/ 28.2.2023

Toimia toimitus- ja huoltovarmuuden turvaamiseksi – Salmisaaren B- voimalaitoksen tuotantokäyttöä jatketaan 1.4.2025 saakka

Toimitus- ja huoltovarmuuden turvaaminen on yksi Helenin tärkeimmistä tehtävistä. Monipuolinen tuotantorakenne ja energiaomavaraisuuden lisääminen ovat avainasioita niiden varmistamiseksi energia-alan murroksessa. Olemme kertoneet rakentavamme yli 2 000 megawattia fossiilisen energiantuotannon korvaavaa lämpö- ja sähkökapasiteettia vuoteen 2025 mennessä. Vuosi 2022 opetti meille, että emme voi jättää mitään sattuman varaan huoltovarmuuden osalta epävakaassa toimintaympäristössä.

blobid1.jpg

Salmisaaren B-voimalaitoksen käyttö päättyy Helenin hallituksen joulukuussa 2021 tekemän päätöksen mukaan 1.4.2024. Toimintaympäristömme merkittävien muutosten takia teimme päätöksen jatkaa Salmisaaren B-voimalaitoksen tuotannollista käyttöä lämmityskauden 2024–2025 ajan.

- Nykyisessä maailmantilanteessa tämä on vastuullinen ratkaisu, jolla pystymme turvaamaan toimitus- ja huoltovarmuuden. Rakennamme vauhdilla fossiilisen tuotannon korvaavaa kapasiteettia, mutta komponenttien ja laitteiden toimitukseen liittyy huomattavia epävarmuuksia. Emme ota riskejä huoltovarmuuden kanssa, kommentoi Helen Oy:n energia-alustasta ja tuotantoratkaisuista vastaava johtaja Timo Aaltonen.

Salmisaaren B-voimalaitoksen lisäksi Salmisaaressa on hiilikäyttöinen lämpökeskus. Tulemme lopettamaan hiilen käytön lämpökeskuksessa noin kymmenen kuukautta etuajassa kesään 2023 mennessä. Pellettien käyttö lämmöntuotannossa jatkuu Salmisaaressa muutosten jälkeenkin aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti. Päätös Salmisaaren B-voimalaitoksen tuotannollisen käytön jatkamisesta lämmityskaudelle 2024–2025 ei muuta päästövähennystavoitteitamme. Tavoitteenamme on edelleen 80 prosentin päästövähenemä vuonna 2025 verrattuna vuoden 1990 päästöihin ja hiilineutraali energiantuotanto vuonna 2030. Käyttämällä hiiltä vähennämme öljyn ja maakaasun käyttöä tilanteessa, jossa maakaasun toimituksiin liittyy paljon epävarmuuksia.