Nyhet / 2.10.2023

Helens fjärrvärme förnyas och prissättningen blir tydligare

Vi utvecklar fjärrvärmeprodukterna för våra konsument-, husbolags- och företagskunder och förtydligar grunderna till prissättningen, prisperioderna och tidpunkterna då priserna offentliggörs. Målet med förnyelsen är att bättre svara på våra kunders föränderliga behov samt öka transparensen och överensstämmelsen hos prissättningen på fjärrvärme. Förändringen börjar gälla från och med början av år 2024.

Med förnyelsen strävar vi efter att förtydliga prissättningen av fjärrvärme samt stödja våra kunder i en energieffektiv värmeförbrukning. När förändringen träder i kraft i början av år 2024 minskar det totala priset på fjärrvärme eller hålls oförändrat för cirka 65 procent av kunderna. Vi vill också erbjuda våra kunder längre prisutsikter genom att övergå från en prissättning på fyra prisperioder till månadspriser, som uppdateras två gånger om året i januari och juli.

– För oss är det viktigt att utveckla fjärrvärmen tillsammans med våra kunder och att säkerställa att fjärrvärme är ett attraktivt och konkurrenskraftigt alternativ, nu och i framtiden. Vi vill också erbjuda våra kunder bättre möjligheter att påverka slutsumman på värmeräkningen genom att spara energi, berättar Helens direktör för försäljning och kundservice Anu-Elisa Hintsa.

Det totala priset på fjärrvärme grundar sig framöver på en grund- och energiavgift. Grundavgiften bestäms utifrån drifteffekten som justeras årligen, och förblir alltid oförändrad ett år i taget. Med hjälp av grundavgiften säkerställer vi att värme levereras utan störningar och sköter om att värme räcker till för alla även vid hård köld.

Energiavgiften som ändrar månadsvis grundar sig på förbrukad värmeenergi och på dess pris. Ju mer fastigheten värms upp och ju varmare bruksvatten används, desto mer värmeenergi går det åt. Månadsvisa energipriser för januari–juni 2024 och prisprognosen för juli–december meddelas i november 2023.

Ett leveranssäkert och klimatvänligt alternativ i hela Helsingfors

Helens fjärrvärme är en pålitlig uppvärmningslösning och passar för fastigheter som finns på fjärrvärmenätets område i Helsingfors. Fjärrvärme produceras distribuerat från olika källor där den är som mest energieffektiv och prisvärd. Fjärrvärme är en kritisk tjänst med tanke på samhällets försörjningsberedskap och den gör det möjligt att utnyttja spillvärme och andra klimatneutrala lösningar i stor skala. Övergången till ett hållbart energisystem förutsätter en ny sorts flexibilitet från produktionen, förbrukningen och prissättningen av fjärrvärme.

Helens produktion av fjärrvärme blir klimatneutral senast år 2030. Vår klimatneutrala produktion baserar sig för närvarande på bland annat biovärmeverket i Nordsjö, som drivs med skogsflis som är en biprodukt från skogsindustrin, och Katri Valas värmepumpsanläggning som utnyttjar spillvärme från avloppsvatten. Vi ökar vår produktionskapacitet för klimatneutral värme genom att just nu bygga nya anläggningar i Sundholmen och Eirastranden i Helsingfors.