Uutinen / 2.11.2020

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020: Useita investointeja tuulivoimaan, asiakkaat voivat ostaa myös osan tuulipuiston tuotannosta

Helenin tulos säilyi hyvänä, vaikka koronapandemia heikensi liikevaihtoa. Helen jatkoi investointeja hiilineutraalisuuteen sijoittamalla suoraan uuteen tuulipuistoon pääomistajana. Asiakkaille uutta tuulituotantoa tarjotaan uudella konseptilla osuuksina voimalan tuotannosta.

- Olemme tänä vuonna tehneet jo 350 miljoonan euron investointipäätökset hiilineutraaliin tuotantoon. Tuulipuisto Lakiakangas 3 Oy:n omistusjärjestelyt ovat vahva osoitus tavoitteestamme uudistaa energia-alaa. Asiakkaat voivat uuden palvelumallin myötä ostaa nyt tuulivoimaa myös isompina osuuksina voimalan tuotannosta. Malli on jo käytössä aurinkovoiman myynnissä, nyt viemme sen myös tuulivoimaan. Yritysasiakkaissamme uusi palvelu on herättänyt suurta kiinnostusta. Meneillään on edelleen useita selvityksiä kivihiilen korvaamiseen, ja hiilineutraalin tuotannon rakentaminen jatkuu monissa projekteissa, sanoo Helen Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström.

Helen-konsernin muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Helsingin Energiatunnelit Oy. Uusina tytäryhtiöinä raportoidaan myös Tuulipuisto Lakiakangas 3 Oy ja Kristinestad Tupaneva Oy. Osakkuusyhtiöinä konserniin on yhdistelty Voimapiha Oy, Suomen Merituuli Oy sekä Liikennevirta Oy. Vuoden 2020 alusta alkaen Helen siirtyi raportoimaan sähkön liikevaihdon ja hankinnan bruttomääräisinä. Sulkeissa esitetyt luvut ovat vertailukelpoisia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Heinä-syyskuu 2020

 • Konsernin liikevaihto heikkeni verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon. Liikevaihto pieneni ja oli 169 milj. euroa (174 milj. euroa). Liikevoitto kasvoi ja oli 15 milj. euroa (13 milj. euroa).
 • Lämmönmyynti pieneni 8 % edellisvuodesta ja oli 595 GWh (647 GWh).
 • Sähkön kokonaismyynti kasvoi 4 % ja oli 1 072 GWh (1 032 GWh).
 • Jäähdytyksen myynti pieneni 13 % ja oli 65 GWh (75 GWh).
 • Sähkönsiirto Helsingissä pieneni 3 % ja oli 953 GWh (986 GWh).

Tammi-syyskuu 2020

 • Konsernin tulos heikkeni verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon. Liikevaihto pieneni ja oli 746 milj. euroa (826 milj. euroa). Liikevoitto oli 120 milj. euroa (128 milj. euroa). Liikevaihdon muutokseen vaikutti erittäin lämmin alkuvuosi, joka vähensi kaukolämmön tuotantovolyymia. Liiketoiminnan suhteellinen kannattavuus parani johtuen onnistuneista toimenpiteistä sähkömarkkinoilla, mutta alhaisempi liikevaihto heikensi absoluuttista kannattavuutta.
 • Leuto alkuvuosi vähensi lämmön myyntiä 8 % edellisvuodesta. Lämmön myynti oli 4 072 GWh (4 433 GWh).
 • Sähkön kokonaismyynti pieneni 9 % ja oli 4 357 GWh (4 809 GWh).
 • Jäähdytyksen myynti pieneni 6 % ja oli 142 GWh (151 GWh).
 • Sähkönsiirto Helsingissä pieneni 5 % ja oli 3 042 GWh (3 202 GWh).    

Konsernin avainluvut

Merkittäviä tapahtumia heinä-syyskuussa

Energiamarkkinat ja hiilineutraalius

 • Helen kasvattaa merkittävästi tuulivoimatuotantoaan - kokonaisinvestointi uuteen tuulipuistoon 100 miljoonaa euroa. Helen on aloittanut Lakiakangas 3 -tuulipuiston rakentamisen Pohjanmaalle yhdessä hankekehittäjä CPC Finlandin kanssa. Hanke tukee Helenin tavoitetta viisinkertaistaa tuulivoimatuotanto kahdessa vuodessa. Uuden tuulipuiston energiaa Helen tarjoaa asiakkailleen vuonna 2022.
 • Helenin tuulivoimatuotanto lisääntyy myös osakkuusyhtiö Hyötytuuli rakentaessa uuden tuulipuiston Keski-Pohjanmaalle. Tuulipuisto aloittaa tuotannon vuonna 2022.
 • Helen mukana selvittämässä pienydinvoiman hyödyntämistä kaukolämmössä. Pienydinvoima on yksi mahdollisuus uuden energia-aikakauden hiilineutraalien ja vähäpäästöisten energiantuotantotapojen joukossa. Business Finlandin rahoittama kaksivuotinen EcoSMR-hanke (Finnish Ecosystem for Small Modular Reactors) käynnistyi syyskuussa. Se yhdistää suomalaisia toimijoita kehittämään liiketoimintaa pienreaktoreiden mahdollisuuksien ympärille.
 • Helenin uusi tekoälyjärjestelmä parantaa energian tuotannon suunnittelua ja vähentää päästöjä. Helen on kehittänyt tekoälyyn perustuvan ratkaisun, jonka avulla lämmön kulutuksen ennustaminen on aiempaa tarkempaa, ja tuotannon suunnittelu tehokkaampaa. Energiajärjestelmän tehostumisen myötä päästöt vähenevät. Kyseessä on Helenin ensimmäinen tuotantokäyttöön otettu tekoälyjärjestelmä, joka tehtiin yhdessä Silo AI:n kanssa.

Asiakasratkaisut ja palvelut

 • Helen avasi Helsingin ensimmäisen sähköautojen suurteholaturin Suvilahteen. Se on nykyisiä latureita moninkertaisesti tehokkaampi ja sillä voi ladata sähköauton jopa 20 minuutissa. 

Näkymät tulevaisuuteen

Energiahyödykkeiden hinnat ovat pysyneet alhaalla kuluneen kvartaalin aikana. Pohjoismaiset vesiresurssit ovat olleet normaalia korkeammalla tasolla, mikä vaikuttaa keskeisesti pohjoismaisen sähkön matalaan markkinahintaan.

Sähkön tukkumarkkinan hintavaihteluiden ennakoidaan voimistuvan tulevien vuosien aikana vaihtelevan tuotannon lisääntyessä.

EU päätti heinäkuussa 750 miljardin euron koronaelpymispaketista, josta Suomen osuus 3,2 miljardia euroa. Tästä tukirahasta on päätetty varata 0,9–1,2 miljardia euroa vihreään siirtymään. Parhaillaan listataan kansallisesti komission kriteerit täyttäviä hankkeita, joille elpymistukirahaa voitaisiin antaa. Suomen hallitus toimittaa marraskuussa komissiolle kansalliset suunnitelmat jakoperusteista. Helenin hiilineutraalihankkeet sopivat hyvin tähän kokonaisuuteen.

Suomen hallituksen linjausten mukaisesti lämmityspolttoaineiden verotusta korotetaan 105 miljoonalla eurolla eli aiempaa ennakoitua enemmän. Tämä heikentää Helenin liiketoiminnan kannattavuutta. Lämpöpumppujen veroluokan muutos sen sijaan toteutuessaan edistää hiilineutraali-investointeja.

Helen vastaa energia-alan murrokseen investoimalla voimakkaasti hiilineutraaliin tuotantoon sekä ratkaisuliiketoimintaan ja rakentamalla strategiaansa tukevia kumppanuuksia. Voimat yhdistetään sekä asiakkaiden että muiden sidosryhmien kanssa hiilineutraalin tulevaisuuden rakentamiseksi. Ilmastohaasteen ratkaiseminen jatkuu; energiateollisuudella on iso rooli merkittävänä investoijana.

Vuoden 2020 tuloksen ennakoidaan toteutuvan hieman edellisvuotta matalampana. Lämpimän alkuvuoden lisäksi tulosnäkymiä heikentää sähkön markkinahinnan kehitys sekä epävarmuus koronapandemian aiheuttamasta talouskehityksestä.

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020