Uutinen / 2.10.2020

Useita selvityksiä meneillään kivihiilen korvaamiseksi: uusi tutkimuskohde avomerelle

Lämpöpumppuinvestoinnit ovat tärkeä osa hiilineutraalia tulevaisuutta, ja hallituksen tuoreet sähköveron muutosesitykset tukevat tätä kehitystä. Helen laajentaa nyt selvityksiä meriveden lämmön hyödyntämiseksi kaukolämmön tuotannossa ympärivuotisesti ja suuressa mittakaavassa.

Helsingin älykäs energiajärjestelmä ja kaukolämpö- ja jäähdytysverkot mahdollistavat uusien teknologioiden ja tuotantotapojen joustavan yhdistämisen. Helenissä lämpöpumput nähdään tärkeänä osana tulevaisuuden energiajärjestelmää: ne ovat luonteva tapa hyödyntää uusia hiilineutraaleja lämmönlähteitä kaukolämmön tuotannossa.  

Helen selvittää nyt meriveden lämmön hyödyntämistä kaukolämmön tuotannossa laajemmassa mittakaavassa ja ympäri vuoden. Esiselvitysvaiheessa tavoitteena on tutkia kauempaa rannasta sijaitsevan merenpohjan olosuhteita ja virtaamia tarkemmin, ja löytää otollinen ottopaikka merivedelle sekä tarvittavat tekniset ratkaisut. Meriveden ottotunnelin pituus saattaisi olla jopa 15 - 20 kilometriä, ja läpimitaltaan tunneli olisi niin suuri, että siinä mahtuisi ajamaan rekka-autolla - kyseessä on siis varsin ainutlaatuinen ratkaisu myös kansainvälisesti.

- Merivettä hyödyntävät lämpöpumput ovat kiinnostava vaihtoehto fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen. Meriveden sisältämä lämpö on uusiutuvaa, lämmönlähde on ehtymätön ja kaiken lisäksi ilmainen. Haasteena on saada riittävän lämmintä merivettä myös talviaikaan, ja tämän vuoksi tutkimusta tehdään kauempana avomerellä: kun vedenotto tapahtuu syvältä avomereltä, lämmitysteho on käytössä läpi talven. Kaukolämpöä tehdään tässä ratkaisussa siis + 2-asteisesta merivedestä, kertoo yksikön päällikkö Janne Rauhamäki Helenistä.

Parhaillaan Helenin Vuosaaren voimalaitokselle rakennetaan ainutlaatuista, myös meriveden lämpöä hyödyntävää lämpöpumppua, jonka lämmönlähteenä toimivat sekä rannasta otettava merivesi kesäisin että voimalaitoksen oma jäähdytysvesikierto talvisin. Nyt selvitysvaiheessa oleva merivesilämpöjen hyödyntäminen ympärivuotisesti on tätä selvästi suurempi hanke, kokoluokaltaan jopa useita satoja megawatteja. Tämä vastaa Salmisaaren hiilivoimalaitoksen kaukolämpötehoa.

Kohti hiilineutraalia kaukolämpöä

Helenin tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2035. Kivihiilen käytöstä luovutaan jo aiemmin ja viimeistään vuonna 2029. Merivesilämmön lisäksi käynnissä on muita selvityksiä fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen, esimerkiksi Kilpilahden alueen prosessiteollisuuden hukkalämpöjen hyödyntäminen pääkaupunkiseudun lämmitykseen, muut alueelliset hukkalämmöt sekä ympäristön lämmöt kuten geolämpö.  

- Helen on tänä vuonna tehnyt jo 350 miljoonan euron investointipäätökset hiilineutraaliuuteen. Näen tärkeänä, että selvitämme laajasti eri vaihtoehtoja parhaiden ratkaisujen löytämiseksi, ja merivesilämpö on mielenkiintoinen mahdollisuus. Helsinki Energy Challenge on parhaillaan käynnissä, myös sitä kautta voi tulla esiin uusia, kiinnostavia ratkaisuja, sanoo Helenin toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström.

Faktat

  • Helen luopuu kivihiilestä viimeistään 2029, sen käyttöä vähennetään vaiheittain.
  • Hanasaaren voimalaitoksen lämmön tuotannon korvaavat ratkaisut ovat jo tiedossa, osa valmiina ja osa rakenteilla: biolämpölaitosta rakennetaan Vuosaareen, Esplanadin uusi lämpöpumppulaitos otettiin käyttöön 2018, Katri Valan lämpöpumppulaitosta laajennetaan kuudennella lämpöpumpulla ja lämmön talteenottoa puhdistetusta jätevedestä tehostetaan, Vuosaareen rakennetaan merivesilämpöpumppu, joka hyödyntää meriveden lämpöä kesäisin.
  • Salmisaari säilyy energiantuotantoalueena ja kivihiili korvataan muilla ratkaisuilla. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka eivät perustu polttamiseen. Katri Valan lämpöpumppulaitokseen rakennetaan jo seitsemäs lämpöpumppu, jonka ansiosta kivihiilen käyttöä voidaan vähentää myös Salmisaaressa jo vuodesta 2023 alkaen.
  • Meriveden lämpöä tullaan hyödyntämään jo rakenteilla olevassa Vuosaaren lämpöpumpussa, jossa lämmönlähteenä toimivat sekä lämmin merivesi kesällä että laitoksen oma jäähdytysvesikierto talvella. Vuosaaren merivesilämpöpumppu saadaan tuotantokäyttöön 2022.
  • Nyt käynnissä oleva selvityshanke meriveden lämmöstä perustuu meriveden ympärivuotiseen käyttöön, jolloin lämmön lähteeksi tarvitaan vähintään +2-asteista merivettä. Tämä edellyttää meriveden ottopaikkaa kauempaa avomereltä, tarvittavan tunnelin pituus saattaa olla jopa 15 - 20 kilometriä.