Uutinen / 19.12.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt investointitukea Helenin uudelle Eiranrannan lämpöpumppulaitokselle

Helen rakentaa Etelä-Helsinkiin uuden lämpöpumppulaitoksen, jolla tuotetaan hiilineutraalia kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä puhdistetun jäteveden hukkaenergiasta. Huipputehokkaassa laitoksessa lämpöä saadaan tuotettua poikkeuksellisen matalalämpöisestä vedestä, jota on hyödynnetty kaukolämmön tuotantoon jo kertaalleen Katri Valan lämpöpumppulaitoksessa. Investoinnin kokonaisarvo on noin 100 miljoonaa euroa, ja sille on myönnetty noin 14,5 miljoonaa euroa työ- ja elinkeinoministeriön energiainvestointitukea.

Eiranrannan lämpöpumppulaitos tuo Helenin hiilidioksidipäästöihin yli 80 000 tonnin vähennyksen vuosittain, sillä se korvaa fossiilisten polttoaineiden polttoon perustuvaa tuotantoa talvikaudella ja tuottaa kaukojäähdytystä kesällä. Samalla laitos lisää helsinkiläisten huoltovarmuutta vähentämällä riippuvuutta fossiilisesta tuontimaakaasusta.

– Eiranrannan lämpöpumppulaitos on innovatiivinen ratkaisu hiilineutraalin energiantuotannon mahdollistamiseksi. Investoinnilla vähennetään fossiilisten polttoaineiden, kuten maakaasun, käyttöä, mikä on edellytys hiilineutraalisuuden ja myöhemmin myös hiilinegatiivisuuden saavuttamiselle, sanoo Helenin kestävistä energiaratkaisuista vastaava Juhani Aaltonen.

Uudet lämpöpumput mahdollistavat lämmön ja jäähdytyksen energiatehokkaan tuotannon samassa prosessissa niin, että jäähdytyksen ja jäteveden hukkalämpöä voidaan hyödyntää kaukolämmön tuotannossa.

Lämpöpumppujen kaukolämpöteho on noin 90 megawattia ja kaukojäähdytysteho noin 60 megawattia. Laitos lisää Helenin uusiutuvan lämmön tuotantomäärää noin 300 gigawattituntia vuodessa.

Lämpöpumppujen lisäksi laitokseen rakennetaan jätevesiprosessia ja kaukolämpöjärjestelmää tukeva sähkökattila, joka mahdollistaa jäteveden lämmittämisen niinä hetkinä, kun se on liian viileää lämpöpumpputuotannolle. Sähkökattilan teho on 30 megawattia.

– Uudesta laitoksesta saatava kokemus matalalämpöisten hukkalämpöjen hyödyntämisestä on tulevaisuudessa isossa roolissa hiilineutraalin energian tuotannossa niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Laitos on monistettavissa minne tahansa, missä on tarjolla hukkalämpöä sekä mahdollisuus kaukolämpöverkkoon kytkeytymiseen, Aaltonen toteaa.

Investoinnin tavoitteena on kasvattaa uusiutuvan kaukolämmön tuotannon ohella myös kaukojäähdytyksen tuotantotehoa vastaamaan jäähdytyksen kasvavaan kysyntään. Helsinkiläisten tarve kaukojäähdytykselle on nousussa, ja uuden laitoksen ansiosta jäähdytystä voidaan tuottaa hiilineutraalisti lähellä sen kysyntää.

Eiranrannan lämpöpumppulaitoksen käyttämää puhdistettua jätevettä hyödynnetään jo nyt kahdessa prosessissa Helenin Katri Valan lämpöpumppulaitoksessa, josta se palautetaan jätevesitunneliin matalimmillaan noin viiden asteen lämpöisenä. Tässä jätevedessä on edelleen potentiaalista lämpöenergiaa, jota voidaan hyödyntää kaukolämmön tuotannossa uuteen laitokseen tulevan modernin lämpöpumpputekniikan avulla. Jäljellä olevan lämpöenergian talteen ottamisen jälkeen puhdistettu jätevesi palautetaan takaisin mereen. Prosessin ansiosta Itämereen kohdistuva lämpökuorma vähenee, kun sinne johdettava vesi on entistä viileämpää.

Maan alla sijaitseva tuotantolaitos ei aiheuta valmistuttuaan asukkaille häiriöitä, vaan se mahdollistaa kaukolämmön ja jäähdytysenergian tuotannon keskusta-alueella huomaamattomasti. Louhintatyöt alkavat suunnitelmien mukaan alkuvuodesta 2023, ja laitoksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2025 lopussa.

Lue lisää aiheesta

Lämpö Hiilineutraalisuus