Uutinen / 30.11.2021

Helenin kaukolämmön hinnat tasaantuvat kesään mennessä

Kaukolämmöllä on neljä vuodenaikaan sidottua hintakautta. Kaukolämpötuotteen talven ja kevään kokonaishinta pysyy lähellä syksyn 2021 hintatasoa ja laskee kesäkaudella 2022. Helen on pehmentänyt merkittävästi poikkeuksellisen korkeista raaka-ainehinnoista ja päästöoikeuksista muodostuvaa hintavaikutusta asiakkaille ja odottaa, että hinnankorotuspaineet tasaantuvat kesäkauteen 2022 mennessä.

Kaukolämmön kokonaishinta muodostuu kiinteästä vesivirtamaksusta ja kausittaisesta energiamaksusta. Kiinteä vesivirtamaksu muodostaa noin neljänneksen kokonaiskustannuksista eikä sen hinnastoon ole tulossa muutoksia. Kustannuspaine kohdistuu energiamaksuihin, jotka päivittyvät neljä kertaa vuodessa: tammikuun alussa, maaliskuun alussa, toukokuun alussa ja lokakuun alussa. Ensi vuodelle Helen tarjoaa pidempää näkyvyyttä kaukolämpötuotteen asiakkaille ja julkaisee kerralla hinnat kolmelle hintakaudelle. Kaukolämpötuotteen kuluttaja-asiakkaiden kokonaishinta nousee yhteensä 15 % ensi vuoden talvi-, kevät ja kesäkaudelle*. Asunto-osakeyhtiö- ja yritysasiakkaiden hinnannousu on joitakin prosenttiyksiköitä korkeampi, johtuen asiakkaiden energiamaksujen suuremmasta osuudesta kokonaishinnassa. Helenin hintamuutokset eivät muodostu syykaudelle 2021 ilmoitetun hinnan päälle, vaan niitä verrataan edellisen vuoden vastaaviin kausiin.

– Kaukolämmön energiaosuuden kustannustason voimakas nousu näkyi asiakkaille ensimmäistä kertaa kesäkaudella 2021. Sama kohonnut hintataso jatkuu valitettavasti myös alkuvuodesta. Ymmärrämme, että välttämättömiä asumismenoja nostava hinnankorotus on merkittävä rasite helsinkiläiselle kaukolämpöasujalle. Odotamme kuitenkin merkittävän kustannustason nousun olevan väliaikainen ilmiö ja asiakashintojen tasaantuvan kesäkauteen 2022 mennessä, kertoo myynti- ja asiakaspalvelujohtaja Anu-Elina Hintsa Heleniltä.

imageiahgs.png
Kuva 1. Kaukolämmön energiahinta on sidottu neljään vuodenaikaan.

Kaukolämmön energiamaksun nousu johtuu 2021 vuoden vaihteessa tehdystä valmisteverojen korotuksesta sekä poikkeuksellisen voimakkaasta polttoaineiden, päästöoikeuksien ja sähkön hinnan samanaikaisesta noususta. Esimerkiksi lämmöntuotannon kriittisen polttoaineen, maakaasun hinnat maailmanmarkkinoilla ovat nousseet rajut 530 % vuoden 2021 ja 2022 talvikausien välillä. Helen ei vie energiahinnan nousun kustannuksia täysimääräisenä kaukolämmön asiakashintoihin, vaan on pehmentänyt merkittävästi poikkeuksellisen korkeista raaka-ainehinnoista ja päästöoikeuksista muodostuvaa hintavaikutusta. Helen korostaa, että kaukolämmön kokonaishintaa verrataan aina edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Nyt tuleva 15 % kokonaishinnan nousu ei siis tule kesä- ja syyskausille 2021 ilmoitettujen korotusten päälle, vaan esimerkiksi talvikautta 2022 verrataan vuoden 2021 talvikauteen.

image8zjog.png
Kuva 2. Päästöoikeuksien, kivihiilen, maakaasun ja sähkön markkinahinnat ovat kallistuneet poikkeuksellisen paljon verrattuna vuoden 2021 talvikauteen.

Aktiivisia toimenpiteitä hinnannousun taittamiseksi

Helen tekee jatkuvasti toimenpiteitä, jotta asiakkaiden kaukolämmön hinnannousu taittuisi jo lyhyellä aikavälillä, vaikka markkinoiden hintapaine lisääntyy. Helen on nopeuttanut siirtymää hiilineutraaliin energiantuotantoon ja selvittää parhaillaan Salmisaaren hiilivoimatuotannon aikaistettua lopettamista jo vuonna 2024. Hanasaaren kivihiilellä toimiva voimalaitos sulkeutuu keväällä 2023. Vuosaaren biolämpölaitos otetaan käyttöön lämmityskaudella 2022 - 2023 ja Katri Valan seitsemäs lämpöpumppu valmistuu vuonna 2023. Investoinnit vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

– Kaukolämpö on muuttumassa hiilineutraaliksi. Jo nyt meillä on tarjolla asiakkaille uusiutuvaa kaukolämpöä. Ensi vuodelle uusiutuvan kaukolämmön lisämaksuun on tulossa yli 50% alennus, kun uusiutuva tuotantomme kasvaa. Uusiutuvaa kaukolämpöä on tarjolla myös yksittäisille asukkaille taloyhtiössä, Hintsa kertoo.

Kaukolämpöasiakkaat voivat myös valita Kiinteähintaisen kaukolämpötuotteen. Kiinteähintaisuus tuo vakautta talouden suunnitteluun, ja sen avulla asiakas saa selvän ja ennustettavan näkymän lämmitysenergian hintaan kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

– Myös nyt julkistetut kolmevuotisen kiinteähintaisen kaukolämmön energiahinnat kertovat positiivista viestiä siitä, että hintojen nousupaine tulee hellittämään, Hintsa toteaa.

Tulevaisuuden kaukolämpö on uusiutuvaa ja taloudellisesti kestävä vaihtoehto

Helenin kaukolämpö on matkalla hiilineutraaliksi. Tulevaisuudessa Helsinki lämmitetään hajautetulla energiantuotannolla, jossa kerätään energia talteen useista eri lähteistä: maasta, ilmasta, vedestä ja hukkalämmöistä. Helenin osalta fossiilisesti tuotettuun kaukolämpöön kohdistuva hintapaine on väliaikainen ilmiö, sillä uusiutuvaan tuotantoon ei kohdistu fossiilisen tuotannon kustannuspaineita.

Helen tarjoaa erilaisia kaukolämpötuotteita

Helenin tarjoamat kaukolämpötuotteet kuluttajille, taloyhtiöille ja yrityksille:

  • Kaukolämpö. Kaukolämpö on luotettava, toimitusvarma ja helppo lämmitysratkaisu niin uusiin kuin vanhoihin kiinteistöihin. Kaukolämpö lämmittää tilan ja käyttöveden vaivattomasti ja lämmitys pysyy tasaisena ulkolämpötilasta riippumatta. Kaukolämmöllä on vuodessa neljä hintakautta, jolloin tuotteen energiamaksu päivittyy.
  • Uusiutuva kaukolämpö kuluttajille. Uusiutuva kaukolämpö on helppo helsinkiläinen ilmastoteko kaukolämpöasukkaille. Uusiutuva kaukolämpö tarjoaa uusiutuvilla energialähteillä tuotettua kaukolämpöä vain muutaman euron lisähintaan kuukaudessa niin kerrostaloihin kuin pientaloihin.
  • Kiinteähintainen kaukolämpö. Kiinteähintainen kaukolämpö tuo vakautta lämmityskustannuksiin. Se tarjoaa selvän ja ennustettavan näkymän lämmitysenergiaan kolmeksi vuodeksi eteenpäin.
  • Uusiutuva kaukolämpö taloyhtiöille ja yrityksille. Uusiutuva kaukolämpö edistää ilmastoneutraalia lämmöntuotantoa ja vähentää kiinteistön hiilidioksidipäästöjä heti ilman muutoksia lämmitysjärjestelmään. Uusiutuvan kaukolämmön tuotannossa hyödynnetään teollisuuden sivutuotteina syntyviä puupellettejä.
  • Kiertolämpö yrityksille. Kiertolämpö on 100% päästötön lämpötuote, joka jaellaan kaukolämpöverkon kautta. Kiertolämmön avulla kiinteistön lämmitys päivittyy täysin hiilineutraaliksi helposti ilman remontteja. Kiertolämpö tuotetaan muun muassa konesaleista, sähköasemilta, jätevedestä ja teollisuuden prosesseista kerätystä hukkalämmöstä.

*) Energiateollisuus Ry:n tyyppiomakotitalo, energiankulutus 18 MWh/vuosi, vesivirta 0,15 m3/h.

Lisätietoa kaukolämmön hinnoista.

Lue lisää aiheesta

Lämpö