Uutinen / 30.10.2023

Helenin uusi strategia tavoittelee kestävää energiajärjestelmää joustoa lisäämällä

Helen on laatinut uuden strategian, jonka ytimessä on energiajärjestelmän joustavuuden lisääminen sekä asiakasarvon kasvattaminen uusien kilpailukykyisten palveluiden, teknologioiden ja liiketoimintamahdollisuuksien avulla. Tavoite hiilineutraalista energiantuotannosta vuonna 2030 säilyy ennallaan.

Maailman muuttuessa ympärillämme emme halua pelkästään muuttua sen mukana vaan ennakoida muutoksia ja johtaa energiamurrosta vihreän siirtymän suunnannäyttäjänä. Uusi strategiamme määrittelee liiketoimintamme perustan ja luo edellytykset kannattavalle liiketoiminnalle.

– Uusi strategiamme tukee pitkän aikavälin kilpailukykyämme sekä vihreää siirtymäämme, jonka teemme joustoon ja kannattavuuteen keskittyen. Se vahvistaa Heleniä, tasapainottaa riskejä sekä varmistaa kannattavuuden, joka mahdollistaa uudet merkittävät investoinnit vihreään siirtymään, Helenin toimitusjohtaja Olli Sirkka toteaa.

Lyhyellä aikavälillä luovumme kivihiilen käytöstä ja panostamme uusiutuvan sähkön tuotantoon. Keskipitkällä aikavälillä sähköistämme lämmöntuotantoamme, käytämme biomassaa ja tartumme uusiin kasvun mahdollisuuksiin. Pitkällä aikavälillä lisäämme lämmöntuotannon sähköistymistä ja luovumme polttamisesta vuoteen 2040 mennessä.

– Muutoksen aikaansaaminen on suuri työ, johon tarvitsemme jokaisen heleniläisen osaamista. Lisäksi se vaatii meiltä uusia kyvykkyyksiä, jotta voimme kiihdyttää muun muassa vedyn, pienydinvoiman, optimoinnin sekä digitalisaation kehitystä. Minulla on sataprosenttinen luotto siihen, että onnistumme yhdessä saamaan muutoksen aikaan, Sirkka jatkaa.

Strategian toteuttamiseksi suunnitellaan rakennemuutoksia, joista käynnistetään muutosneuvottelut. Muutosneuvotteluissa ei neuvotella henkilöstövähennyksistä. Neuvotteluiden arvioidaan päättyvän joulukuun puoliväliin mennessä.

Lue lisää aiheesta

Helen