Nyhet / 31.8.2022

Den betydande kostnadsstegringen påverkar fjärrvärmepriset – priser som sträcker sig ända fram till våren skapar insyn

På grund av den betydande kostnadsstegringen på råvaror till följd av Rysslands anfallskrig ändrar Helen fjärrvärmepriset för de tre närmast kommande prisperioderna.

Kostnadstrycket gäller uttryckligen energiavgiften för fjärrvärme, som består av råvarupriser, energiskatter, utsläppsrätter och elförbrukning. Det instabila världsläget och framför allt Rysslands anfallskrig har under sommaren synts i form av allmän prisuppgång och ökad inflation, vilket avsevärt höjt priserna på råvarorna för värmeproduktion. De här råvarorna hade blivit dyrare redan tidigare. Fjärrvärmepriset består av den ovan nämnda månatliga energiavgiften plus en fast avgift för det avtalade vattenflödet.

– Även om vi är tvungna att höja energipriset för fjärrvärme, för vi inte över alla kostnader på våra kunder, utan har i betydande grad dämpat deras exceptionellt höga prisinverkan. Vi vill också skapa stabilitet för våra kunder genom att meddela priset för de tre närmaste prisperioderna i förväg. Vi inser att prishöjningen är en börda för helsingforsare som bor i fjärrvärmda bostäder, säger Anu-Elina Hintsa, som är direktör för försäljning och kundtjänst på Helen Ab.

Market price SE.PNG

Marknadspriserna på utsläppsrätter, stenkol, naturgas och el har stigit exceptionellt mycket jämfört med höstperioden 2021.

Fjärrvärmepriset för de tre närmaste prisperioderna

Vi uppdaterar nu priserna för de tre närmast kommande prisperioderna, eftersom vi vill ge våra kunder insyn och stabilitet i den turbulens som råder på energimarknaden. Prislistan för det avtalade vattenflödet kommer inte ändras, men priserna för energiavgiften för nästa tre prisperioder kommer att stiga med 30%. Prisändringarna jämförs alltid med motsvarande period året innan och inte med föregående prisperiod. Ändringar betyder att för året 2022 det totala priset för konsumentkunder som använder fjärrvärmeprodukten stiger med 17% i genomsnitt. För den tremånadersperiod som börjar 1.10.2022 det totala priset för konsumentkunder som använder fjärrvärmeprodukten stiger med 22%, för den tvåmånadersperiod som börjar 1.1.2023 med 23% och för den tvåmånadersperiod som börjar 1.3.2023 med 22%. Kalkyl är baserad på Finlands Energiindustris (Energiateollisuus ry) typiskt egnahemshus.

- Energimarmarknaden upplever ett undantagstillstånd. För den här orsaken vill vi skydda våra fjärrvärmekunder från värsta konsekvenser med att bära en del av de förhöjda kostnaderna. I kort sikt kommer vi att göra kraftigt negativt resultat i fjärrvärme, sägerAnu-Elina Hintsa.

Decentraliserad produktion ökar självförsörjningen och minskar pristrycket

Fjärrvärmen är på god väg mot att bli en klimatneutral uppvärmningsform. Helsingfors värms i allt större utsträckning och i framtiden helt och hållet med decentraliserad energiproduktion, där energi produceras från flera olika källor. I ett klimatneutralt energisystem kommer energi från marken, havet, luften och från spillvärme. Det här ökar självförsörjningen och minskar därmed också pristrycket. I denna tid av stora förändringar och omvälvningar har tryggandet av energitillförseln till våra kunder alltid högsta prioritet.

Läs mer om ämnet

Värme