Uutinen / 20.7.2022

Ajankohtaista elokuussa: mitä sähkömarkkinoilla tapahtuu?

Sähkön markkinatilanne on puhututtanut laajalti lähiaikoina. Viime syksynä pohjoismaisen sähköpörssin hinnat nousivat voimakkaasti ja sama hintojen nousu on jatkunut tänä vuonna: vuoden alusta hinnat ovat yli tuplaantuneet.

1.9.2022 alkaen toimitusvelvollisuustuotteemme on Pörssisähkö. Muut toistaiseksi voimassa olevat sopimukset eivät tällä hetkellä ole myynnissä. Pörssisähköä ja 12 kk määräaikaisia sopimuksia myymme tällä hetkellä kaikille kuluttajille, asuinpaikasta riippumatta.

Asiaan ovat vaikuttaneet monet asiat. Viime syksynä hintojen nousun aiheuttivat tuotannon ja kysynnän epäsuhta. Sähkön tuotantoa rajoittivat muun muassa poikkeuksellisen alhainen vesivarantojen taso Norjassa sekä yleinen kaasuvarastojen alhainen taso Euroopassa. Kysyntää taas kiritti koronan jälkeen nopeasti elpynyt teollinen tuotanto ympäri maailman. Tänä vuonna Ukrainan sota on tuonut markkinoille epävarmuutta, minkä vuoksi energian hintaan vaikuttavat tekijät, erityisesti raaka-ainekustannukset kuten kaasu ja kivihiili, voivat vaihdella maailmanmarkkinoilla suuresti ja nopeasti. Voidaan myös arvioida, että kaasun tuonnin huomattava vähentyminen Eurooppaan aiheuttaa painetta sähkön hintoihin.

Suomi ei ole immuuni maailmanmarkkinoiden muutokselle ja epävarmuudelle ja valitettavasti maailmanmarkkinahintojen kehitys näkyy sähkönhinnoissa myös koko Suomessa. Suomessa hinnat ovat kuitenkin edelleen Euroopan alhaisimpien joukossa.

Sähkömarkkinoiden jatkuvasti muuttuvan tilanteen vuoksi olemme saaneet paljon kyselyitä erityisesti sopimuksiin ja hintoihin liittyen. Halusimme jakaa muutaman meiltä usein kysytyn kysymyksen ja vastauksen.

Onko hintojen nousu pysyvää?

Markkinahintojen ennustaminen on aina vaikeaa. Elämme maailmanlaajuisesti poikkeuksellisessa tilanteessa Ukrainan sodan ja energia-alan murroksen keskellä.

Lyhyellä aikavälillä sähkön markkinahinnat tulevat yleisen käsityksen mukaan todennäköisesti vaihtelemaan epävakaan maailmantilanteen vuoksi. Vihreää siirtymää tuetaan erilaisilla tuilla sekä EU:n että kansallisella tasolla. Erityisesti siirtymäaikana, jolloin esimerkiksi tuulituotannolla on suuri rooli, tullaan näkemään entistä enemmän päivä- ja tuntitasoista volatiliteettia eli vaihtelua. Siirtymän edetessä, uusiutuvan energian tuotannon kehittyessä ja uusien teknologisten ratkaisujen vakiintuessa ja skaalautuessa on todennäköistä, että myös sähkön hintapiikit tasaantuvat.

Kuinka markkinahinnat vaikuttavat sopimukseni hintoihin?

Markkinahintojen vaikutusten nopeus riippuu sopimustyypistäsi sekä tilanteestasi.

Jos sinulla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, hinnat muuttuvat joitakin kertoja vuodessa ja saat noin kuukautta ennen muutosta tiedon uudesta hintatasosta. Markkinahinnat vaikuttavat sopimuksen hintatasoon, koska Helen, kuten muutkin yhtiöt, ostavat asiakkaille toimitettavan sähkön markkinoilta etukäteen tietyn hetken markkinahinnalla. Tämän ajankohdan hinta vaikuttaa siten asiakkaiden lopullisiin sopimushintoihin. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voit hankkia milloin vain ja voit myös irtisanoa sen milloin vain.

Jos sinulla on kiinteähintainen määräaikainen sopimus, hintatasosi niin perusmaksun kuin energiamaksun osalta pysyy samana koko sopimuskauden. Tätä sopimusta Helen ei peru, etkä sinäkään asiakkaana voi perua kesken määräaikaiskauden, ellet satu muuttamaan. Helen muistuttaa asiakkaitaan hyvissä ajoin määräaikaisen sopimuksen uusimisesta, joten asiakkailla on täten hyvää aikaa uusia sopimuksensa. Uusien sopimusten kohdalla hinnat muuttuvat lähes päivittäin, ja hinnassa huomioituu koko määräaikaisen ajanjakson markkinoiden ennustama hinta (esim. 24kk). Näin ollen eilen voimassa ollut hinta on voinut muuttua voimakkaastikin yhden yön aikana, jos markkina heiluu seuraavan 24kk hintatasojen osalta.

Jos sinulla on pörssisähkösopimus, hintatasosi muuttuu sähköpörssin hintojen liikkuessa tuntitasolla. Tämän lisäksi maksat kiinteää marginaalia. Tämän sopimuksen voit hankkia ja irtisanoa milloin vain. Hyvänä puolena pörssisähkösopimuksessa on mahdollisuus hyödyntää edullisia tunteja, ohjaamalla omaa sähkökäyttöä juuri niille tunneille.

Lue lisää

Lue lisää aiheesta

Helen