Uutinen / 29.7.2022

Helen-konsernin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022: Onnistunut sopeutuminen haastavassa toimintaympäristössä

Huhti-kesäkuu 2022

 • Konsernin liikevaihto kasvoi verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon ja oli 312 milj. euroa (224).

 • Liikevoitto laski ja oli 9 milj. euroa (12).

 • Lämmönmyynti kasvoi 4 % edellisvuodesta ja oli 1 144 GWh (1 101).

 • Sähkön kokonaismyynti pieneni 2 % ja oli 1 048 GWh (1 069).

 • Jäähdytyksen myynti pieneni 3 % ja oli 59 GWh (60).

 • Sähkönsiirto Helsingissä kasvoi 1 % ja oli 1 012 GWh (1 001).

Tammi-kesäkuu 2022

 • Konsernin liikevaihto kasvoi merkittävästi verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon ja oli 821 milj. euroa (632).

 • Liikevoitto laski huomattavasti ja oli 53 milj. euroa (74).

 • Lämmön myynti laski 7 % edellisvuodesta ja oli 3 680 GWh (3 950).

 • Sähkön kokonaismyynti laski 23 % ja oli 2 548 GWh (3 294).

 • Jäähdytyksen myynti laski 6 % ja oli 83 GWh (89).

 • Sähkönsiirto Helsingissä kasvoi 0,5 % ja oli 2 239 GWh (2 228).

Konsernin avainluvut

  4-6/2022 4-6/2021 Muutos 1-6/2022 1-6/2021 Muutos
Liikevaihto, M€ 312 224 39 % 821 632 30 %
Liikevoitto, M€ 9 12 -25 % 53 74 -28 %
Liikevoitto, % 2,8 5,2 -46 % 6,5 11,7 -45 %
Voitto ennen tp-siirtoja, M€ 11 7 62 % 48 66 -27 %
Investoinnit, M€ 49 69 -28 % 80 98 -18 %
Omavaraisuusaste, % - -   61  76 -20 %
Sijoitetun pääomantuotto, % - -   2,5 4,3 -42 %
Henkilöstö 30.6. - -   1 011 1073 -6 %
Taseen loppusumma, M€ - -   3 494 2 779 26 %

 

Toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström kommentoi:

- Vuoden 2022 toisella neljänneksellä irtaannuimme venäläisistä polttoaineista, kun voimassa olleet sopimuksemme venäläisestä kivihiilestä loppuivat. Kolmessa kuukaudessa korvasimme venäläisen kivihiilen hankinnan ja kartoitimme sekä hajautimme hankinnan kolmeen eri maanosaan. Tätä pidän merkittävänä onnistumisena ja saavutuksena.

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta jatkoimme investointejamme hiilineutraaliin ja päästöttömään energiaan. Investoimme lisää tuulivoimaan sekä vahvassa kasvussa olevaan aurinkoenergiaan. Lisäksi panostimme entistä enemmän hukkalämpöjen talteenottoon, josta yhteistyö Equinixin kanssa Suvilahden ja Viikinmäen datakeskusten osalta on yksi esimerkki.

Asiakasmäärämme kasvoi toisen neljänneksen aikana kaikissa segmenteissä. Olen tyytyväinen, että olemme onnistuneet luomaan kilpailukykyisen ja laajan tarjoaman, joka on asiakaskeskeinen ja luo asiakkaillemme arvoa. Säilytimme myös Suomen tunnetuimman energiayhtiön aseman toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihtomme kasvoi huomattavasti, mutta kustannusten merkittävästä kasvusta johtuen liikevoittomme laski, sanoo Juha-Pekka Weckström, Helen Oy:n toimitusjohtaja.

Merkittäviä tapahtumia huhti-kesäkuussa

 • Kerroimme irtautuvamme venäläisistä polttoaineista. Kivihiilen osalta noudatimme loppuun voimassa olevat sopimuksemme. Jatkossa hankimme kivihiilen muualta kuin Venäjältä. Tukkusopimuksemme venäläisestä maakaasusta on päättynyt. Biomassaamme emme hanki Venäjältä. Pelletit hankimme Suomesta ja Virosta ja hankintaa ollaan laajentamassa muihin länsimaihin. Hakkeen hankimme Suomesta ja suunnittelemme hakkeen hankinnan laajentamista myöhemmin Viron ja Baltian suuntaan. Öljyn osalta meillä on sopimus suomalaisen toimittajan kanssa.
 • Valitsimme YIT:n ja espanjalaisen kestävien infraratkaisujen kehittäjän ACCIONAn tunnelijärjestelmän allianssikumppaneiksi Helsingin Salmisaareen rakennettavaan meriveden lämmöntalteenottohankkeeseen. Työt aloitetaan valitusajan päätyttyä heinäkuussa 2022. Kehitysvaiheen arvioidaan kestävän syksyyn 2024 saakka. Kehitysvaiheen lopussa tehdään päätös noin viisi vuotta kestävään toteutusvaiheeseen siirtymisestä.
 • Jatkoimme uraauurtavaa yhteistyötä Equinixin hukkalämpöjen talteenotossa. Equinixin Suvilahden ja Viikinmäen datakeskusten viilennysprosessissa syntyvää hukkalämpöä käytetään jatkossa kaukolämmön avulla lämmittämään tuhansia koteja ja toimitiloja Helsingissä.
 • Kasvatamme vauhdilla aurinkoenergian tuotantoa rakentamalla ensimmäisen teollisen luokan aurinkopuiston Nurmijärvelle. Nurmijärven alueella sijaitsevaan aurinkopuistoon tulee noin 2 800 aurinkopaneelin maa-asenteinen aurinkovoimala, jonka pinta-ala on noin kolme hehtaaria. Sen kokonaiskapasiteetti on 1,5 MWp, joka vastaa 750 kerrostalokaksion sähkönkulutusta vuositasolla.
 • Kerroimme rakentavamme tulevaisuuden energia-alustaa ja kehitämme kaukolämpöverkosta digitaalisen kaksosen Gradyentin kanssa. Tämä tehostaa tiedon keräämistä ja ymmärryksen syventämistä kaukolämpöverkon toiminnasta.
 • Tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä kasvaa entisestään, kun Suomen Hyötytuuli Oy teki investointipäätöksen Oosinselän tuulipuiston rakentamisesta Poriin ja sen naapurikuntaan Eurajoelle. Kokonaan omistamamme tytäryhtiö Oy Mankala Ab on yksi Hyötytuulen osakkaista ja Mankalan osuus Oosinselän tuulipuiston tuotannosta on 25 prosenttia. Oosinselän tuulipuistoon rakennetaan yhteensä 15 tuulivoimalaa, jotka ovat kokonaisteholtaan 93 MW.
 • Osaomistusyhtiömme TVO:n kesäkuisen tiedotteen mukaan Olkiluoto 3:n säännöllinen sähköntuotanto alkaa joulukuussa 2022 aiemmin ilmoitetun syyskuun sijaan.
 • Ilmoitimme käynnistävämme selvityksen käyttö- ja kunnossapitotehtävien hankinnasta palveluna. Siirtyminen palvelunhankinnan toimintamalliin on osa Hanasaaren voimalaitoksen ja Salmisaaren hiilivoimalan sulkemiseen liittyviä sopeuttamistoimia. Selvitys on myös strategian mukainen askel vihreässä siirtymässä.
 • Lanseerasimme yritys- ja taloyhtiöasiakkaille uuden digitaalisen palvelun, Yritys Helenin, joka mahdollistaa kiinteistön energiankulutuksen seurannan jopa tunnin tarkkuudella viimeisen kolmen vuoden aikana. Lanseeraus on jatkumoa digitaalisten palvelujen kehityksestä asiakkaillemme. Olemme jo aiemmin lanseeranneet kuluttaja-asiakkaille Oma Helen -palvelun, jonka on ottanut käyttöön yli 250 000 asiakasta.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

 • 6.7.2022 kerroimme investoivamme merkittävästi lämpöpumppumarkkinaan perustamalla maalämpö- ja lämpöpumppuratkaisuihin keskittyvän yhteisyrityksen LämpöYkkönen Oy:n kanssa. Yhteisyritys tulee tarjoamaan asiakkaille energiatehokkaita ja hiilineutraaleja lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja Helsingissä ja muualla Suomessa. Yhteisyrityksen perustaminen ja siihen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen edellyttää vielä yrityskauppavalvontaan liittyvää hyväksyntää Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KKV).
 • 11.7.2022 kerroimme jatkavamme merkittäviä investointeja uusiutuvaan energiaan hankkimalla yhdessä Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston kanssa Juurakon (40 MW) ja Karahkan (noin 150 MW) tuulipuistot Pohjois-Pohjanmaalta VSB-konsernilta. Kalajoella (Juurakko) ja Oulaisissa (Karahka) sijaitseviin tuulipuistoihin tulee yhteensä 32 turbiinia. Juurakon tuulipuiston on määrä valmistua vuoden 2022 kuluessa. Karahkan rakennustyöt alkavat syksyllä 2022 ja puiston on tarkoitus valmistua vuoden 2024 lopussa. Helen on tuulipuistojen enemmistöosakas.

Näkymät tulevaisuuteen

Merkittävät muutoshankkeemme ja hiilineutraalin tuotannon projektit jatkuvat suunnitellusti. Tulemme myös jatkamaan investointejamme vauhdittaaksemme muutosta hiilineutraaliin sähkön- ja lämmöntuotantoon. Tuotantorakenteemme muuttuu sähkön ja lämmön yhteistuotannosta erillistuotantoon Hanasaaren ja Salmisaaren yhteistuotannon loppuessa. Sähkön erillistuotannon pääasialliset tuotantomuodot ovat tuuli-, vesi- ja ydinvoima. Salmisaaren alue säilyy energiantuotannossa.

Jo tehtyjen tuulivoimainvestointiemme rakentuessa ja valmistuessa, tavoitteenamme on jatkaa tuulivoimaan investoimista. Aurinkoenergian rooli on jo kasvanut liiketoiminnassamme ja tavoitteenamme on investoida lisää aurinkoenergiaan. Tulemme edistämään entisestään hukkalämpöjen hyödyntämistä. Myös vedyllä on tärkeä rooli tulevaisuuden hiilineutraalissa yhteiskunnassa ja meillä on suunnitteilla vetyyn liittyviä yhteistyösopimuksia. Edistämme sähköisen liikenteen infrastruktuuria lisäämällä latauspisteitä. Tavoitteenamme on avata noin 65 pika-/suurteholatauspistettä tänä vuonna, ja vuoteen 2025 mennessä tavoitteenamme on asentaa yli 1 000 latauspisteen verkosto.

Jatkamme uudistetun ja kattavan lämpötarjoamamme esille tuontia. Sen myötä tarjoamme asiakkaillemme kaukolämmön ohella maalämpöä päälämmitysjärjestelmänä, sekä entistä enemmän muita lämmitystä tehostavia ratkaisuja, kuten poistoilmalämpöpumppuja ja energiaremontteja.

Vuosaaren modernin biolämpölaitoksen käyttöönotto lähestyy. Katri Valan seitsemäs lämpöpumppu edistyy ja Mustikkamaan luolalämpöakun osalta on päästy lämmitysvaiheeseen, jota toteutetaan energiamarkkinatilanteen mukaisesti.

Pyrimme lisäämään energiaomavaraisuutta korvaamalla nykyistä tuotantoa monipuolisilla teknologisilla ratkaisuilla, joihin kuuluu muun muassa sähkökattilat, ilma-vesilämpöpumput, konesalien lämmön talteenotto ja erilaiset maalämpöratkaisut. Lämmön hankinnan yhteistyötä naapurikuntien kanssa lisätään. Pienydinreaktorit (SMR) ovat mielestämme varteen otettava ratkaisu yhdeksi tulevaisuuden energianlähteeksi. Pyrimme luomaan osaltamme edellytyksiä viranomaistahojen (TEM, STUK) kanssa ydinenergia-alan lainsäädännön ja siihen liittyvän luvituksen uudistamisesta ja uudistamisen nopeuttamisesta.

Visionamme on olla markkinoiden asiakaskeskeisin energiayhtiö, ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi jatkamme panostuksia asiakaskokemuksen parantamiseksi. Asiakaskeskeisyyteen tähtäävä visio edellyttää panostusta digitaaliseen asiakaskohtaamiseen ja ratkaisuliiketoiminnan digitalisointiin.

Odotamme markkinoiden epävakauden ja arvaamattomuuden jatkuvan. Polttoaineiden hankinta uusista kanavista aiheuttaa kasvavia kustannuksia. Haastavat markkinaolosuhteet kiihdyttävät edelleen hintojen vaihtelua. Tämä tulee entisestään heikentämään energiamarkkinoiden ennustettavuutta. Sähkön vähittäismarkkinoiden tilanne kiristyy entisestään muuttuvissa markkinaolosuhteissa. Energiatoimialan riskillisyyden voidaan yleisesti todeta kasvavan edelleen tulevaisuudessa. Helenin kannattavuutta heikentää edelleen korkeat päästöoikeuksien ja polttoaineiden kustannukset vuonna 2022. Tästä johtuen kannattavan kaukolämpöliiketoiminnan harjoittaminen on haastavaa. Ennakoimme kuitenkin vuoden 2022 tuloksen yltävän edellisvuoden tasolle johtuen pitkälti sähkön markkinahintojen kehityksestä. Nykyinen markkinatilanne on kuitenkin merkittävästi lisännyt tuloksen epävarmuutta.

Tutustu Helen-konsernin puolivuosikatsaukseen

Lue lisää aiheesta

Helen