Uutinen / 2.10.2023

Helenin kaukolämpö uudistuu ja hinnoittelu selkeytyy

Uudistamme kaukolämmön tuotteita kuluttaja-, taloyhtiö- ja yritysasiakkaillemme ja yksinkertaistamme hinnoittelun perusteita, hintakausia ja hintojen julkaisuajankohtia. Uudistuksen tavoitteena on vastata paremmin asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin sekä lisätä kaukolämmön hinnoittelun läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaisuutta. Muutos tulee voimaan vuoden 2024 alusta.

Uudistuksen avulla pyrimme selkeyttämään kaukolämmön hinnoittelua sekä tukemaan asiakkaidemme energiatehokasta lämmönkulutusta. Muutoksen tullessa voimaan vuoden 2024 alussa kaukolämmön kokonaishinta laskee tai pysyy ennallaan noin 65 prosentilla asiakkaista. Haluamme myös tarjota asiakkaillemme pidemmän hintanäkymän siirtymällä neljään hintakauteen perustuvasta hinnoittelusta kuukausihintoihin, jotka päivittyvät kaksi kertaa vuodessa tammi- ja heinäkuussa.

– Meille on tärkeää kehittää kaukolämpöä yhdessä asiakkaidemme kanssa sekä varmistaa, että kaukolämpö on asiakkaillemme houkutteleva ja kilpailukykyinen vaihtoehto nyt ja tulevaisuudessa. Haluamme myös tarjota asiakkaillemme paremmat mahdollisuudet vaikuttaa lämpölaskun loppusummaan energiaa säästämällä, kertoo Helenin myynti- ja asiakaspalvelujohtaja Anu-Elina Hintsa.

Kaukolämmön kokonaishinta muodostuu jatkossa perus- ja energiamaksuista. Perusmaksu määräytyy vuosittain tarkastettavan käyttötehon mukaan ja se pysyy vakiona aina vuoden kerrallaan. Perusmaksun avulla varmistamme häiriöttömän lämmön toimituksen ja huolehdimme siitä, että lämpöä riittää kaikille kylmimmilläkin pakkasilla.

Kuukausittain vaihtuva energiamaksu perustuu käytettyyn lämpöenergiaan ja sen hintaan. Mitä enemmän kiinteistöä lämmitetään ja lämmintä käyttövettä käytetään, sitä enemmän lämmitysenergiaa kuluu. Kuukausikohtaiset energiahinnat vuoden 2024 tammi–kesäkuulle ja hintaennuste heinä–joulukuulle ilmoitetaan marraskuussa 2023.

Toimitusvarma ja ilmastoystävällinen vaihtoehto koko Helsinkiin

Helenin kaukolämpö on luotettava lämmitysratkaisu ja se sopii kiinteistöihin, jotka sijaitsevat kaukolämpöverkon varrella Helsingissä. Kaukolämpö tuotetaan hajautetusti eri lähteistä siellä, missä se on energiatehokkainta ja edullisinta. Kaukolämpö on yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta kriittinen palvelu ja se mahdollistaa hukkalämpöjen ja muiden hiilineutraaleiden ratkaisuiden hyödyntämisen suuressa mittakaavassa. Kestävään energiajärjestelmään siirtyminen edellyttää kaukolämmön tuotannolta, kulutukselta ja hinnoittelulta uudenlaista joustavuutta.

Helenin kaukolämmön tuotanto on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraali tuotantomme perustuu tällä hetkellä muun muassa metsätalouden sivutuotteena syntyvää metsähaketta käyttävään Vuosaaren biolämpölaitokseen sekä jäteveden hukkalämpöä hyödyntävään Katri Valan lämpöpumppulaitokseen. Kasvatamme hiilineutraalin lämmön tuotantokapasiteettiamme rakentamalla tällä hetkellä uusia laitoksia Helsingin Salmisaareen ja Eiranrantaan.