Uutinen / 31.8.2023

Kaukolämmön hintakausi vaihtuu kesästä syksyyn

Kaukolämmön hintakausi vaihtuu lokakuun alussa kesäkaudesta syyskauteen. Muutoksen yhteydessä syyskauden energiamaksu nousee 3,3 prosenttia 107,45 eurosta 111,00 euroon megawattitunnilta sisältäen arvonlisäveron. Kaukolämmön kiinteän osan eli vesivirtamaksujen hinnasto pysyy ennallaan.

Kaukolämmön kokonaishinta on viime vuoden syyskauteen nähden keskimäärin 2,8 prosenttia korkeampi. Hinnanmuutos on linjassa yleisen inflaation kanssa ja sen taustalla vaikuttavat polttoaineiden ja päästöoikeuksien korkeina pysyneet hinnat. Syyskausi alkaa 1. lokakuuta ja kestää kolme kuukautta aina joulukuun loppuun asti.

Kaukolämmön hinta muodostuu kiinteästä vesivirtamaksusta ja kausittain vaihtuvasta energiamaksusta. Vesivirtamaksulla katetaan kaukolämmön tuotannon ja siirron kiinteitä kustannuksia ja se on pysynyt ennallaan vuoden 2019 lopulta lähtien. Energiamaksu perustuu energiankulutukseen ja se päivittyy neljä kertaa vuodessa: tammi-, maalis-, touko- ja lokakuun alussa. Energiamaksuun vaikuttavat raaka-aineiden, päästöoikeuksien ja sähkön hinta sekä energiaverot.

Suunnittelemme kaukolämpötuotteemme ja sen hinnoittelun uudistamista vuodelle 2024. Kerromme uudistuksesta tarkemmin syksyn aikana.

Siirrymme hiilineutraaliin energiantuotantoon

Kaukolämpö on matkalla hiilineutraaliksi lämmitysmuodoksi. Helsinkiläiskotien lämmitys perustuu yhä vahvemmin kestäviin energiantuotantomuotoihin, kuten uusiutuvan biomassan ja erilaisten hukka- ja ympäristölämpöjen hyödyntämiseen.

Kestävään energiajärjestelmään siirtyminen lisää omavaraisuutta ja vähentää riippuvuutta ulkomaisista raaka-aineista ja niihin kohdistuvista hinnanvaihteluista. Samalla se tasapainottaa kaukolämpöön kohdistuvaa hintapainetta.

Lue lisää aiheesta

Lämpö