Uutinen / 4.6.2021

Helsinkiläiset ovat puhuneet: Ruuhkamaksuille tyrmäys, vahva tahto näyttää ilmastoesimerkkiä yksilöinä ja kaupunkina – tässä Helenin Kuntapäättäjätestin tulokset

Helen selvitti 1436 helsinkiläisvastaajaa keränneellä Kuntapäättäjätestillä, millaisia kuntapäättäjiä helsinkiläiset olisivat energia- ja ilmastokysymyksissä. Vastaajat kannustaisivat yksilöitä kestäviin kulutusvalintoihin, vastustaisivat ruuhkamaksuja ja tekisivät Helsingistä malliesimerkin ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

Energia-ala on murroksessa, minkä myötä siihen liittyvät kysymykset ovat helsinkiläisille ajankohtaisempia kuin koskaan. Helenin Kuntapäättäjätestissä annettujen vastausten perusteella kaupunkilaiset ottavat vahvan kannan erityisesti kolmessa asiassa: yli 80 prosenttia vastaajista pitää hiilijalanjälkeen vaikuttavia yksilön kulutusvalintoja tärkeinä, lähes kuusi kymmenestä vastustaa fossiilisilla polttoaineilla toimivan liikenteen rajoittamista kaupunkialueilla ja seitsemän kymmenestä haluaa nähdä Helsingin toimivan ilmastotyön esimerkkinä suuremmilleen.

”Tulokset kertovat, että isoin vastaajaryhmä ovat niin sanotut kultaisen keskitien diplomaatit. Periaatteellisesti helsinkiläisillä on vahva tahto näyttää muille esimerkkiä ilmastoasioissa niin yksilöinä kuin kaupunkina, mutta esimerkiksi ruuhkamaksut ovat selvästi vielä liian radikaali toimenpide”, sanoo Helenin vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhteiden johtaja Maiju Westergren.

”Ilmastotyön esimerkkiä haluamme omalta osaltamme näyttää sillä, ettemme tyydy pelkästään hiilineutraaliuden saavuttamiseen vuoteen 2035 mennessä, vaan kehitämme erityisesti muita kuin polttamiseen perustuvia energiaratkaisuja. Kuntapäättäjätestissä tuomme esille niitä monia tapoja, joilla energiakysymykset vaikuttavat kuntalaisten elämään päivittäin. Tulevissa kuntavaaleissa vaikutetaan pitkälti myös siihen, minkälaista energiapolitiikkaa kunnissa harjoitetaan”, hän jatkaa.

Alla nostoja helsinkiläisten vastauksista Kuntapäättäjätestissä.

Westergren: Täysin samaa mieltä.
”On päättäjien ja yritysten tehtävä tehdä ilmastoystävälliset kulutusvalinnat helpoiksi, ymmärrettäviksi ja houkutteleviksi kuluttajille. Ilmastonmuutoksen hidastaminen on yhteispeliä, johon jokaisen tulee osallistua, ja siksi on tärkeää tarkastella omista kulutusvalinnoistaan syntyvää hiilijalanjälkeä. Elämäntilanteesta riippuen meillä kaikilla on kuitenkin erilainen valmius ja mahdollisuudet tehdä valintoja. Ympäristöystävälliseen sähkösopimukseen vaihtaminen, uusiutuvan kaukolämmön käyttöönotto tai aurinkopaneelien asentaminen oman talon katolle ovat esimerkkejä tavoista, joilla omaa hiilijalanjälkeään voi pienentää sähkönkulutuksessa.”

Westergren: Ei samaa eikä eri mieltä.
”Liikenne on Helsingissä yksi merkittävä päästölähde, johon tulee tulevalla valtuustokaudella kiinnittää huomiota. Helsingissä on hyvin toimiva julkinen liikenne ja kannustava ilmapiiri pyöräteiden kehittämiseen. Itse ajattelen, että liikenteen rajoittamisen sijaan tulisi keskittyä fossiilittoman sähköisen liikenteen edistämiseen. Sähköinen liikenne lisääntyy lähivuosina voimakkaasti, ja toimivan latausverkoston laatiminen ja luominen vaatii yhteispeliä kaikkien toimijoiden kanssa. Myös ilmanlaatu paranee sähköisen liikenteen avulla.”

Westergren: Täysin samaa mieltä.
”Yrityksillä on merkittävä rooli Helsingin nousemisessa globaaliksi toimijaksi ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Maailmanluokan osaamista ja teknologisia innovaatioita hyödyntämällä Helsingillä ja helsinkiläisillä yrityksillä on tähän kaikki edellytykset. Esimerkiksi Helenin toimintaa tarkasteltaessa kansainvälinen perspektiivi onkin kotimaista vertailua relevantimpaa.”

Kuntapäättäjätestistä
Helen toteutti kuudesta energia- ja ilmastoaiheisesta väittämästä koostuvan Kuntapäättäjätestin verkkosivuillaan toukokuussa 2021. Se keräsi yhteensä 2042 vastaajaa, joista 1436 ilmoitti kotipaikkakunnakseen Helsingin. 

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus