Uutinen / 28.11.2022

Helen kiihdyttää tuulivoimainvestointeja – Uusi tuulipuisto Itä-Suomeen

Helen on sopinut yhdessä Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston ja OX2:n kanssa 145 megawatin suuruisen tuulipuiston rakentamisesta Pieksämäelle. Niinimäen tuulipuistoon rakennetaan yhteensä 22 tuulivoimalaa, ja se on valmistuessaan itäisen Suomen suurin tuulipuisto.

Investointi tukee Helenin vuodelle 2030 asetetun hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista ja nopeutettua siirtymää hajautettuun energiajärjestelmään. Samalla haluamme vastata sähköistyvän yhteiskunnan tarpeisiin ja lisätä energiaomavaraisuuttamme sekä kotimaisen päästöttömän energian tuotantoa.

– Niinimäen tuulipuiston hankinnan myötä hajautamme tuulivoiman tuotantoa maantieteellisesti Itä-Suomeen. Olemme erityisen iloisia yhteistyöstä tuulivoimakehittäjä OX2:n kanssa sekä jatkuvasta hyvästä yhteystyöstä kumppanimme Ålandsbankenin Erikoissijoitusrahaston kanssa. Niinimäen hankinta tukee strategiamme mukaista panostusta uusiutuvan energian tuotantoon, ja puiston aloitettua toimintansa vuosittainen tuulivoimatuotantomme tulee olemaan noin 2,5 terawattituntia, sanoo Helenin yrityskaupoista vastaava johtaja Jenny Söderman.

Uuden tuulipuiston vuosittainen energiantuotanto on yli 400 gigawattituntia, joka vastaa yli 80 000 kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta. Kyseessä on jo neljäs Helenin ja Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston yhteisinvestointi tuulivoimaan.

– Niinimäki on jo rahastomme viides sijoituskohde ensimmäisen kahden toimintavuotemme aikana. Yhdessä Helenin kanssa olemme investoineet tänä vuonna neljään tuulivoimapuistoon, jotka valmistuttuaan tuottavat yli 1,5 terawattituntia uusiutuvaa sähköä vuodessa. Rahastomme varainhankinta on onnistunut tähän mennessä erinomaisesti, ja olemme hyvin tyytyväisiä, kun saamme investoitua sijoittajiemme varoja tällä kertaa OX2:n ammattimaisesti kehitettyyn ja rakennuttamaan hankkeeseen. Näin voimme myös jatkaa työtämme omalta osaltamme sähkön hintakriisin ratkaisussa, sanoo Ålandsbanken Rahastoyhtiön salkunhoitaja Jimmy Forsman.

Niinimäen tuulipuiston rakentaminen aloitetaan heti, ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 loppuun mennessä. Tuulipuiston rakentamisesta ja sen teknisestä sekä taloudellisesta hallinnoinnista vastaa uusiutuvan energian yhtiö OX2.

– Kotimaisen uusiutuvan energian tuotannon lisääminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan, ja olen erittäin iloinen, että pääsemme käynnistämään Niinimäen tuulipuiston rakentamisen. Aluetalouden näkökulmasta on hienoa, että myös itäiseen Suomeen saadaan lisää tuulivoimakapasiteettia ja investointeja, sanoo OX2:n Suomen maajohtaja Teemu Loikkanen.

Helen on aktiivisesti kasvattanut omaa tuulivoimatuotantoaan. Yhdessä Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston kanssa rakennuttamamme Juurakon tuulivoimapuisto (40 MW) aloitti säännöllisen sähköntuotannon marraskuussa 2022. Merkittävien tuulivoimainvestointiemme myötä tuulivoiman odotetaan muodostavan ison osan sähköntuotannostamme vuonna 2025, jolloin kokonaistuotannostamme yli 90 prosenttia on päästötöntä.

Helen ja Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahasto ovat tehneet yhdessä myös kaksi muuta investointia Karahkan tuulipuistoon (148 MW) Oulaisissa sekä Kalistannevan tuulipuistoon (165 MW) Kurikassa. Karahkan tuulipuiston on tarkoitus valmistua vuoden 2024 lopussa, ja Kalistanneva aloittaa toimintansa tammikuussa 2025. Myös Närpiön ja Kristiinankaupungin ympäristöön on yhdessä Fortumin kanssa rakenteilla 56 tuulivoimalan puisto, jonka kokonaiskapasiteetti on 381 MW. Näiden lisäksi Helenin Lakiakangas 3 -tuulipuiston 20 tuuliturbiinia aloittivat säännöllisen sähköntuotannon alkuvuodesta 2022.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus