmegrottorna på Blåbärslandet invigs i sommar.

Fakta:

  • Fjärrvärme lagras i två grottor under Blåbärslandet. Temperaturen på vattnet i grottorna varierar mellan 50 och 90 °C.
  • Grottlagrets effektiva volym är 260 000 kubikmeter och energikapaciteten cirka 11 500 MWh. Laddnings- och urladdningseffekten är 120 MW.
  • Det tar fyra dygn att ladda eller ladda ur värmelagret.
  • Värmegrottorna minskar Helens koldioxidutsläpp med 21 000 ton per år. Den lagrade värmen kan användas för att jämna ut efterfrågetoppar och därmed minska den fossila värmeproduktionen t.ex. under kalla vinterdagar.
  • Värmegrottorna på Blåbärslandet tas i användning för produktion sommaren 2021.
  • Helen planerar också en värmegrotta i Kronbergsstranden. Det här säsongslagret för energi får en annan funktionsprincip än värmelagret på Blåbärslandet.

Läs mer om ämnet

Värme