Uutinen / 31.8.2022

Merkittävä kustannusten nousu vaikuttaa kaukolämmön hintaan – kevääseen asti ulottuvat hinnat luovat näkyvyyttä

Merkittävän Venäjän hyökkäyssodasta johtuvan raaka-aineiden kustannusten nousun vuoksi Helen muuttaa kaukolämmön hintaa kolmelle seuraavalle hintakaudelle. 

Kustannuspaine kohdistuu nimenomaan kaukolämmön energiamaksuun, joka koostuu raaka-aineiden hinnoista, energiaveroista, päästöoikeuksista ja sähkönkulutuksesta. Epävakaa maailmantilanne ja etenkin Venäjän hyökkäyssota on kesän aikana näkynyt yleisenä hintojen nousuna ja inflaation kasvuna nostaen myös jo ennestään kallistuneita lämmöntuotantoon käytettävien raaka-aineiden hintoja merkittävästi. Kaukolämmön kokonaishinta muodostuu edellä mainitusta kausittaisesta energiamaksusta ja kiinteästä sopimusvesivirtamaksusta.

- Vaikka joudumme korottamaan kaukolämmön energiahintaa, emme siirrä kaikkia kustannuksia asiakkaidemme maksettavaksi vaan olemme pehmentäneet merkittävästi poikkeuksellisen korkeita hintavaikutuksia. Haluamme myös luoda asiakkaillemme vakautta kertomalla seuraavan kolmen hintakauden hinnan etukäteen. Ymmärrämme hinnankorotuksen olevan rasite helsinkiläiselle kaukolämpöasujalle, sanoo Anu-Elina Hintsa, myynti- ja asiakaspalvelujohtaja, Helen Oy:stä.

Markkinahinnat pieni.png

Päästöoikeuksien, kivihiilen, maakaasun ja sähkön markkinahinnat ovat kallistuneet poikkeuksellisen paljon verrattuna vuoden 2021 syyskauteen.

Kaukolämmön hinta seuraavalle kolmelle hintakaudelle

Haluamme antaa asiakkaillemme näkyvyyttä ja vakautta turbulenssissa olevan energiamarkkinan keskellä ja siksi kerromme kolmen kauden hinnat. Sopimusvesivirtamaksun hinnasto ei tule muuttumaan seuraavan kolmen kauden aikana, mutta energiamaksun hinnat päivittyvät kullekin tulevalle kolmelle hintakaudelle +30 %. Energiamaksun hintamuutoksia verrataan aina edellisen vuoden vastaavaan kauteen eikä edellisen hintakauden hinnan päälle. Muutokset tarkoittavat, että vuoden 2022 osalta kaukolämpötuotteen kuluttaja-asiakkaiden kokonaishinta nousee keskimäärin noin 17 %. 1.10.2022 alkavalle syksyn kolmen kuukauden hintakaudelle kaukolämpötuotteen kokonaishinta kuluttaja-asiakkaille nousee 22 %, 1.1.2023 alkavalle talven kahden kuukauden hintakaudelle 23 % ja 1.3.2023 alkavalle kevään kahden kuukauden hintakaudelle 22 %. Laskennan perusteena on käytetty Energiateollisuuden (ET) tyyppiomakotitaloa.

- Energiamarkkinat ovat poikkeustilassa. Tästä johtuen haluamme suojata lämpöasiakkaitamme energiakriisin pahimmilta seurauksilta kantamalla osan nousseista kustannuksista. Lyhyellä tähtäimellä tulemme tekemään vahvasti negatiivisen tuloksen kaukolämmössä, sanoo Anu-Elina Hintsa.

Hajautettu tuotanto lisää omavaraisuutta ja vähentää hintapainetta

Kaukolämpö on matkalla hiilineutraaliksi lämmitysmuodoksi. Helsinkiä lämmitetään kasvavassa määrin ja tulevaisuudessa kokonaan hajautetulla energiantuotannolla, jossa energiaa tuotetaan useista eri lähteistä. Hiilineutraalissa energiajärjestelmässä energia tulee maalta, mereltä, ilmasta ja hukkalämmöistä. Tämä lisää omavaraisuutta ja siten vähentää myös hintapainetta. Isojen muutosten ja murrosten keskellä asiakkaidemme energiansaannin turvaaminen on meille aina ensisijaista.

Lue lisää aiheesta

Lämpö