Nyhet / 31.8.2023

Prisperioden för fjärrvärme byts från sommar till höst

Från och med oktober byts prisperioden för fjärrvärme från sommarperiod till höstperiod. I samband med förändringen stiger energiavgiften för höstperioden med 3,3 procent, från 107,45 euro till 111,000 euro per megawattimme inklusive moms. Prislistan för den fasta delen av fjärrvärmepriset, det vill säga flödesavgifterna, förblir oförändrad.

Det totala priset för fjärrvärme var cirka 2,8 procent högre jämfört med förra hösten. Prisförändringen är i linje med den allmänna inflationen och påverkas av bränslepriserna och priserna på utsläppsrätter, som hållits höga. Höstperioden börjar den 1 oktober och pågår i tre månader fram till slutet av december.

Priset för fjärrvärme består av en fast flödesavgift och en energiavgift som varierar månadsvis. Med flödesavgiften täcks fasta kostnader för produktionen och överföringen av fjärrvärme, och den har förblivit oförändrad sedan slutet av 2019. Energiavgiften grundar sig på energiförbrukningen och uppdateras fyra gånger om året: i början av januari, mars, maj och oktober. På energiavgiften inverkar priset på råvaror, utsläppsrätterna, el och energiskatterna.

Vi planerar också att förnya vår fjärrvärmeprodukt och dess prissättning för år 2024. Vi berättar mer om förnyelsen under hösten.

Vi övergår till klimatneutral energiproduktion

Fjärrvärmen är på väg att bli en kolneutral form av uppvärmning. Uppvärmningen av hemmen i Helsingfors sker allt oftare med hållbara former av energiproduktion, såsom utnyttjande av förnybar biomassa och olika former av spill- och omgivningsvärme.

Övergången till hållbara energisystem ökar självförsörjningen och minskar beroendet av utländska råvaror med deras prisfluktuationer. Samtidigt balanserar det trycket på att höja priset på fjärrvärme.

Läs mer om ämnet

Värme