Uutinen / 16.3.2021

Helen onnittelee Helsinki Energy Challengen voittajia ja kutsuu voittajatiimit keskusteluun!

Helsingin kaupunki julkisti tänään Helsinki Energy Challenge -kilpailun voittajat. Kilpailussa etsittiin uusia ratkaisuja haastavaan kysymykseen, jota myös Helen ratkoo: kuinka lämmittää Helsinki kivihiilestä luopumisen jälkeen? Helen on ilahtunut ehdotettujen ratkaisujen monipuolisuudesta ja onnittelee lämpimästi voittajia.

Helenin tavoite on, että helsinkiläinen energiantuotanto on täysin hiilineutraalia vuonna 2035. Tavoitteen saavuttaminen vaatii energiajärjestelmän uudelleenajattelua, kun lämpöä tuotetaan, varastoidaan ja kierrätetään lukuisilla eri tavoilla.

Ratkaisujen kirjo näkyy ilahduttavasti myös Helsinki Energy Challengen voittajaehdotuksissa, jotka liittyvät niin hajautettuun energiantuotantoon, kaukolämpöverkon markkinamallin kehittämiseen, energian varastointiin kuin tuotantoon liittyviin teknologiaratkaisuihin.

- Kiitämme kaupunkia kilpailun järjestämisestä. Se on osoittautunut hyväksi tavaksi etsiä uusia avauksia. Kilpailuehdotukset kuvastavat erinomaisesti sitä, että hiilineutraali tulevaisuus on monen vihreän teknologian yhteispeliä, toteaa Helenin toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström.

Paitsi eri teknologioiden yhteispeliä, hiilineutraali tulevaisuus tarkoittaa myös erilaisten toimijoiden yhteispeliä.

- Esimerkiksi kaukolämpö- ja jäähdytysverkostoa kannattaa ajatella niin, että se on vähän kuin julkinen liikenne. On fiksumpaa käyttää yhtä infraa kuin rakentaa monta päällekkäistä. Tämä näkyy hienosti myös Helsinki Energy Challengen ratkaisuissa – niissä on oivallettu, että olemassa oleva verkosto on erinomainen alusta uusien ratkaisujen kehittämiselle. Olemmekin ilman muuta kiinnostuneita keskustelemaan kaupallisesta yhteistyöstä, joka täydentää Helenin ratkaisuja ja parantaa näin tarjoamaamme asiakaskokemusta, Weckström pohtii.

Kilpailun voittajaratkaisut sivuavat osin samankaltaisia kehityspolkuja, joita Helenissäkin on hahmoteltu ja mukana on myös uudenlaista ajattelua. Osaa Helenin suunnitelmista on jo päästy tekemään todeksi: askel kerrallaan energiainfraa muunnetaan vastaamaan hiilineutraalin tulevaisuuden tarpeisiin. Maanalaisia lämpöpumppulaitoksia löytyy Esplanadilta ja Sörnäisistä, kesällä otetaan käyttöön valtavat Mustikkamaan lämpöluolat, jollaisia on suunnitteilla myös Kruunuvuorenrantaan. Vuosaareen rakennetaan Helenin ensimmäistä, myös meriveden lämpöä hyödyntävää lämpöpumppua. Lisäksi Helenillä on hankkeita teollisen hukkalämmön talteenottoon sekä syviin geolämpökaivoihin liittyen.

- Puolitamme kivihiilen käytön vuoteen 2025 mennessä ja kokonaan sen käytöstä luovumme vuoteen 2029 mennessä. Täysin hiilineutraali olemme vuoteen 2035 mennessä. Tämän muutoksen teemme ratkaisuilla, jotka eivät perustu polttamiseen. Vaikka suunnitelmamme ovat pitkällä, selvää on, että yhä uusia keinoja kuitenkin tarvitaan yhteisen haasteen ratkaisemiseksi. Siksi odotamme innolla, että pääsemme tutustumaan paremmin näihin kilpailuehdotuksiin ja niissä esitettyihin uusiin näkökulmiin, Weckström kertoo.

Helen kutsuu voittajatiimit törmäyttämään ajatuksia

Helenin asiantuntijatiimit lähtevät nyt tutkimaan uusia ratkaisuja yhdessä Helsinki Energy Challengen voittajatiimien kanssa. Siksi Helen kutsuu jo lähiviikkoina kaikki voittaneet tiimit jatkokeskusteluihin. Keskustelut jatkuvat tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

- Haluamme törmäyttää voittajatiimien ja Helenin asiantuntijoiden näkemyksiä, ties vaikka löytäisimme yhdessä vielä jotain aivan uutta matkalla kohti hiilineutraaliutta. Lupaamme pitää kaikki helsinkiläiset ajan tasalla siitä, miten yhteistyö etenee – tästä se työ alkaa, Weckström päättää.

Helen on ylipäätään avoin erilaisille kumppanuuksille, jotka siivittävät Heleniä hiilineutraaliuden ohella yhä syvempiin asiakassuhteisiin, entistä parempaan asiakaskokemukseen sekä liiketoiminnan digitalisointiin ja tehostamiseen.

Faktat: Mikä Helsinki Energy Challenge?

Helsingin kaupungin järjestämä haastekilpailu, jossa etsitään ratkaisua kivihiilen korvaamiseen. Voittajaratkaisut palkittiin yhteensä 1 miljoonalla eurolla. Kilpailuun saapui 252 ehdotusta 35 maasta. Tuomaristo valitsi neljä voittajaratkaisua:

  • HIVE: Kokonaisvaltainen ja joustava suunnitelma siitä, kuinka kaupunki lämmitetään erilaisilla hajautetun tuotannon ratkaisuilla.
  • Beyond fossils: Avoimiin ja teknologianeutraaleihin lämmöntuotannon huutokauppoihin perustuva suunnitelma, joka pyrkii luomaan kaukolämpöverkoille uuden markkinamallin.
  • Smart Salt City: Täysin uudenlaisen energian varastoinnin ja tekoälyn sähkölämmitysteknologioiden yhdistävä suunnitelma
  • The Hot Heart: Ehdotus energiasaaresta, jossa energiaa tuotetaan sekä varastoidaan, ja johon on yhdistetty myös muu käyttötarkoitus

Faktat: Helen matkalla hiilineutraaliuuteen

  • Helenin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalius toteutetaan vaiheittain, eri ratkaisuja hyödyntäen.
  • Helenin kivihiilen käyttö vähenee merkittävästi jo lämmityskaudella 2022–2023, kun Hanasaaren voimalaitos siirtyy varakäyttöön. Kivihiilen käyttö puolittuu vuoteen 2025 mennessä, kun Hanasaaren voimalaitos suljetaan 2024. Viimeistään vuoden 2024 loppuun mennessä Helenin energiatuotannon päästöt ovat vähentyneet vähintään 40 %.
  • Helen luopuu kivihiilestä viimeistään 2029 ja sen käyttöä vähennetään asteittain.
  • Helen kehittää ja tutkii aktiivisesti uusia hiilineutraaleja energiaratkaisuja sekä tuotantomuotoja. Selvityksessä on muun muassa Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämpöjen ja meriveden lämmön hyödyntäminen lämpöpumpuilla sekä pienydinvoima.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Lämpö