Uutinen / 21.4.2021

Konesalien hukkalämmöstä hiilineutraalia kaukolämpöä: Telian datakeskus lämmittää helsinkiläisiä koteja

Telia ja energiayhtiö Helen ovat sopineet datakeskuksessa syntyvän lämmön hyödyntämisestä. Suunnitelmien mukaan Pitäjänmäessä sijaitsevasta Telian modernista datakeskuksesta kerätty hukkalämpö siirtyisi kaukolämpöverkkoon jaettavaksi helsinkiläisiin koteihin ja kiinteistöihin kesäkuussa 2022 alkaen. Parhaimmillaan datakeskus lämmittää jatkossa yli 20 000 helsinkiläisen kotia.

Datan käytön kasvaessa myös sähkön kulutus konesaleissa kasvaa. Samalla niissä syntyy merkittävää määrää lämpöä. Telian ja energiayhtiö Helenin suunnitelmana on kytkeä Telian Pitäjänmäen datakeskus kaukolämpöverkkoon ja lämmittää datakeskuksesta kerätyn lämmön avulla helsinkiläisiä koteja. Lämpöpumpun avulla datakeskuksesta saadaan vähintään 1,3 kertaa enemmän lämpöä, kuin mitä se kuluttaa sähkönä.

- On hienoa suunnitella uutta puhtaampaa energiatulevaisuutta yhdessä Telian kanssa. Konesalit ovat erinomainen alueellinen lämmönlähde, joita haluamme ja etsimme aktiivisesti lisää. Tarjoamme jo nyt asiakkaillemme uusiutuvaa lämpöä ja Helenin kaukolämpö tulee olemaan kokonaan hiilineutraalia viimeistään vuonna 2035, iloitsee johtaja Anu-Elina Hintsa Helenistä.

Kaukolämpöjärjestelmässä on tapahtumassa muutos keskitetystä lämmöntuotannosta kohti hajautettua järjestelmää, jossa asiakkaat voivat toimia sekä kuluttajina, että tuottajina. Olemassa oleva kaukolämpöverkko toimii erinomaisena alustana uusille hiilineutraaleille ratkaisuille. Konesalit ovat erinomainen lämmönlähde, koska ne tuottavat lämpöä tasaisesti vuoden ympäri.

- Datakeskuksen keskeinen sijainti mahdollistaa erinomaisesti hukkalämmön toimittamisen kaukolämpöverkkoon kasvavan Helsingin tarpeisiin. Helsingin datakeskuksen tuottamalla hiilineutraalilla kaukolämmöllä voidaan tulevaisuudessa lämmittää jopa 20 000 asuntoa ja näin korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä energianlähteenä. Tämä tukee myös Telian kunnianhimoisia ympäristötavoitteita. Tavoittelemme vuoteen 2030 mennessä nollapäästöjä koko arvoketjussamme, aina alihankkijoista asiakkaisiin. Aiomme myös vähentää jätteidemme määrän nollaan kiertotalouden avulla, kertoo Telia Finland Oyj:n vastuullisuusjohtaja Eija Pitkänen.

Lämpöpumppujen ja konesalien sähköverotuksen uudistus on avainasemassa hankkeen toteutumiselle

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää siirtymistä hiilineutraaliin energiaan ja pois polttoon perustuvista energiaratkaisuista. Käyttämällä datakeskuksista syntyvää hukkalämpöä, voidaan ilmastotavoitteiden saavuttamista kiihdyttää merkittävästi. Tässä merkittävänä askeleena on lämpöpumppujen sähköveron laskeminen alempaan veroluokkaan.

- Lämpöpumppujen ja konesalien sähköveroluokan muutos on tärkeää hiilineutraalien hankkeiden toteutumisessa. Helenillä on monia lämpöpumppuihin perustuvia hankkeita selvityksessä ja Pitäjänmäen hanke on yksi toteutuvista, kun lämpöpumppujen sähköveroluokan muutos etenee, kertoo Helenin johtaja Anu-Elina Hintsa.

Telia ja Helen ovat sitoutuneita Helsingin kaupungin ilmastokumppanit -verkostoon, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja tukea Helsingin kaupungin hiilineutraaliustavoitetta.

Faktat:

  • Telia Helsinki Data Center Pitäjänmäessä on yksi Pohjoismaiden suurimmista avoimista datakeskuksista.
  • Kesäkuussa 2018 avatulle datakeskukselle on myönnetty mm. kultatason LEED-ympäristösertifikaatti. Kultatason LEED-luokituksen saavuttamiseen vaikuttivat rakennuksen ympäristövaikutukset kokonaisuudessaan, erityisesti energiatehokkuus ja vedensäästö. Esimerkiksi sadevedet kerätään ja käytetään datakeskuksessa huuhteluvetenä.
  • Datakeskus käyttää hiilineutraalia sähköä: Vesivoimaa ja tuulivoimaa.
  • Puhdasta kiertolämpöä datakeskuksesta kaukolämpöverkkoon saadaan suunnitelmien mukaan kesäkuussa 2022 alkaen.
  • Helenin kaukolämpö on kokonaan hiilineutraalia vuonna 2035
  • Lämpöpumppujen ja konesalien sähköveron laskeminen alempaan veroluokkaan edistää tulevia hiilineutraalisuushankkeita. Valtion talousarvioesityksessä 2020 todettiin, että hallitusohjelman kirjaus kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavien lämpöpumppujen ja konesalien siirrosta sähköveroluokkaan II toteutetaan mahdollisimman pikaisesti siten, että muutokset voivat tulla voimaan vuoden 2021 aikana.

Lue lisää aiheesta

Lämpö Hiilineutraalisuus Yritykset