Uutinen / 11.5.2022

Kumppanuudet rakentavat tulevaisuuden energiajärjestelmän

”On tärkeää, että eri toimialat tulevat yhteen. Se mikä on yhdelle hukkaa, voi toiselle olla hyödynnettävä voimavara”, Helenin liiketoiminnan kehityspäällikkö Kristiina Siilin uskoo.

22-05-10_helenfi_Kristiina_Siilin.jpg

Sähkö- ja vetyvarastot ovat osa tulevaisuuden energiajärjestelmiä, kun uusiutuvan energian käyttö kasvaa entisestään. Tulevaisuuden kaupungin kiertotaloudessa toisen hukka voi olla toisen voimavara.

Näin uskoo Helenin liiketoiminnan kehityspäällikkö Kristiina Siilin. Hän on yksi kahdeksasta alle 35-vuotiaasta oman alansa edelläkävijästä ja muutoksentekijästä, jotka Finnish Flow -ohjelma on valinnut edustamaan Suomea Maailman talousfoorumissa Davosissa toukokuussa. Siilin haluaa työllään vaikuttaa siihen, että tulevaisuuden kaupungeissa energia on puhdasta.

Siilin aloitti Helenillä tekemällä diplomityönsä sähkövarastoista. Nyt takana on kuusi vuotta erilaisissa energian varastointiin liittyvissä tehtävissä. Tänään hän kehittää palveluita ja ratkaisuja, jotka tukevat Suomen siirtymistä kohti uusiutuvaa energiantuotantoa. Tässä ovat isossa roolissa energiajärjestelmän jousto ja energiavarastot.

”Koko energiajärjestelmämme tarvitsee joustokykyä, jotta siihen voidaan lisätä tuotannoltaan vaihtelevaa uusiutuvaa energiaa, kuten tuulisähköä. Sähkön varastointi on yksi työkalu jouston lisäämiseen”, Siilin kertoo.

Vety tuo mahdollisuuksia pitkäkestoiseen varastointiin

Vedyn ympärillä tapahtuu nyt paljon. Vihreän eli päästöttömän vedyn tuotantoon tarvitaan uusiutuvaa sähköä. Siilin uskookin, että uusiutuvan sähkön tuotanto kasvaa Suomessa merkittävästi lähivuosina.

”Pidemmällä tähtäimellä, noin 5–10 vuoden kuluttua, vety voi tuoda mahdollisuuksia sähkön tai energian pitkäkestoiseen varastointiin.”

Hukkavirrat hyötykäyttöön

Kaupunkien energiajärjestelmissä edistetään kiertotaloutta jo nyt monin tavoin. Jatkossa suuntana on, ettei hukkaa syntyisi lainkaan, vaan että erilaiset materiaalit ja hukkavirrat saataisiin hyödynnettyä prosessin sisällä. Vetytalous on seuraava askel siihen, että eri toimijat voivat hyödyntää toistensa hukkavirtoja.

”Tulevaisuuden kaupungit ovat alustoja, jotka mahdollistavat kaupunkilaisille kestävän asumisen ja liikkumisen. Helsingin kaukolämpöverkko on jo tällainen alusta, jota voidaan käyttää uusien teknologioiden hyödyntämiseen. Kun uusiutuvalla sähköllä tuotetaan vetyä, syntyy hukkalämpöä, joka voidaan ottaa talteen kaukolämpöverkkoon ja kierrättää kaupunkilaisille.”

Uudenlaiset kumppanuudet tärkeitä

Tulevaisuuden energiajärjestelmien rakentamisessa tarvitaan uudenlaisia kumppanuuksia, jotta kiertotalouden kaikki mahdollisuudet osataan löytää ja syntyy kannattavaa liiketoimintaa.

”On tärkeää, että eri toimialat tulevat yhteen ja oppivat tunnistamaan, että se mikä on yhdelle hukkaa, voi toiselle olla hyödynnettävä voimavara.”
Helen rakentaa parhaillaan Helsingin Vuosaareen biolämpölaitosta ja sen yhteyteen puhtaan teknologian keskittymää. Tavoitteena on hyödyntää kaikki syntyvät jäte- ja hukkavirrat mahdollisimman tehokkaasti eri toimijoiden kesken. Kun esimerkiksi biolämpölaitoksen hiilidioksidi yhdistetään vetyyn, voidaan tuottaa synteettisiä polttoaineita, kemianteollisuuden raaka-aineita tai jopa ruokaa.

”Tulevaisuuden energiajärjestelmiä voidaan rakentaa jo nykyteknologioilla. Helen on tässä kumppaniensa kanssa edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. Näin syntyvät uudet tavat toimia.”

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus