Uutinen / 29.6.2022

Helenin allianssikumppaneiksi YIT ja ACCIONA meriveden lämmöntalteenottohankkeeseen

Helen on valinnut YIT:n ja espanjalaisen kestävien infraratkaisujen kehittäjän ACCIONAn tunnelijärjestelmän allianssikumppaneiksi Helsingin Salmisaareen rakennettavaan meriveden lämmöntalteenottohankkeeseen. Työ aloitetaan kaksivuotisella kehitysvaiheella, josta allekirjoitetaan oma sopimus.

blobid0.jpg

Työt aloitetaan valitusajan päätyttyä heinäkuussa 2022. Kehitysvaiheen arvioidaan kestävän syksyyn 2024 saakka. Kehitysvaiheen lopussa tehdään päätös noin viisi vuotta kestävään toteutusvaiheeseen siirtymisestä.

Meriveden lämmöntalteenottohankkeessa Salmisaareen rakennettaviin lämpöpumppuihin johdetaan merivettä ympäri vuoden. Lämpöpumput hyödyntävät jopa alle +2-asteista merivettä sekä sähköä kaukolämmön tuotantoon. Tuotettu lämpö toimitetaan asiakkaille kaukolämpöverkon välityksellä. Lisäksi kesäaikaan lämpöpumpuilla voidaan tuottaa jäähdytysenergiaa kaukojäähdytysverkkoon. Meriveden sisältämä lämpö on uusiutuvaa ja lämmönlähde on ehtymätön.

- Helenissä merivesilämpöpumput nähdään tärkeässä roolissa muutoksessa kohti hajautettua energiajärjestelmää, jossa energia tuotetaan useissa lähteissä. Energia-alusta, eli lämpö- ja jäähdytysverkko, tarjoaa mahdollisuuden yhdistää innovatiivisia teknologioita ja tuotantotapoja. YIT ja ACCIONA tuovat hankkeeseen tärkeää asiantuntemusta, summaa Helenin Energia-alustan ja tuotantoratkaisujen johtaja Timo Aaltonen.

- Olemme ylpeitä siitä, että meidät valittiin toteuttamaan hanke yhdessä YIT:n kanssa. Tämä on ensimmäinen hankkeemme ja ensimmäinen tunneliporakoneella (TBM) toteutettava hanke Suomessa. Olen vakuuttunut siitä, että yhdessä asiakkaamme kanssa pystymme toteuttamaan sen menestyksekkäästi ja tarjoamaan allianssiryhmän käyttöön valtavan maailmanlaajuisen kokemuksemme tunneliporakoneista, sanoi Huberto Moreno, ACCIONAn rakennusalan toimitusjohtaja.

Hiilineutraalia lämmöntuotantoa tukevat merivesilämpöpumput on suunniteltu sijoitettavan Salmisaaren voimalaitosalueelle. Ympäristö- ja hukkalämpöjä hyödyntävät lämpöpumput ovat tärkeässä roolissa Helenin tavoitteessa saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.

- On hienoa päästä sekä kehittämään että toteuttamaan Suomessa ainutlaatuista hanketta, joka on aivan strategiamme ytimessä. Siinä saamme käyttää monipuolista ammattitaitoamme, kuten kalliorakentamisen huippuosaamista ja samalla edistämme sekä YIT:n, että Helenin vastuullisuustavoitteita, toteaa Infra-segmentin johtaja Pasi Tolppanen YIT:stä.

Lue lisää aiheesta

Lämpö Hiilineutraalisuus