Uutinen / 25.4.2024

EIP myöntää lainan Helsingin fossiilisten lämpölaitosten korvaamiseksi uusiutuvalla energialla

Euroopan investointipankki (EIP) on allekirjoittanut Helen Oy:n kanssa 150 miljoonan euron lainasopimuksen, jolla rahoitetaan kahta kaukolämmön vihreää siirtymää edistävää uusiutuvan energian hanketta. Kokonaisinvestoinnin määrä on 209 miljoonaa euroa, josta EIP:n osuus on 72 prosenttia.

Rahoitus mahdollistaa Eiranrannan lämpöpumppulaitoksen rakentamisen ja Salmisaaren kivihiilikäyttöisen lämpölaitoksen muuntamisen pellettikäyttöiseksi. Helen on yksi Suomen suurimmista energiayhtiöistä tarjoten sähköä, lämpöä ja jäähdytystä yli puolelle miljoonalle asiakkaalle.

Helenin tavoitteena on hiilineutraali energiantuotanto vuoteen 2030 mennessä. Yhtiö tekee merkittäviä investointeja kestävään ja moderniin energiajärjestelmään ja rakentaa yli 2 000 megawattia fossiilista energiantuotantoa korvaavaa kapasiteettia vuoteen 2025 mennessä.

Investointi on osa EIP:n REPowerEU-suunnitelmalle myöntämää tukipakettia. Suunnitelman tavoitteena on vähentää Euroopan unionin riippuvuutta fossiilisista tuontipolttoaineista.

– Rahoitus auttaa korvaamaan fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla polttoaineilla, mikä on yksi REPowerEU:n keskeisistä tavoitteista ja yksi vaikuttavimmista tavoista vastata nykyiseen energiakriisiin sekä hillitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia, sanoo EIP:n varapuheenjohtaja ja sen Suomen-toiminnoista vastaava Thomas Östros.

– Tuemme uuden asiakkaamme Helenin tietä kohti hiilineutraalisuutta ja Helsingin kaukolämpöjärjestelmän muutosta.

– EIP:n rahoitus on merkittävä askel Helenin matkalla kohti hiilineutraalia energiantuotantoa vuoteen 2030 mennessä. Olemme tehneet viime vuosina merkittäviä investointeja vihreään siirtymään ja jatkamme niitä myös tulevaisuudessa. Siirtyminen fossiilisesta energiantuotannosta uusiutuvien energialähteiden käyttöön edistää sekä ilmastonmuutoksen hillintää että energiaomavaraisuuttamme, mikä lisää energian tarjonnan luotettavuutta, sanoo Helenin talousjohtaja Timo Rajala.

Lue lisää aiheesta

Helen Hiilineutraalisuus Lämpö