Uutinen / 30.8.2023

Salmisaaren tuotantoalue uudistuu – Uusien lämpölaitosten rakennustyöt alkavat syksyn aikana

Salmisaaren tuotantoalue uudistuu voimakkaasti. Pelletti korvaa kivihiilen käytön Salmisaaren A-lämpölaitoksessa, jonka kivihiileen perustuva tuotanto päättyi keväällä 2023. Salmisaaren B-voimalaitoksen kivihiileen perustuva sähkön ja lämmön tuotanto päättyy ja laitos poistuu käytöstä puolestaan 1. huhtikuuta 2025. Lisäksi tuotantoalueelle nousee A- ja B-laitosten rinnalle uudet laitoskokonaisuudet, jotka koostuvat kahdesta sähkökattilasta sekä teollisen kokoluokan ilma-vesilämpöpumppulaitoksesta. Uudet laitokset aloittavat lämmöntuotannon lämmityskaudella 2024–2025.

Salmisaareen rakennetaan teollisen kokoluokan ilma-vesilämpöpumppulaitos sekä kaksi teholtaan 50 megawatin sähkökattilaa. Sähkökattiloiden tuottama lämpö vastaa jopa 30 000 kerrostalokaksion vuositarvetta. Ilma-vesilämpöpumput tuottavat puolestaan noin 61 gigawattituntia kaukolämpöä ja 10 gigawattituntia kaukojäähdytystä vuodessa. Niiden kaukolämpöteho on 14 megawattia ja kaukojäähdytysteho 8 megawattia.

Ilma-vesilämpöpumput tässä mittakaavassa ovat ensimmäisiä Suomeen rakennettavia vastaavan kokoluokan laitteita. Ilma-vesilämpöpumput käyttävät energialähteenä ulkoilmaa ja kykenevät tuottamaan kaukolämpöä jopa -8-asteisesta ulkolämpötilasta. Lisäksi kesäaikaan lämpöpumppuja hyödynnetään kaukojäähdytyksen tuotannossa. Ilma-vesilämpöpumppujen ja sähkökattiloiden tuottamalla lämmöllä korvataan fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa lämmöntuotantoa.

Investoinnit monipuoliseen tuotantorakenteeseen kasvattavat Helenin energiaomavaraisuutta samalla, kun jatkamme vihreää siirtymää kohti hiilineutraalia tuotantoa.

– Uudet sähkökattilat vähentävät Helenin hiilidioksidipäästöjä viiden ensimmäisen käyttövuoden aikana yli 240 kilotonnia, ja niiden avulla voidaan saavuttaa jopa Lauttasaaren alueen huippukulutusta vastaava tuotantoteho. Tavoitteenamme on 80 prosentin päästövähennys vuonna 2025 verrattuna vuoden 1990 päästöihin ja hiilineutraali energiantuotanto vuonna 2030, kertoo energia-alustasta ja tuotantoratkaisuista vastaava johtaja Timo Aaltonen.

Uudet laitokset rakennetaan Salmisaaren tuotantoalueelle. Laitokset sijoittuvat nykyisen laitosalueen etuosaan Porkkalankadun reunaan. Laitosten punatiilinen julkisivu kunnioittaa tuotantoalueen historialista arkkitehtuuria kätkien sisäänsä nykyisen alueella olevan teknisen rakennuksen julkisivun ja luoden siten yhtenäisemmän kaupunkikuvan. Varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät loppuvuodesta 2023 ja aiheuttavat uusia liikennejärjestelyitä kevyen liikenteen osalta.

Lisäämme suunnitellusti myös bioenergian määrää muuttamalla Salmisaaren tuotantoalueella sijaitsevan kivihiilikäyttöisen kattilalaitoksen pellettikäyttöiseksi. Pellettikäyttöiseksi muutettava kattila korvaa kivihiilen käytön A-lämpölaitoksessa. Kattilan käyttö painottuu talvikauteen, jolloin lämmöntarve on suurimmillaan. Myös pellettikattila alkaa tuottaa lämpöä kaukolämpöverkkoon suunnitelmien mukaisesti lämmityskaudella 2024–2025.

Lisäksi Salmisaaren tuotantoaluetta täydentävät jo olemassa olevat lämpövarastot, joihin tehdään muutostöitä kuluvan vuoden aikana. Salmisaaren uudet investoinnit lisäävät osaltaan energiajärjestelmän joustavuutta ja tuottavat asiakkaillemme hiilineutraalia kaukolämpöä.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Lämpö